Category Archives: Čeština

Czech

Petrus Romanus, 31. Prosince 2021

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ NAŠE PANÍ: „Miluji tě, můj syn a žehnám ti: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Neboj se, můj synu“ WILLIAM: Panna Maria mě políbí na čelo a říká, abych poslouchal. NAŠE PANÍ: „Můj požehnaný synu mého Neposkvrněného Srdce, velmi jsi … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, 8. Prosince 2021

______________________________________________________________ NÁŠ PÁN: „Zdravím tě, můj milovaný synu kříže“ WILLIAM:   Ježíš i Marie jsou zde se svatým Michaelem, svatým Rafaelem a svatým Gabrielem. NÁŠ PÁN: „Žehnáme vám dnes, ve svátek Neposkvrněného početí: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.” WILLIAM: Bílý kříž … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 8. Prosince 2021

Petrus Romanus, 1. Listopadu 2021

______________________________________________________________ NÁŠ PÁN a NAŠE PANÍ : „Žehnáme ti, náš svatý synu: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.” WILLIAM : Svatí Michael, Gabriel a Raphael stojí přede mnou a ctí Boha a Pannu Marii. Ježíš vykročí a říká; NÁŠ PÁN : „Zdravím tě, můj … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 1. Listopadu 2021

Petrus Romanus, 29. září 2021

______________________________________________________________ HODINA SVATÝCH MICHAEL, GABRIEL a RAPHAEL 29. ZÁŘÍ 2021 Dnes, mé milované duše Ježíše, našeho milujícího Spasitele. Je svátek našich milovaných archandělů: svatý Michael, svatý Gabriel a svatý Rafael. Svět je ukřižován problematickým Covid-19 , který způsobuje, že lidstvo je zavřeno kvůli … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 29. září 2021

Petrus Romanus, 7. října 2021

______________________________________________________________ ZPRÁVA PODANÁ NAŠÍ DÁMSKOU WILLIAMOVI COSTELLII 7. ŘÍJNA 2021 NÁŠ PÁN a NAŠE DÁMA : „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Zdravíme tě, náš milovaný syn Nejvyššího! “ WILLIAM : Ježíš mluví jako první. NÁŠ PÁN : „Zdravím tě, můj milovaný budoucí … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 7. října 2021

Osvětlení Svědomí

______________________________________________________________ Video vzniklo v rámci řady “Filosofie za minutu”. Hovoří: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. , kamera: PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D. ______________________________________________________________ Osvícení svědomí je ohromující událost, kdy Bůh osvětlí naše svědomí, aby na okamžik viděl naši duši Božíma očima. … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Osvětlení Svědomí

Petrus Romanus, 15. Srpna 2021

______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR1UBNDdhCzDTiCoUWNFC-gR0rkoyKOEykLzkmzX8g39VAOv61XiGzEXZDI NAŠE DÁMA : „Ve jménu Otce i Syna a Ducha Svatého. Amen.” WILLIAM : Za ní jsou tisíce a tisíce lidí a nad jejich hlavami je vlajka. NAŠE DÁMA : „Zdravím tě, můj vzácný synu mého Neposkvrněného Srdce: Ve jménu Otce i … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 15. Srpna 2021

Petrus Romanus, 6. srpna 2021

______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/07/message-832-6-august-2021/?fbclid=IwAR1aJILOFEoF44eqT56rNL2meZPdk7xhNdQVaYxP4QkLR13JyAJSsE1TDug NAŠE DÁMA: „S touto korunou spojenou s vámi jsme jedním v Kristu Ježíši a pracujeme na záchraně světa, který je nyní ve velkém nebezpečí.“ WILLIAM: Naše Paní se sklání a líbá mě na čelo a dělá Znamení kříže: + Naše … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 6. srpna 2021

Luz de Maria, 22. července 2021

______________________________________________________________ Zpráva pro Luz de Maria – 22. července 2021 | Malý oblázek (littlepebble.org) Moji milovaní lidé: POŽEHNÁVÁM VÁS V TĚCHTO ČASECH zmatku. (1) Lidi moji, nevstupujte do sporu s vašimi bratry a sestrami: buďte duchovní, oceňujte naléhavost změny svých životů, … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 22. července 2021

Luz de Maria, 6. července 2021

_______________________________________________________________ Zpráva pro Luz de Maria – 6. července 2021 | Malý oblázek (littlepebble.org) ZPRÁVA NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JEHO MILOVANÉ DNI LUZ DE MARIA Moji milovaní lidé: PROSTŘEDNICTVÍM VÍRY JE MOŽNÉ DĚTI NEMOŽNÉ… Jednota Mých dětí je neodolatelná síla, … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 6. července 2021