Category Archives: Pilipino

Filipino

Bagong Hula mula kay Padre Michael Rodrigue

______________________________________________________________ Isang agarang mensahe na ibinigay ni St. Gabriel kay Fr. Michel Rodrigue hinggil sa mga pangyayaring naganap noong Disyembre 8, 2021. ______________________________________________________________ Ang Mga Pangunahing Tema ng Mensahe Ni Daniel O’Connor https://dsdoconnor.com/author/danieloconnor/ Sinasabi ng mensahe na si San Jose … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Kababaang-loob

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Inilalagay ng kababaang-loob ang Diyos at kapwa bago sa iyo; sa halip na, “Ako muna,” sabihin ang “Ikaw muna.” Ang kababaang-loob ay nagbibigay-daan sa kapayapaan at pagkakaisa, nag-aalis ng galit, nagpapagaling ng mga sugat, at may kinalaman sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Kababaang-loob

______________________________________________________________ I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga pangunahing tumutugon na artikulo. Dukha sa Espiritu (Part 1) Dukha sa Espiritu (Part 2) Kababaang-loob ______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Dukha sa Espiritu (Part 2)

______________________________________________________________ “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.” (Mateo 5:3) ______________________________________________________________ Dukha sa Espiritu (01) Isang radikal na pag-unawa sa pagtitiwala sa Diyos. (02) Kadalasang kasama ng materyal na kahirapan. (03) Ang likas na limitasyon na kinakaharap … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Dukha sa Espiritu (Part 1)

______________________________________________________________ Ano ang kahulugan ng pagiging dukha sa espiritu na ang sinumang ganito ay mamanahin ang kaharian ng langit? ______________________________________________________________ Ang Dukha sa Espiritu ay pinakamahalaga sa espirituwalidad, dahil ang Kababaang-loob ay nag-uutos sa isang Kristiyano na ipamuhay ang Pananampalataya … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Bukang-liwayway ng Pampublikong Ministeryo ni Kristo

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Si Kristo ay gumawa ng maraming himala sa bukang-liwayway ng Kanyang pampublikong ministeryo. Ipinangaral niya ang mabuting balita, nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga taong may maraming karamdaman, kabilang ang pagkabulag at pagkalumpo. Pumasok si Kristo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Espirituwal na Digmaan

_______________________________________________________________ I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo. Pangunahing Espirituwal na Digmaan Ang Dakilang Digmaang Espirituwal Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan Mas nagtatrabaho si Satanas Kaysa rati _______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Maria Immaculate” sa Valeria Copponi noong Disyembre 8, 2021: “Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati, tiyak na mabubuksan ng aking mga anak ang malawak na pintuan ng kanilang puso sa kanya, Si Lucifer.” ______________________________________________________________ I-klik ang sumusunod na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Nalalapit na Pag-iilaw ng Konsensya

________________________________________________________________ Eksperto sa Propesiya ng Katoliko na si Daniel O’Conner ay sumulat “malapit na ang Babala.” Nabasa namin ngayon ang isang anunsyo tungkol sa nalalapit na Babala, isang anunsyo na “Mga nagbabantay ng babala” ay naghahanap ng mga dekada, inihayag … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pangunahing Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Tandaan: Ang Elohim ay isang pangalan para sa Diyos na madalas ginagamit ng mga Hebreo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol: “Ang Tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa aking pangalan—siya ang magtuturo sa inyo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment