Category Archives: Magyar

Hungarian

A sátáni kultusz áldozata

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Félelmetes előérzetem volt, amikor 2012 júniusában beléptem egy vérvizsgálati laboratóriumba, mert úgy éreztem, a Sátán közel van. A laboratóriumban vészjósló csend uralkodott, egy furcsa ember ült a recepciós ablaka mellett, én pedig a kijárati ajtó mellett. Szimpatikus voltam … Continue reading

Posted in Magyar | Leave a comment

Aki szereti Krisztust, nem hal meg

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Üdvösség Anyja: Gyermekem, nem lesz haláluk azoknak, akik szeretik Fiamat április 29-én vasárnap 10:00-kor Gyermekem, soha nem szabad azt gondolnia, hogy ennek a különleges elhívásnak a magányossága miatt nem megy végbe a megtérés. A ti küldetésetek, amelyet Örökkévaló … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Leave a comment

Új Ég És Új Föld

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ „Azután új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúlt, és nem volt többé tenger. Láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amint alászáll az égből Istentől, felkészítve, mint egy gyönyörűen felöltözött … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Leave a comment

Jézus Második Eljövetele

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ „Sok hamis próféta támad, és sokakat megtéveszt; és a gonoszság fokozódása miatt sokak szeretete meghidegül. De aki mindvégig megőrzi, az üdvözül. És az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon tanúként minden nemzetnek, és akkor jön … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Leave a comment

Virágvasárnap Jeruzsálemben 2022

______________________________________________________________ A menet Jeruzsálem felé vonult. ______________________________________________________________ A keresztények virágvasárnapon ünneplik azt a napot, amikor Jézus diadalmasan belépett Jeruzsálembe, napokkal keresztre feszítése előtt. A napot hivatalosan is Passióvasárnapnak hívják. A liturgia pálmaáldással és pálmakörmenettel kezdődik, de kiemelt figyelmet kap a … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Comments Off on Virágvasárnap Jeruzsálemben 2022

2023 Hamvazószerdájának Üzenete

_______________________________________________________________ AZ ÜZENET HAMVA SZERDÁN KÉPZETT 2023. február 22 Megjelent a kereszt. Szent Péter és Szent Pál a kereszt mindkét oldalán áll, a hét arkangyal pedig a kereszt fölött. A kereszt megnyílik, és gyönyörű fényes fény jön a keresztről, és utcát alkot. … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Comments Off on 2023 Hamvazószerdájának Üzenete

Hagyja El Az Utcát Kora Este

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2017. Február 15 Mária, a Megszentelő sürgős felhívása Isten gyermekeihez Ne maradjon az utcán az éjszakai órákig. „Az én Uram békéje legyen veletek, Szívem kicsinyei. Gyermekeim, a jó és a rossz harca hamarosan elkezdődik a világotokban. A gonosz … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Comments Off on Hagyja El Az Utcát Kora Este

Petrus Romanus, 2023. Január 4

_______________________________________________________________ URÁNK ÜZENETE SUSANNAK (USA LÁTÓNAK) 2023. JANUÁR 4 URÁNK: „Igen Leányom, ÉN VAGYOK A Nagy VAGYOK, Én vagyok a Nagy Orvos, a Megtestesült Ige. ÉN VAGYOK az Isteni Irgalmasság.” “Igen. A fiam az Utolsó Helytartó, Atyám akaratából. Engedélyt kapott, hogy megkezdje Templomom, menyasszonyom … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 2023. Január 4

Petrus Romanus, 2023 Január 1

_______________________________________________________________ A MI URÁNK ÉS A MI HÖLGYÜNK ÁLTAL ADTA ÜZENET 2023. JANUÁR 1 Jézus és Mária is fehérben van előttem. URÁNK: „Üdvözöllek, az Anyaszentegyház szeretett Helytartója: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” A Szűzanya jön és ugyanígy köszön: … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 2023 Január 1

Petrus Romanus, 2022. December 31

_______________________________________________________________ A SZENTHÁROMSÁG ÜZENETE 2022. December 31 A Szentháromság a Szűzanyával és három szeráfi angyallal 23.15 körül jött el. Szent Mihály mögöttem állt. Az Örök Atya tartotta a királyi koronát, Jézus pedig a pápaság kulcsait. Az Örökkévaló Atya azt mondta: AZ ÖRÖK ATYA: „Szeretett … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 2022. December 31