Category Archives: Pilipino

Filipino

Karunungan

______________________________________________________________ Ang karunungan ay ginagawang tumutugon ang kaluluwa sa Banal na Espiritu sa pagmumuni-muni ng Diyos na gamitin ang Kanyang mga ideya upang hatulan ang Kanyang nilikha. Ang karunungan ay nakakaimpluwensya sa pagkakaisa at pag-iimbak ng takot sa Diyos, at … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Kaalaman

______________________________________________________________ Ang karunungan ay gumagamit ng Kaalaman upang makamit ang mga layunin ng Banal na Espiritu. Siya ay nasa lahat ng kaalaman, ngunit ang mga Kristiyano ay may limitado at hindi perpektong Kaalaman; subalit ang Banal na Espiritu ay maaaring … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Siyam na Charisms

______________________________________________________________ Ang kaalaman at Karunungan ay maaaring magmula sa mga kaloob tungo sa pag-ibig sa mga alinlangan na may pagbabago mula sa personal na pakikipag-ugnayan para sa kapakanan ng Simbahan. 4Iba ang mga espiritwal na kaloob, ngunit iisa lamang ang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, 7 Oktubre 2021

______________________________________________________________ MENSAHE NA BINIGAY NG ATING LADY TO WILLIAM COSTELLIA 7TH OKTUBRE 2021 ATING PANGINOON at AMING LADY : “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Binabati ka namin, Minamahal naming anak ng Kataas-taasan! ” WILLIAM : Si … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, 29 Setyembre 2021

______________________________________________________________ FEAST OF SAINTS MICHAEL, GABRIEL at RAPHAEL 29 SEPTEMBER 2021 Ngayon, aking minamahal na mga kaluluwa ni Hesus, Ang aming Mapagmahal na Tagapagligtas. Ang Pista ng ating minamahal na mga Archangels: Saint Michael, Saint Gabriel at Saint Raphael. Ang mundo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 29 Setyembre 2021

Luz de Maria, 29 Agosto 2021

_______________________________________________________________ https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm %5D Mga minamahal na bata: Pinagpapala ko kayo bilang Queen and Mother of the End Times. Sa pagtatapos ng Novena na inilaan mo sa Akin, ang Aking Puso ay napuno ng kagalakan sa tugon ng Aking mga anak, alam … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 29 Agosto 2021

Petrus Romanus, 15 Agosto 2021

________________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR3zr-KuR5ehfqrYiXhxyNhUCHPVzJsXne2r0AZ3YsDsS35x4rKxSE0keJ8 AMING LADY : “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “ WILLIAM : Sa likod Niya ay libu-libo ang libu-libong mga tao at sa itaas ng kanilang mga ulo ay may isang watawat. AMING LADY : … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 15 Agosto 2021

Petrus Romanus, 6 Agosto 2021

________________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/07/message-832-6-august-2021/?fbclid=IwAR02ZsvP3EExSf0TmtA0D5Wss9e6ysVvaxVcKUL63sbkuj_oxmI9t1ppaZM ANG AMING LADY: “Sa pagsalang-ayon sa iyo ng Korona na ito, Kami ay Isa kay Cristo Jesus, na nagtatrabaho upang iligtas ang mundo, dahil nasa malaking panganib ngayon.” William: ang aming ginang ay yumuko at hinalikan ang aking noo at … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 6 Agosto 2021

Luz de Maria, 22 Hulyo 2021

________________________________________________________________ Mensahe kay Luz de Maria – 22 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org) Aking minamahal na Tao: PINAGPALAAN KO KITA SA MGA PANAHON NG PAGKALIT. (1) Aking mga tao, huwag sumali sa pagtatalo sa iyong mga kapatid: lumago sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 22 Hulyo 2021

Christina Gallagher, 16 Hulyo 2021

________________________________________________________________ Mensahe kay Christina Gallagher – 16 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org) “Ang pagsakop sa Mundo ay nasa iyo at hindi mo makita” HESUS: Anak ko, nais kong sabihin mo sa mga tao sa mundo ang isiniwalat ko sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Christina Gallagher, 16 Hulyo 2021