Category Archives: Pilipino

Filipino

Dynamic Espirituwalidad

______________________________________________________________ Maraming Dynamic Katoliko ang nagkaroon ng espirituwal na espirituwalidad sa loob ng ilang dekada sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, dahil walang sinumang nagpakita sa kanila ng paraan ni Kristo. Nais ng Diyos na dynamic espirituwalidad, at mga pasher … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Mamuhay nang Banal

________________________________________________________________ Inuutusan tayo ng Diyos na mag-isip, makadama, magsalita at kumilos sa Kanyang paraan para umunlad sa kabutihan, kabanalan, at kabanalan. Kung minsan ay nagbabago tayo kung minsan sa ating marangal na paniniwala, ang ating pagmamahal at katapatan sa Diyos … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Nais ng Diyos na Makipagkaibigan Ka

______________________________________________________________ Ang Diyos ay may sistema upang baguhin ang mundo: umunlad sa Kanyang pagmamahal at karunungan at ibahagi ang mga ito sa inyong kapwa. Ang sistema ng Diyos Ang Pinakamainam na Paraan para Mabuhay. Nais ng Diyos ang inyong dinamika at … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Ang Pinakamainam na Paraan para Mabuhay

_______________________________________________________________ Mas interesado tayo sa paraan ng pamumuhay kaysa sa pinakamainam na paraan ng pamumuhay, bilang personal na kagustuhan sa kahusayan. Ang relatibong relatibong ay walang pinakamainam na paraan para mabuhay, dahil naiiba ito para sa lahat habang tayo ay … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Ang Kabaitan Hamon

_______________________________________________________________ Dapat tayong lumikha ng kabaitan sa patuloy na pagpapabuti. Inaanyayahan tayo ng Diyos na baguhin ang pokus ng ating sarili sa iba, dahil “mas mabuting magbigay kaysa tumanggap”. (Ang Mga Gawa 20:35) Kapag lalo nating naaalala kung gaano natin … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, Setyembre 15, 2022

_______________________________________________________________ MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA SETYEMBRE 15, 2022 [Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm%5D Aking mga minamahal na tao: Mahal kita, pinagpapala kita. Ikaw ang mansanas ng Aking mata. Dumating Ako sa paghahanap … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Ang Ating Kabaitan

_______________________________________________________________ Hinahamon tayo ng Diyos na higit na maging bukas-palad upang mamuhay nang maligaya upang mamuhay nang maligaya sa isang bahagi ng ating sobra. Sa kabalintunaan, maraming pag-aaral ang nagpahiwatig na ang mga maralita ay mas bukas-palad kaysa sa mayayaman. … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Ang Saklaw ng Kabaitan

________________________________________________________________ Pagiging bukas-palad ay isang trademark ng Dynamic Katoliko, bukas-palad sa kanilang oras, talento, ari-arian, at ang kanilang pagiging bukas-palad ay sumasakop sa kanilang buhay. Pitong porsiyento ng mga Katoliko account para sa 80% ng parehong volunteering oras at pinansiyal … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pagiging Bukas-palad

______________________________________________________________ Ang kaligayahan mula sa pagiging makasarili ay tumatakas at depende sa panlabas na sitwasyon, ngunit ang kaligayahan mula sa pagiging bukas-palad ay nakaugat sa Diyos. Ang pagiging bukas-palad ng Diyos at ang mga dakilang ebanghelyo, halimbawa ang mga apostol … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Patuloy na Edukasyong Pangrelihiyon

_______________________________________________________________ Dynamic Katoliko ay patuloy na mga mag-aaral ng Pananampalataya: sila ay mga mag-aaral ni Jesus at ng Kanyang Simbahan at nagsisikap para sa kanilang mga turo upang bumuo at gabayan sila. Ipinayo ni Pablo sa mga Taga Roma: “Huwag … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment