Category Archives: Malagasy

Malagasy

Petrus Romanus, 29 Septambra 2021

______________________________________________________________ FAST an’ny masinina MICHAEL, GABRIEL ary RAPHAEL 29 SEPTAMBRA 2021 Androany, ry fanahiko malalan’i Jesosy, Mpamonjy antsika be fitiavana. Fetin’ny arkanjely malalantsika: Saint Michael, Saint Gabriel ary Saint Raphael. Voahombo tamin’ny hazo fijaliana izao tontolo izao noho ny Covid-19 izay manahirana , izay mahatonga … Continue reading

Posted in Malagasy | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 29 Septambra 2021

Petrus Romanus, 7 Oktobra 2021

______________________________________________________________ Hafatra nomen’ny LADY ANTSIKA HO AN’NY WILLIAM COSTELLIA 7 OKTOBRA 2021 NY Tompontsika sy ny razantsika : “Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena. Miarahaba anao izahay, zanakay malalan’ny Avo Indrindra! ” William : miteny Jesosy aloha. NY Jehovah : “Manao veloma anareo … Continue reading

Posted in Malagasy | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 7 Oktobra 2021