Category Archives: Pilipino

Filipino

MENSAHE NI POPE BENEDICT XVI

______________________________________________________________ MENSAHE NI PAPA BENEDICT XVI ______________________________________________________________ . . . PAPA BENEDICT XVI: Anak ko, magpakalakas ka, ang labanan ay hanggang kamatayan, ang mga puwersa ng kaaway ay nasa lupa, sila ay libu-libo at libo-libo sa kanila, na naghahangad na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Ang Mga Apostol ng Katapusan ng Panahon 

_______________________________________________________________ Binubuo ng Ang Mga Apostol ng Katapusan ng Panahon ang isang komunidad ng mga tao at isang apostolikong tungkulin. Sila ay isang biglaang pagtitipon ng puwersa na umusbong sa loob ng Simbahan. “Kami ay nananalangin kasama ng Birheng Maria … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Huwag Maglakad Mag-isa

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ MENSAHE MULA SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO KAY GLYNDA LOMAX BIYERNES, ABRIL 14, 2023 Huwag Maglakad Mag-isa “Marami sa Aking mga anak ang natatakot sa kung ano ang darating. Ito ay hindi kaaya-aya, ito ay totoo, ngunit hindi Ko … Continue reading

Posted in Pilipino | Leave a comment

Luz de Maria, 3 Mayo 2023

____________________________________________________________________ MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA KAY LUZ DE MARIA MAYO 3, 2023 [Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/ingles/mensajes_anteriores/mayo.html %5D Mga minamahal na anak ng Aking Puso, tanggapin ang mga pagpapala ng Bahay ng Ama. ANG PUSO KO AY NANATILI SAYO. Ang henerasyong … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 3 Mayo 2023

Ang Nagmamahal kay Kristo ay Hindi Mamamatay

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Ina ng Kaligtasan: Anak ko, walang kamatayan para sa mga nagmamahal sa Aking Anak Linggo Abril 29, 2012 sa ganap na 10:00 ng umaga Anak ko, hindi mo dapat isipin na dahil sa kalungkutan nitong espesyal na panawagan … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Nagmamahal kay Kristo ay Hindi Mamamatay

Luz de Maria, 24 Abril 2023

________________________________________________________________ MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA ABRIL 24, 2023 [Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/ %5D Mga anak ng ating Hari at Panginoong Hesukristo, nakikiusap ako sa inyo ayon sa Banal na Kalooban. Minamahal ng ating Hari at Panginoong … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 24 Abril 2023

Petrus Romanus,  23 Abril 2023

_______________________________________________________________ Binabati kita. Ngayon, naparito ako upang ipakilala sa iyo at sa Banal na Inang Simbahan ang isang bagong araw ng kapistahan, ito ay tinatawag na: HESUS ANG MESIAS, HARI NG MGA HARI, ANG DAAN TUNGO SA BAGONG BANAL NA PANAHON. … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus,  23 Abril 2023

Luz de Maria, 20 Abril 2023

________________________________________________________________ MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA ABRIL 20, 2023 [Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm %5D Mga minamahal na anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ako ay nagsasalita sa inyo sa pamamagitan ng Banal na Utos. Inyong ginunita … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 20 Abril 2023

Ang Sandali na Namatay si Kristo sa Krus

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, at ibinigay ang Kanyang espiritu. Pagkatapos, narito, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba; at ang lupa ay nayanig, at ang mga … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Sandali na Namatay si Kristo sa Krus

Sumulat tungkol sa Mga Anghel na Tagapangalaga

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na sumulat tungkol sa mga Anghel na Tagapag-alaga sa Misa ng Linggo ng Marso 26, 2023. IKasunod ito ng isinalin na sipi ng artikulo Luz de Maria, March 27, 2023. Mga … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Sumulat tungkol sa Mga Anghel na Tagapangalaga