Category Archives: Čeština

Czech

Okamžik, kdy Kristus zemřel na Kříži

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ A Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a vydal svého ducha. Potom, hle, chrámová opona se roztrhla na dvě části shora dolů; a země se otřásla a skály se rozlomily a hroby se otevřely; a mnoho těl svatých, kteří … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Okamžik, kdy Kristus zemřel na Kříži

Květná neděle v Jeruzalémě v roce 2022

______________________________________________________________ Průvod Palem na Cestě do Jeruzaléma. ______________________________________________________________ Křesťané slaví na Květnou neděli den, kdy Ježíš triumfálně vstoupil do Jeruzaléma, dny před svým ukřižováním. Tento den se nyní oficiálně nazývá pašijová neděle. Liturgie začíná požehnáním a průvodem palem, ale hlavní … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Květná neděle v Jeruzalémě v roce 2022

Poselství Popeleční Středy 2023

_______________________________________________________________ ZPRÁVA PŘIJANÁ POPELENOU STŘEDA 22. února 2023 Kříž se objevil. Svatý Petr a svatý Pavel stojí na každé straně kříže a sedm archandělů je nad křížem. Kříž se otevírá a z kříže vychází krásné jasné světlo a tvoří ulici. Archandělé přicházejí … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Poselství Popeleční Středy 2023

POSELSTVÍ OD JEŽÍŠE KRISTA LORENĚ

_______________________________________________________________ 16. LEDNA 2023 PROROCTVÍ SE NAPLNÍ TAM, KDE BUDE MŮJ NÁSTUPCE ZABÍT A UMUČEN Potřebuji po svém boku své přátele konce časů, já, váš Král a Pán Ježíš Kristus, jsem v agónii a byl jsem ukřižován a moji apoštolové mě nechali … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on POSELSTVÍ OD JEŽÍŠE KRISTA LORENĚ

MAGI

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Mágové kráčeli z dálky vedeni hvězdou, aby uctívali a nabízeli královské dary Ježíškovi. Máme hvězdu, která nás vede do nebe, naši víru, kterou musíme živit, protože ztratit víru znamená ztratit kompas k nebi. . . Musíme chránit naši … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on MAGI

Luz de Maria, 16. ŘÍJNA 2022

________________________________________________________________ POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SVÉ MILOVANÉ DCEŘE LUZ DE MARIA 16. ŘÍJNA 2022 [Viz web: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm%5D Moji lidé, miluji vás… Jak moc vás miluji! Moji lidé, jste mnou milováni.  PŘICHÁZÍM, ABY STE SE ZKOUMALI, ABY STE SE PODÍVALI NA … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 16. ŘÍJNA 2022

Petrus Romanus, 19. ZÁŘÍ 2022

_______________________________________________________________ VZKAZ DANÝ NAŠÍ PANÍ WILLIAMU COSTELLII 19. ZÁŘÍ 2022 Svátek Panny Marie z La Salette WILLIAM: Dnes je královna Alžběta uložena k odpočinku – k odpočinku své duše – a byla souzena a spasena. Její duše je v očistci. Byla dobrou duší … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 19. ZÁŘÍ 2022

Petrus Romanus, 13. Srpna 2022

_______________________________________________________________ NÁŠ PÁN: „Zdravím tě, můj milovaný Williame a žehnám ti: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Neboj se, protože tvé srdce je otevřené Mému Dekretu a jsi Mi nanejvýš příjemný. Neboj se, můj synu, protože ti zbývá už jen velmi … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 13. Srpna 2022

Petrus Romanus, 15. Srpna 2022

_______________________________________________________________ NAŠE PANÍ: “Zdravím tě, můj milovaný budoucí náměstek Ježíšova domu na Zemi.” WILLIAM: Vidím se, jak stojím před dvěma kříži, zatímco papež Benedikt je vedle jednoho a já vedle druhého kříže. Panna Maria mě znovu vítá a říká, abych zůstal v pokoji. NAŠE … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 15. Srpna 2022

Luz de Maria, 15. SRPNA 2022

_______________________________________________________________ POSELSTVÍ SVATÉHO MICHALA ARCHANDĚLA LUZ DE MARIA 15. SRPNA 2022 [Viz web: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm %5D Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: JAKO PRINC NEBESKÉHO ZÁSTUPCE A OCHRÁNCE MYSTICKÉHO TĚLA KRISTOVA VÁM PŘINÁŠÍM TOTO PRAVDIVÉ A URČITÉ SLOVO. Tento lid je požehnán, … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 15. SRPNA 2022