Category Archives: Pilipino

Filipino

MENSAHE KAY LORENA

________________________________________________________________ 16 ENERO 2023 ANG PROPESIYA AY MATUPAD KUNG SAAN ANG AKING HALIP AY PAPATAYIN AT MAGMARTIR. Kailangan ko ang aking mga Kaibigan sa Wakas ng Panahon sa aking tabi, Ako na inyong Hari at Panginoong Hesukristo ay nasa Agony at Ako … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Umalis sa Kalye nang Maagang Gabi

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Pebrero 15, 2017 Apurahang panawagan mula kay Maria, ang Tagapagbanal sa mga anak ng Diyos Huwag manatili sa kalye hanggang sa dis-oras ng gabi “Ang kapayapaan ng aking Panginoon ay sumainyo, maliliit na anak ng Aking Puso. Maliit … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pagsasabatas ng Ikalimang Marian Dogme

___________________________________________________________ Pinasinayaan ni Kristo ang Kanyang Huling Bikaryo, si Papa Pedro II, noong Enero 1, 2023, at agad na pinagtibay ng papa ang Ikalimang Marian Dogme. I-click ang mga sumusunod na pamagat. ___________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagsasabatas ng Ikalimang Marian Dogme

Petrus Romanus, 4 Stycznia 2023

______________________________________________________________ PRZESŁANIE DANE PRZEZ NASZEGO PANA DO SUSAN (WIDZĄCEJ Z USA) W DNIU 4 STYCZNIA 2023 R. NASZ PAN: „Tak Moja córko, JESTEM Wielki JESTEM, Jestem Wielkim Lekarzem, Wcielonym Słowem. JESTEM Miłosierdziem Bożym”. “Tak. Mój syn jest Ostatnim Wikariuszem, z woli Mojego Ojca. Otrzymał … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 4 Stycznia 2023

Petrus Romanus, 1 Stycznia 2023

________________________________________________________________ Zarówno Jezus, jak i Maryja stoją przede mną wszyscy w bieli. NASZ PAN: „Pozdrawiam Cię, mój umiłowany Namiestniku Świętej Matki Kościoła: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Matka Boża przychodzi i pozdrawia mnie tym samym: MATKA BOŻA: „W Imię … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 1 Stycznia 2023

Petrus Romanus, 31 Grudnia 2022 

________________________________________________________________ Trójca Święta z Matką Bożą i trzema serafickimi aniołami przybyła około godziny 23:15. Święty Michał stał za mną. Ojciec Przedwieczny dzierżył Koronę Królewską, a Jezus trzymał Klucze Papiestwa. Ojciec Przedwieczny powiedział: WIECZNY OJCIEC: „Mój umiłowany synu, dzisiaj koronuję cię na Mojego Ostatniego Wikariusza!” … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 31 Grudnia 2022 

SUSAN, Tagakita ng Americano

_______________________________________________________________ MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING PANGINOON KAY SUSAN, TAGAKITA NG AMERICANO ENERO 4, 2023 ATING PANGINOON: “Oo Aking anak, AKO ANG Dakila AKO, Ako ang Dakilang Manggagamot, ang Salitang Nagkatawang-tao. AKO ang Banal na Awa.” “Oo. Ang aking anak ay … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on SUSAN, Tagakita ng Americano

Petrus Romanus, 31 Disyembre 2022

_________________________________________________________________ Dumating ang Holy Trinity, kasama ang Our Lady at tatlong Seraphic Angels, bandang 11:15 pm. Tumayo si Saint Michael sa likod ko. Hawak ng Amang Walang Hanggan ang Maharlikang Korona at hawak ni Hesus ang Susi ng Kapapahan. Ang Eternal na Ama … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 31 Disyembre 2022

Ang mga Apostol ng Katapusan ng Panahon

________________________________________________________________ Ang mga Apostol ng Ang Katapusan ng Panahon ay makatuwirang maipakahulugan bilang isang partikular na tungkulin ng apostol sa isang maliit na komunidad ng mga tao. Sila ay isang grupo ng mga mananampalataya, isang biglaang pagtitipon ng puwersa na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang mga Apostol ng Katapusan ng Panahon

Si Sister Faustina at Kaliwanagan

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Si Sister Faustina ay may preview ng Pag-iilaw ng Budhi. “Minsan ay ipinatawag ako sa paghuhukom (upuan) ng Diyos. Tumayo ako nang mag-isa sa harapan ng Panginoon. Si Jesus ay nagpakita ng gayon, tulad ng pagkakilala natin sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Si Sister Faustina at Kaliwanagan