Monthly Archives: April 2022

Luz de Maria, 27. April 2022

_______________________________________________________________ Botschaft von St. Michael an Luz de Maria vom 27. April 2022 Ihr steuert auf große Prüfungen zu [Siehe Website: https://afterthewarning.com/messages-from-heaven/luz-de-maria/2022/april/29/you-are-heading-towards-great-trials/ %5D Geliebte unseres Königs und Herrn Jesus Christus: ICH KOMME, UM EUCH AUFZURUFEN, DER GÖTTLICHEN LIEBE ZU FOLGEN … AUS … Continue reading

Posted in Deutsch | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 27. April 2022

Luz de Maria, 2022年4月27日

_______________________________________________________________ 2022年4月27日の聖ミカエルからルスデマリアへのメッセージ あなたは素晴らしい試練に向かっています [ウェブサイトを参照してください:https ://afterthewarning.com/messages-from-heaven/luz-de-maria/2022/april/29/you-are-heading-towards-great-trials/ ] 私たちの王と主イエス・キリストの最愛: 私はあなたに神の愛に従うように呼びかけます…信仰、希望、そして慈善が来るところから。 私たちの王と主イエス・キリストの言葉は空の言葉ではなく、豊富な命の言葉です。(ヨハネ6:68参照)。 人類に耳を傾ける!人間の生き物の平和と自由の絶え間ない崩壊に直面して、神の呼びかけに注意を払ってください。 私たちの王であり主イエス・キリストは、あなたを混乱させて捕虜にする人々の餌食にならないように、従う方法をあなたに示します。 私はあなたに回心し、あなたの個人的な行動と行動を深く見つめるようにあなたを招待します。 私は、自分自身を見ない、生い茂った過度の「自我」の怪物に直面しないように自分自身を精査しない神の子供たちをたくさん見ます。彼らの行動が兄弟姉妹にとって祝福であり、人間の生き物が水没し、私たちの王と主に団結する瞬間さえない日常生活の前に止まらないように、彼らは注意を払う必要がありますイエス・キリスト。 悔い改めを呼びかけます… 私はあなたに祈るように呼びます…(ルカ11:2-4参照)。 憐れみの業を実践するようにあなたに呼びかけます(マタ25:34-46)。そうすれば、私たちの王の事柄があなたにもっと親しみやすくなり、あなたはあなたの隣人への愛を深めることができます。 フリーメーソンは神の家に入り、その誤りで神の家に仕える人々を汚染し、神の意志ではなく、人の意志に従うように彼らを導きます。 私たちの王と主イエス・キリストとすべての人間の生き物に対する彼の降伏を忘れずに、私たちの王と主イエス・キリストに感謝します。彼は善良であり、同時に慈悲と正義であるからです。 あなたは、戦争と人類に損害を与える偉大な行為のためだけでなく、彼らを神から遠ざけ、信仰における重大な試練に立ち向かう危険な霊的目新しさを受け入れる男性の変容のために、偉大な試練に向かっています。 神の民: あなたは兄弟たちが信仰を離れるのを見るでしょう、他の人たちは宗教を否定するでしょう、そして何人かは彼らの兄弟たちの迫害者に変身するでしょう。 飢饉が来ており、それは信仰の喪失とともに、人間の生き物を悪のしもべにするでしょう。 注意深く、反キリストは自由に地球上を動き、人類の決定への干渉を維持します。 あなたが聖三位一体に忠実であり続けることができるように、一人一人を彼の兄弟の守護者にしてください。 神の愛にとどまり、私たちの王と主イエス・キリストに憐れみ深く忠実になりなさい。 人類に迫り、混乱を招くような斬新な波が絶え間なく続く中、お互いのために祈ってください。 神の民よ、祈りなさい。信仰があなた方一人一人にしっかりととどまることができるように。 神の民よ、共産主義の抑圧に苦しむあなたの兄弟姉妹のために祈ってください。 神の民よ、大地震の影響で苦しむ人々のために祈ってください。 私たちの王と主イエス・キリストの人々: 私たちの王に沿って、あなたの魂を失うことにつながる誤ったイデオロギーに従わないでください。信仰に固執しなさい。 私はあなたを祝福し、守ります。私の剣を高く掲げて、あなたがそれを求めれば、私はあなたを守ります。 大天使聖ミカエル HAIL MARY最も純粋で、罪なしで考えられた HAIL MARY最も純粋で、罪なしで考えられた HAIL MARY最も純粋で、罪なしで考えられた 解説 ブラザーズ: … Continue reading

Posted in 日本語 | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 2022年4月27日

Buhay sa Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Ang atin ay hindi isang paglalakbay na isinilang ng pagkakaroon ng maraming ari-arian, ngunit mula sa pagkatagpo ng isang Persona, si Jesus, sa ating gitna. Ito ay isinilang mula sa pagkaalam na sa Kanya tayo ay hindi kailanman … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Buhay sa Espiritu

Luz de Maria, 27 Kwietnia 2022 r.

______________________________________________________________ Przesłanie św. Michała do Luz de Maria w dniu 27 kwietnia 2022 r. Zmierzasz w kierunku wielkich prób [Patrz strona internetowa: https://afterthewarning.com/messages-from-heaven/luz-de-maria/2022/april/29/you-are-heading-towards-great-trials/ %5D Umiłowani naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: PRZYCHODZĘ, ABY WZYWAĆ CIEBIE, ABY PODĄŻAĆ ZA BOSKĄ MIŁOŚCIĄ… Z KTÓREJ … Continue reading

Posted in Polski | Comments Off on Luz de Maria, 27 Kwietnia 2022 r.

Luz de Maria, 27 Abril 2022

________________________________________________________________ Mensahe mula kay Saint Michael kay Luz de Maria noong ika-27 ng Abril 2022 Ikaw ay patungo sa malalaking pagsubok [Tingnan ang website: https://afterthewarning.com/messages-from-heaven/luz-de-maria/2022/april/29/you-are-heading-towards-great-trials/ %5D Minamahal ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo: DUMATING AKO UPANG TAWAGIN KAYO NA SUNDIN ANG BANAL … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 27 Abril 2022

The Great Return

______________________________________________________________ The PROPHETS Speak About TIME!  ______________________________________________________________ The Great Return entails Christ Second Coming, we know the season, about ten years from now, but ignore the day and the hour. Be ready for Christ Second Coming, as reliable prophets expect … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on The Great Return

Luz de Maria, 27 এপ্রিল 2022

_______________________________________________________________ 27 এপ্রিল 2022-এ সেন্ট মাইকেলের থেকে লুজ ডি মারিয়াকে বার্তা আপনি মহান পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন [ওয়েবসাইট দেখুন: https://afterthewarning.com/messages-from-heaven/luz-de-maria/2022/april/29/you-are-heading-towards-great-trials/ %5D আমাদের রাজা এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রিয়: আমি আপনাকে ঐশ্বরিক প্রেম অনুসরণ করার জন্য ডাকতে এসেছি … যেখান থেকে বিশ্বাস, আশা … Continue reading

Posted in বাংলা | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 27 এপ্রিল 2022

یسوع کے اسرار کا باب 7

________________________________________________________________ یسوع خدا کے کلام کو ”بزرگوں کی روایت“ پر بلند کرتا ہے اور ناپاکی کو ناپاک کھانوں کے نہیں بلکہ دل کا معاملہ سمجھتا ہے۔ یہ انجیل غالباً 70 عیسوی سے کچھ عرصہ پہلے روم میں لکھی گئی تھی، … Continue reading

Posted in اردو | Tagged | Comments Off on یسوع کے اسرار کا باب 7

Manawagan sa Diyos Ama sa Kanyang matatapat na Tao

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang mga araw ng aking Katarungan ay nagsisimula at walang pagbabalik; sa gitna ng sakit at kapighatian ang aking Babala ay darating, na gigising kayo at gagawin ninyong kamalayan na ang tanging landas na dapat ninyong tahakin ay … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Manawagan sa Diyos Ama sa Kanyang matatapat na Tao

Kristiyanong Pag-Uusig

______________________________________________________________ Inuusig ng China ang mga Kristiyano. ______________________________________________________________ Ang mga Kristiyano ang pinaka-pinag-uusig na relihiyosong grupo sa mundo ― humigit-kumulang 90,000 Kristiyano ang pinatay noong 2016 ― isang Kristiyano ang pinapatay kada anim na minuto. Humigit-kumulang 70 porsiyento ng mga … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Kristiyanong Pag-Uusig