Попередження для українських спікерів

_________________________________________________________________

Вітання

Мої двоє найкращих друзів – араб і єврей, і я римо-католик, релігія ніколи не була проблемою між мною і ними, і я вважаю, що люди в цілому дотримуються релігії своїх батьків.

Святий Дух спілкувався зі мною розмовою англійською мовою, через телепатію та внутрішні місця. Він попросив мене написати Пакет попереджень про майбутнє попередження та освітлення совісті чотирма мовами: англійською, португальською, іспанською та французькою. Ці явища будуть переживати кожна людина міркування віку, незалежно від їх релігії. Ви обов’язково відчуєте явища, і Святий Дух попросив мене оголосити про них вам.

Це випливає з деяких відповідних витягів послання Марії пророку ЕНОХ 3 березня 2021 року. Марія є матір’ю Христа.

“Діти мої, ще раз нагадаю: готуйтеся до приходу Попередження, тому що воно близько, набагато ближче, ніж ви думаєте. Моє серце страждає, бачачи, що величезна більшість людства не готова; ця велика подія повністю змінить розуміння того, що багато хто має про духовне життя. Людство увійде в стан екстазу, який триватиме від п’ятнадцяти до двадцяти хвилин вашого земного часу, в якому вам буде показано стан вашої душі по відношенню як до Бога, так і до ваших братів”11.

“Кожен смертний буде суджений, винятком будуть тільки мої маленькі, яким не вистачає розуму; все буде судити навіть ваші неробочий слова. Як мені сумно бачити, що багато душ помруть вічно через тяжкість їхніх гріхів. Ось чому, діти, я прошу вас бути духовно підготовленими, щоб ви витримали це випробування, яке відкриє ваше розуміння і знання про існування вічності і Бога”11.

“Діти Мої, ви вже в часи темряви, де ви повинні молитися вранці і вночі, тому що сили зла нападають на вас. Якщо ви, мої маленькі, не відлякувати ці напади, ви ризикуєте потрапити в пастки і обман мого супротивника, який духовно послабить вас і відокремить вас від Бога, а потім вкраде вашу душу”.

_________________________________________________________________

Posted in Yкраїнська | Tagged | Leave a comment

Waarschuwing voor Nederlandstaligen

_______________________________________________________________

Begroetingen

Mijn twee beste vrienden zijn Arabier en Jood en ik ben rooms-katholiek, religie is nooit een probleem geweest tussen mij en hen, en ik geloof dat mensen over het algemeen de religie van hun ouders volgen.

De Heilige Geest heeft met mij gecommuniceerd in gesproken Engels, door middel van telepathie en innerlijke locuties. Hij vroeg me om het waarschuwingspakket over de komende waarschuwing en verlichting van het geweten in vier talen te schrijven: Engels, Portugees, Spaans en Frans. Deze verschijnselen zullen worden ervaren door elke persoon van redenerende leeftijd, ongeacht hun religie. U zult de verschijnselen zeker ervaren en de Heilige Geest heeft mij gevraagd deze aan u aan te kondigen.

Het volgt enkele relevante uittreksels van MARY’s boodschap aan de profeet ENOCH op 3 maart 2021. MARIA is de moeder van Christus.

“Mijn kinderen, ik herinner jullie er nogmaals aan: bereid je voor op de komst van de Waarschuwing, want het is dichtbij, veel dichterbij dan je denkt. Mijn Hart lijdt in het zien dat de immense meerderheid van de mensheid niet voorbereid is; deze grote gebeurtenis zal het begrip dat velen hebben over geestelijk leven volledig veranderen. De mensheid zal een staat van extase binnengaan die tussen de vijftien en twintig minuten van uw aardse tijd zal duren, waarin u de staat van uw ziel zult worden getoond met betrekking tot zowel God als uw broeders.’

“Elke sterveling zal worden beoordeeld, alleen mijn kleintjes die het gebruik van de rede missen, zullen de uitzondering zijn; alles zal worden beoordeeld, zelfs uw loze woorden. Hoe triest ik me voel om te zien dat veel zielen eeuwig zullen sterven als gevolg van de ernst van hun zonden. Daarom vraag ik jullie, kleine kinderen, om geestelijk voorbereid te zijn, zodat jullie deze beproeving kunnen weerstaan, die jullie begrip en kennis over het bestaan van de eeuwigheid en God zal openen.”

“Mijn kinderen, jullie zijn al in tijden van duisternis, waar jullie ‘s morgens en ‘s nachts moeten bidden, omdat de krachten van het kwaad jullie aanvallen. Als jullie, mijn kleintjes, deze aanvallen niet afweren, loop je het risico in de valstrikken en bedrog van mijn tegenstander te vallen, die jullie geestelijk zal verzwakken en jullie van God zal scheiden, en dan jullie ziel zal stelen.”

_______________________________________________________________

Posted in Nederlands | Tagged | Leave a comment

Rabhadh do Ghaeilgeoirí

_______________________________________________________________

Beannachtaí,

Is iad na beirt chairde is fearr atá agam ná Arabach agus Giúdach agus is Caitliceach Rómhánach mé, ní raibh an reiligiún riamh ina cheist idir mé féin agus iad, agus creidim go leanann daoine reiligiún a dtuismitheoirí go ginearálta.

Tá an Spiorad Naomh cumarsáid a dhéanamh liom i mBéarla labhartha, trí telepathy agus locutions taobh istigh. D’iarr sé orm an Pacáiste Rabhaidh a scríobh faoin Rabhadh agus Soilsiú coinsiasa atá le teacht i gceithre theanga: Béarla, Portaingéilis, Spáinnis agus Fraincis. Beidh taithí ag gach duine in aois réasúnaíochta ar na feiniméin seo beag beann ar a gcreideamh. Is cinnte go bhfaighidh tú taithí ar na feiniméin, agus d’iarr an Spiorad Naomh orm iad a fhógairt duit.

Leanann sé roinnt sleachta ábhartha de theachtaireacht MHÁIRE chuig an ENOCH Fáidh ar an 3 Márta, 2021. Is í MÁIRE máthair Chríost.

“Mo pháistí, cuirim i gcuimhne duit arís: ullmhaigh do theacht an Rabhaidh, toisc go bhfuil sé gar, i bhfad níos gaire ná mar a cheapann tú. Fulaingíonn mo Chroí go bhfeiceann sé nach bhfuil formhór mór an chine dhaonna ullmhaithe; athróidh an ócáid iontach seo go hiomlán an tuiscint atá ag go leor acu faoin saol spioradálta. Rachaidh an daonnacht isteach i staid eacstais a mhairfidh idir cúig nóiméad déag agus fiche nóiméad d’am talmhaithe, ina dtaispeánfar staid d’anama duit maidir le Dia agus do dheartháireacha araon.”

“Déanfar breithiúnas ar gach marfach, ní bheidh ach mo chuid cinn bhig nach bhfuil úsáid cúise acu mar eisceacht; déanfar gach rud a mheas fiú do chuid focal dímhíle. Cé chomh brónach is dóigh liom a fheiceáil go bhfaighidh go leor anamacha bás go síoraí mar gheall ar imtharraingt a bpeacaí. Sin é an fáth, leanaí beaga, táim ag iarraidh ort a bheith ullmhaithe go spioradálta, ionas gur féidir leat an tástáil seo a sheasamh, rud a osclóidh do thuiscint agus d’eolas faoi shíoraíocht agus Dia a bheith ann.

“Mo leanaí, tá tú cheana féin in am an dorchadais, áit a gcaithfidh tú guí maidin agus oíche, toisc go bhfuil na fórsaí olc ag ionsaí tú. Má tá tú, mo cinn beag, nach repel na hionsaithe, ritheann tú an baol ag titim isteach i gaistí agus dallamullóg ar mo adversary, a lagóidh go spioradálta tú agus tú a scaradh ó Dhia, agus ansin goidfidh tú d’anam.

_______________________________________________________________

Posted in Gaeilge | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, 12 aprilie, 2021

_______________________________________________________________

MESAJUL SFINTEI FECIOARE MARIA
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
12 APRILIE 2021

Copii iubiți ai Inimii Mele Neprihănite, vă binecuvântez.


INIMA MEA NEPRIHĂNITĂ TÂNJEȘTE SĂ VĂ ȚINĂ ÎNĂUNTRU, PENTRU A VĂ PROTEJA…


Trebuie să vă priviți, trebuie să vă examinați pentru ca să fiți conștienți de faptul că ceea ce vă va menține fermi în Credință, este convertirea. A vă privi fără disimulări, fiind transparenți cu voi înșivă, vă va duce să trăiți în „duh și adevăr” (In 4,23), mai atașați de Divin și mai îndepărtați de lumesc.


Iubiți copii:


TRĂIȚI ÎN ACESTE MOMENTE PERICULOASE, UNDE RĂUL ÎȘI EXTINDE VENINUL LUI, FĂRĂ CA VENINUL SĂ VĂ DUCĂ IMEDIAT LA MOARTE, DAR LENT.


Suferința Poporului Lui Dumnezeu este bucuria răului și de aceea, copii, trebuie să vă pregătiți pentru ca să nu cădeți în momentul ispitei.


Sunteți reduși la tăcere imediat, de vreme ce puterea mondială nu acceptă critici, nici ca Adevărul să ajungă la voi.


Dați atenție la limbajul pe care toate guvernele îl folosesc pentru a se adresa popoarelor, așa, cu acea uniformitate, fidelii Fiului Meu, vor fi duși să sufere.


Nu vă temeți, Fiul Meu nu vă va abandona, Corurile Îngerești vă ajută și Această Mamă mijlocește pentru voi.


ÎNFĂPTUIȚI ȘI ACȚIONAȚI ATAȘAȚI DE ADEVĂRATUL MAGISTERIU AL BISERICII, PENTRU CA SĂ NU VĂ ÎNDEPĂRTAȚI DE MÂNTUIREA VEȘNICĂ, ÎNFĂPTUIND ȘI ACȚIONÂND ÎN AFARA VOINȚEI DIVINE.


Rugați-vă, meditați și păstrați liniște interioară, este necesar să vă îndepărtați de zgomotul asurzitor al traiului cotidian.


TREBUIE SĂ VĂ DAȚI SILINȚA ÎN A ÎNVĂȚA SĂ TĂCEȚI INTERIOR, ESTE URGENT, PENTRU CA SĂ PRIVIȚI CU CLARITATE, GÂNDIȚI CORECT ȘI ACȚIONAȚI CU PRUDENȚĂ.


Marea voinței umane se găsește agitată de răul și Poporul Fiului Meu trebuie să fie prudent.


Ridicați steagul fidelității față de Treimea Preasfântă, arborați Credința personală și fiți participanți ai Credinței comunitare, pentru ca, uniți în Fiul Meu, să fiți unii protejați de ceilalți.


Lupta crește, răul dorește să dispară binele și de aceea, provoacă prăpăduri în Poporul Fiului Meu.


Iubiți copii ai Inimii Mele Neprihănite:


Rugați-vă pentru America Centrală, se cutremură cu putere.


Rugați-vă, rugați-vă, economia cade și popoarele se ridică împotriva guvernanților.


Rugați-vă, rugați-vă, vulcanii se activează și împiedică lumina soarelui asupra pământului.


Rugați-vă, rugați-vă, Biserica Fiului Meu intră în dispută.


Sunt momente puternice pentru Poporul Fiului Meu, este tocmai în aceste momente în care fiul bun al Acestei Mame este un discipol bun și nu se separă de Crucea de Glorie.


Iubiți copii ai Inimii Mele Neprihănite, este necesar să reîntăriți sistemul imunologic, peste avansează fără milă. FOLOSIȚI PLANTA PELINARIȚĂ ÎN INFUZIE ÎN ACEST MOMENT. (*)


Vă binecuvântez cu Inima Mea Neprihănită. Eu sunt cu voi, nu vă găsiți singuri.


Mama Maria


BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT


(*) Plante medicinale, citiți…


COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților, surorilor,


Preasfânta noastră Mamă ne cheamă să fim adevărați și fideli copii ai Fiului Ei pentru a ne întări în Credință.


În acest apel, ni se insistă în convertire, în a începe acea întâlnire cu Cristos pentru a salva sufletul și totodată, pentru a ne menține fermi în Credință.


Mama noastră ne alertează pentru ca să ne pregătim și să fim purtători de bine și mărturii de Credință, Speranță și Caritate.


Amin.

_______________________________________________________________

Posted in Română | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, 12 aprile 2021

_______________________________________________________________

MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA
12 APRILE 2021

Amati figli del Mio Cuore Immacolato, vi benedico.

IL MIO CUORE IMMACOLATO ANELA A TENERVI DENTRO DI SÉ,
PER PROTEGGERVI…

Dovete guardarvi, dovete esaminarvi cosicché vi rendiate contro che la conversione è quello che vi manterrà saldi nella Fede. Se vi guarderete senza dissimulazioni, con assoluta trasparenza verso voi stessi, riuscirete a vivere in “spirito e verità” (Gv 4,23), più attaccati alle cose Divine che a quelle mondane.

Amati figli:

 
STATE VIVENDO IN MOMENTI PERICOLOSI, NEI QUALI IL MALE STA DIFFONDENDO IL SUO VELENO, EVITANDO CHE QUESTO VELENO VI PORTI IMMEDIATAMENTE ALLA MORTE, MA LO FARÀ LENTAMENTE.

La sofferenza del Popolo di Dio è gioia per il male e pertanto, figli, dovete prepararvi per non cadere nel momento della tentazione.

Voi venite silenziati immediatamente, perché il potere mondiale non accetta critiche e nemmeno che la Verità giunga a voi.

Prestate attenzione al linguaggio che tutti i governi utilizzano per rivolgersi ai popoli, perché sarà in questo modo, con quella stessa uniformità, che i fedeli a Mio Figlio verranno portati alla sofferenza.

Non temete, Mio figlio non vi abbandonerà, i Cori Angelici vi aiuteranno e questa Madre intercederà per voi.

COMPORTATEVI ED AGITE IN PIENA ADESIONE AL VERO MAGISTERO DELLA CHIESA, COSICCHÈ NON VI APPARTIATE DALLA SALVEZZA ETERNA, COMPORTANDOVI ED AGENDO AL DI FUORI DELLA VOLONTÀ DIVINA.

Pregate, meditate e mantenete il silenzio interiore; è necessario che vi allontaniate dal fracasso assordante della vita quotidiana.

DOVETE IMPEGNARVI, PER IMPARARE A OTTENERE IL SILENZIO INTERIORE, È URGENTE PERCHÈ POSSIATE VEDERE CON CHIAREZZA, PERCHÈ POSSIATE PENSARE CORRETTAMENTE E PERCHÉ AGIATE CON PRUDENZA.

Il mare della volontà umana sta venendo agitato dal male e il Popolo di Mio Figlio deve essere prudente.

Innalzate la bandiera della fedeltà alla Trinità Sacrosanta, issate la Fede personale e siate partecipi della Fede comunitaria cosicché, uniti in Mio Figlio, siate gli uni protezione per gli altri.

La battaglia sta aumentando, il male intende far sparire il bene ed è per questo che sta causando stragi nel Popolo di Mio Figlio.

Amati figli del Mio Cuore Immacolato:

Pregate per il Centro America, tremerà con forza.

Pregate, pregate, l’economia cadrà e i popoli si solleveranno
contro i governanti.

Pregate, pregate, i vulcani si attiveranno e impediranno la luce
del sole sulla terra.

Pregate, pregate, la chiesa di Mio figlio entrerà nella mischia.

Sono momenti difficili per il Popolo di Mio Figlio ed è proprio in questi momenti che un buon figlio di questa Madre, dimostra di essere un buon discepolo e non si separa dalla Croce di Gloria.

Amati figli del Mio Cuore Immacolato, in questo momento è necessario che rafforziate il sistema immunitario, perché la pestilenza sta avanzando senza compassione. ORA UTILIZZATE LA PIANTA DELL’ARTEMISIA, IN INFUSIONE. (*)

Vi benedico con il Mio Cuore Immacolato. Io Sono con voi, non siete soli.


Mamma Maria

AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO
AVE MARIA PURISSIMA, CONCEPITA SENZA PECCATO

(*) Piante medicinali, leggere (Pdf) …

COMMENTO DI LUZ DE MARIA

Fratelli:

La Madonna ci sta chiedendo di essere veri figli di Suo Figlio, affinché ci possiamo fortificare nella Fede.

In questo Appello insiste nel chiamarci alla conversione, ad iniziare l’incontro con Cristo al fine di salvare l’anima ed anche per poterci mantenere saldi nella Fede.

Noi veniamo allertati da Nostra Madre affinché ci prepariamo e diventiamo portatori del bene e testimoni della Fede, della Speranza e della Carità.

Amen.

_______________________________________________________________

Posted in Italiano | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, le 12 avril 2021

________________________________________________________________

________________________________________________________________

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE
À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARÍA
12 AVRIL 2021

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, je vous bénis.

MON CŒUR IMMACULÉ DÉSIRE VOUS GARDER À L’INTÉRIEUR, POUR VOUS PROTÉGER…

 
Vous devez vous regarder, vous examiner, afin de garder à l’esprit que la conversion est ce qui vous maintiendra fermes dans la Foi. Si vous vous regardez sans dissimulation, en étant transparents avec vous-mêmes, cela vous conduira à vivre “en esprit et en vérité” (Jean 4,23), plus attachés au Divin et plus éloignés du mondain.
 
Enfants bien-aimés,

 
VOUS VIVEZ EN CES TEMPS DANGEREUX, OÙ LE MAL RÉPAND SON POISON SANS QUE CELUI-CI VOUS CONDUISE À LA MORT IMMÉDIATEMENT, MAIS LENTEMENT.

La souffrance du Peuple de Dieu est la joie du mal et donc, enfants, vous devez vous préparer pour ne pas tomber au moment de la tentation.
 
Vous serez immédiatement réduits au silence, car le pouvoir mondial n’accepte pas la critique et n’acceptera pas que la Vérité vous parvienne.
 
Prêtez attention au langage que tous les gouvernements utilisent pour s’adresser à leurs peuples ; c’est ainsi, avec cette même uniformité, que les fidèles à Mon Fils seront amenés à souffrir.
 
N’ayez pas peur, Mon Fils ne vous abandonnera pas, les Chœurs angéliques vous aideront et cette Mère intercèdera pour vous.

ŒUVREZ ET AGISSEZ EN RESTANT ATTACHÉS AU VRAI MAGISTÈRE DE L’ÉGLISE, AFIN DE NE PAS VOUS ÉLOIGNER DU SALUT ÉTERNEL EN ŒUVRANT ET AGISSANT EN DEHORS DE LA VOLONTÉ DIVINE.

Priez, méditez et gardez le silence intérieur ; il est nécessaire que vous vous éloigniez du bruit assourdissant de la vie quotidienne.

VOUS DEVEZ VOUS EFFORCER D’APPRENDRE À ENTRER DANS LE SILENCE INTÉRIEUR – C’EST URGENT – AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOIR CLAIREMENT, PENSER CORRECTEMENT ET AGIR AVEC PRUDENCE.

La mer de la volonté humaine est agitée par le mal et le Peuple de Mon Fils doit être prudent.
 
Levez l’étandard de la fidélité à la Très Sainte Trinité, arborez votre Foi personnelle et participez à la Foi communautaire afin que, unis en Mon Fils, vous soyez une protection les uns pour les autres.
 
La bataille prend de l’ampleur, le mal veut faire disparaître le bien et par conséquent, il fait des ravages dans le Peuple de Mon Fils.
 
Enfants bien-aimés de Mon Coeur Immaculé,

Priez pour l’Amérique centrale ; elle tremblera avec force.

Priez, priez, l’économie s’effondrera et les peuples se soulèveront contre leurs dirigeants.

Prier, prier, les volcans s’activeront et empêcheront que la lumière du soleil atteigne la terre.

Priez, priez, l’Église de Mon Fils entrera en conflit.


Ce sont des moments difficiles pour le Peuple de Mon Fils, et c’est précisément dans ces moments-là que le bon enfant de cette Mère se montre un bon disciple en ne se séparant pas de la Croix de Gloire.
 
Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé, il est nécessaire que vous renforciez votre système immunitaire, le fléau avance sans pitié. EN CE MOMENT, UTILISEZ L’ARMOISE EN INFUSION.

Je vous bénis de Mon Coeur Immaculé. Je suis avec vous, vous n’êtes pas seul.

Maman Marie

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

(*) L’AUDIO MESSAGE 12.04.21

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA

Frères et Sœurs,

Notre Très Sainte Mère nous appelle à être de vrais et fidèles enfants de son Fils pour nous fortifier dans la Foi.
 
Dans cet Appel, elle insiste sur la conversion, sur le fait qu’il nous faut partir à la rencontre du Christ, pour sauver notre âme, mais aussi pour que nous restions fermes dans la Foi.
 
Notre Mère nous avertit afin que nous nous préparions à être des porteurs du bien et des témoins de la Foi, de l’Espérance et de la Charité.

Amen.

Revelaciones Marianas

________________________________________________________________

Posted in Français | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, 06 de abril de 2021

________________________________________________________________

MENSAGEM DE SÃO MIGUEL ARCANJO
A LUZ DE MARIA
06 DE ABRIL DE 2021

Povo de Deus:

ABENÇOO-OS COM A MINHA FIDELIDADE À SANTÍSSIMA TRINDADE.

Filhos do Altíssimo:

VENHO CHAMÁ-LOS À CONVERSÃO.

A conversão é pessoal…
A decisão é pessoal…
A vontade de abandonar os atos contrários ao bem da alma é pessoal…
A atitude e a disposição são pessoais…
A força de vontade para cortar os pensamentos negativos, a preguiça, o cansaço, a rotina, assim como para a obediência, é pessoal….
 
Ao mesmo tempo, dentro das decisões pessoais está o desejo de caminhar na Fé e na certeza, transformando-as numa oportunidade de oferecer os espinhos diários com amor e transformando-os numa oportunidade de diminuir as culpas pessoais e de aproximar-se do encontro com Nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. 

NÃO OLHAR PARA SI MESMO, MAS PARA O BEM DO PRÓXIMO, LEVA-OS MAIS RAPIDAMENTE AO CAMINHO DA CONVERSÃO: AMAR AQUELES QUE NÃO OS AMAM, QUE NÃO OS COMPREENDEM, É UM BEM PESSOAL.

Vocês não foram chamados a viver a Fé de forma isolada, mas a partilhá-la com seus irmãos, sendo testemunhas do Amor Divino, testemunhas da fraternidade, para buscar o bem comum, sendo aqueles que, sob a proteção de Nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, levam a Fé pessoal à comunidade e tornam o caminho dos irmãos mais suportável e, ao mesmo tempo, transmitem o desejo de que todos consigam alcançar a conversão.

NESTE MOMENTO, A BUSCA DA CONVERSÃO É DA MAIOR IMPORTÂNCIA. É UMA NECESSIDADE, COMO A ÁGUA OU O ALIMENTO O SÃO PARA O CORPO FÍSICO, O MESMO ACONTECE COM A CONVERSÃO PARA O ORGANISMO ESPIRITUAL. (cf. Actos 3:19)

Como criaturas humanas é indispensável que analisem seriamente, aprofundem e estejam conscientes da verdade atual que lhes está sendo ocultada e da realidade em que se movem para que, sendo objetivos, prepararem-se para as afrontas do mal.

JÁ FORAM ALERTADOS SOBRE O QUE ESTÁ POR VIR, MAS, MESMO ASSIM, NÃO REAGEM COM A URGÊNCIA DO MOMENTO.

As grandes potências movem-se para se tornarem partícipes de um enfrentamento que culminará na Terceira Guerra Mundial (1), por isso é tão necessária a paz pessoal, para que vocês possam fazer a diferença, sendo criaturas portadoras do Amor Divino.

Zonas costeiras sofrem com a subida da água sobre a terra. A terra se estremece. Toda a criação reconhece que o que foi previsto se cumpre e que os filhos de Deus o desprezaram.

POVO DE DEUS, MANTENHAM-SE NA COLUNA EM MARCHA, formando esse forte e impenetrável muro confiado à Santíssima Trindade e à Proteção Materna. O mal não espera, o Povo de Deus é um incansável buscador de desculpas para não cumprir o que o Céu lhe pede.

Olhem com objetividade para a realidade atual.

Até quando a criatura humana vai permanecer na submissão? 

Orem, orem pela Argentina, o povo está em perigo.

Orem, orem pelo Brasil, padece fortemente.

Orem, orem pelos Estados Unidos, Itália e Rússia, eles padecem fortemente.

Como Povo de Deus, mantenham-se dentro do verdadeiro Magistério da Igreja do Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo.

Prestem atenção à reação da natureza em toda a Terra.

A CONFUSÃO (2) CRESCE, MANTENHAM A FÉ FIRME, FORTALEÇAM-NA CONSTANTEMENTE, NÃO SEJAM PASSIVOS, NÃO SE DEIXEM CONFUNDIR COMO ESTÁ CONFUSO O RESTO DA HUMANIDADE.

Mantenham-se em alerta constante.

Não permitam que lhes selem com o microchip (3), ele será imposto à criatura humana. Tenham em mente que devem ser fortes e firmes na Fé para se recusarem a adquirir o que necessitam e salvar a alma.

Sejam criaturas do bem.

Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Amém.

São Miguel Arcanjo

AVE MARIA PURÍSSIMA, CONCEBIDA SEM PECADO
AVE MARIA PURÍSSIMA, CONCEBIDA SEM PECADO
AVE MARIA PURÍSSIMA, CONCEBIDA SEM PECADO

  1. Sobre a Terceira Guerra Mundial, leia…
  2. Sobre a grande confusão, leia…          
  3. Sobre o microchip, leia…

COMENTÁRIO DE LUZ DE MARIA

Irmãos:

Neste Chamado de São Miguel Arcanjo, sentimos e percebemos a urgência de sermos criaturas de conversão, é uma Mensagem de grande profundidade.

Sentimos a urgência do domínio pessoal, da mudança interior, para que não caiamos.

Sejamos criaturas necessitadas do amparo da nossa Mãe Santíssima, cresçamos na Fé e levemo-la aos irmãos.

São Miguel diz-nos que ao homem lhe sobram desculpas, que não sejamos uma dessas criaturas, mas sim sejamos determinados, convictos e convertidos.

Sejamos especialistas no amor pelos nossos semelhantes e previdentes, com nossos atos e obras, de tudo o que acontece no mundo.

Amém.

________________________________________________________________

Posted in Português | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, April 12, 2021

________________________________________________________________

________________________________________________________________

MESSAGE OF THE BLESSED VIRGIN MARY
TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA
APRIL 12, 2021

Beloved children of My Immaculate Heart, I bless you.

 
MY IMMACULATE HEART LONGS TO KEEP YOU WITHIN, TO PROTECT YOU….

 
You must look at yourselves: you must examine yourselves so that you become aware that conversion is what will keep you firm in the Faith. Looking at yourselves without dissimulation, being transparent with yourselves, will lead you to live in “spirit and truth” (Jn. 4:23), more attached to the Divine and further away from what is worldly.
 
Beloved children:

 
YOU ARE LIVING IN THESE DANGEROUS TIMES WHERE EVIL IS SPREADING ITS POISON, WITHOUT THE POISON CAUSING YOU TO DIE IMMEDIATELY, BUT SLOWLY.

 
The suffering of the People of God brings joy to evil and therefore, children, you must prepare yourselves so that you would not fall at the moment of temptation.
 
You are being silenced immediately, for global power does not accept criticism, nor that the Truth reaches you.
 
Pay attention to the language that all the governments are using to address the peoples; in this way, by means of this uniformity, those who are faithful to My Son will be made to suffer.


Do not fear, My Son will not forsake you, the Angelic Choirs will help you and this Mother will intercede for you.

 
WORK AND ACT ACCORDING TO THE TRUE MAGISTERIUM OF THE CHURCH, SO THAT YOU WOULD NOT DEPART FROM ETERNAL SALVATION BY WORKING AND ACTING OUTSIDE OF THE DIVINE WILL.
 
Pray, meditate and keep inner silence; it is necessary for you to distance yourselves from the deafening noise of daily life.
 
YOU MUST STRIVE TO LEARN TO BECOME SILENT INTERNALLY: THIS IS URGENT IN ORDER THAT YOU WOULD SEE CLEARLY, THINK CORRECTLY AND ACT WITH PRUDENCE.

 
The sea of human will is being stirred up by evil and the People of My Son must be prudent.
 
Raise the banner of fidelity to the Holy Trinity, lift up your personal Faith and participate in communal Faith so that, united in My Son, you might protect one another.
 
The battle is increasing: evil wants to make good disappear and is therefore wreaking havoc on the People of My Son.
 
Beloved children of My Immaculate Heart:

 
Pray for Central America: it will be shaken forcefully.
 
Pray, pray: the economy will fall and the peoples will rise up against the rulers.
 
Pray, pray: volcanoes are becoming active and will block the light of the sun on earth.
 
Pray, pray: the Church of My Son will enter into strife.

 
These are hard times for the People of My Son; it is precisely in these moments that the good child of this Mother is a good disciple and does not become separated from the Cross of Glory.
 
Beloved children of My Immaculate Heart, it is necessary that you strengthen your immune system, the plague is advancing mercilessly. USE THE MUGWORT PLANT AS AN INFUSION AT THIS TIME. (*)
 
I bless you with My Immaculate Heart. I am with you, you are not alone.

Mother Mary

 
HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN
HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN
HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

 
(*) Medicinal plants: read (Pdf)…

 
COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

 
Brothers and sisters:
 
Our most Holy Mother calls us to be true and faithful children of Her Son in order to strengthen us in the Faith.

In this Call she insists on conversion, on beginning this encounter with Christ to save the soul and keep us firm in the Faith as well.


Our Mother warns us so that we would prepare, being bearers of good and witnesses to Faith, Hope and Charity.
 
Amen.

Revelaciones Marianas

________________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Upozorenje hrvatskim govornicima

_______________________________________________________________

Pozdravi

Moja dva najbolja prijatelja su Arapi i Židovi i ja sam rimokatolik, religija nikada nije bila problem između mene i njih, i vjerujem da ljudi općenito slijede religiju svojih roditelja.

Duh Sveti komunicirao je sa mnom na govornom engleskom, putem telepatije i unutarnjih skakavaca. Zamolio me da napišem Paket upozorenja o nadolazećem Upozorenju i osvjetljenju savjesti na četiri jezika: engleskom, portugalskom, španjolskom i francuskom. Ove pojave će doživjeti svaka osoba rasuđivanja dobi bez obzira na njihovu vjeru. Sigurno ćete doživjeti pojave, a Duh Sveti me zamolio da vam ih objavim.

Slijedi neke bitne izvatke MARIJINE poruke proroku ENOCH-u 3. ožujka 2021. MARIJA je Kristova majka.

“Moja djeco, podsjećam vas još jednom: pripremite se za dolazak Upozorenja, jer je blizu, puno bliže nego što mislite. Moje srce pati kada vidi da ogromna većina čovječanstva nije pripremljena; ovaj veliki događaj potpuno će promijeniti razumijevanje koje mnogi imaju o duhovnom životu. Čovječanstvo će ući u stanje ekstaze koje će trajati između petnaest i dvadeset minuta vašeg zemaljskog vremena, u kojem će vam biti pokazano stanje vaše duše s poštovanjem i Bogu i vašoj braći.”

“Sudit će se svakom smrtnikom, iznimka će biti samo moji mališani koji ne koriste razum; sve će se suditi čak i vaše bes u tidle riječi. Kako sam tužan kad vidim da će mnoge duše vječno umrijeti zbog težine svojih grijeha. Zato vas, mala djeco, molim da budete duhovno pripremljeni, kako biste izdržali ovaj test, koji će vam otvoriti razumijevanje i znanje o postojanju vječnosti i Boga.

“Djeco moja, već ste u vremenima tame, gdje se morate moliti ujutro i noću, jer vas sile zla napadaju. Ako vi, moji mališani, ne odbijate te napade, riskirate da upadnete u zamke i obmane mog protivnika, koji će vas duhovno oslabiti i odvojiti od Boga, a zatim vam ukrasti dušu.”

_______________________________________________________________

Posted in Hrvatski | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, 12 de abril de 2021

_______________________________________________________________

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA
12 DE ABRIL DEL 2021

Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, les bendigo.


MI CORAZÓN INMACULADO ANHELA MANTENERLES DENTRO, PARA PROTEGERLES…

Deben mirarse, deben examinarse para que sean conscientes de que la conversión es lo que les mantendrá  firmes en la Fe. El que se miren sin disimulos, siendo transparentes consigo mismos, les llevará a vivir en “espíritu y verdad” (Jn. 4,23), más apegados a lo Divino y más lejanos de lo mundano.

Amados hijos:

 
VIVEN EN ESTOS MOMENTOS PELIGROSOS, EN DONDE EL MAL VA EXTENDIENDO SU VENENO SIN QUE EL VENENO LOS LLEVE A LA MUERTE DE INMEDIATO, SINO LENTAMENTE.

El padecer del Pueblo de Dios es el gozo del mal y por ello, hijos, deben prepararse para que no caigan en el momento de la tentación.

Son silenciados de inmediato, ya que el poder mundial no acepta críticas ni que la Verdad llegue a ustedes.

Presten atención al lenguaje que todos los gobiernos utilizan para dirigirse a los pueblos, así, con esa uniformidad, los fieles a Mi Hijo serán llevados a padecer.

No teman, Mi Hijo no les desampara, los Coros Angélicos les auxilian y esta Madre intercede por ustedes.

OBREN Y ACTÚEN APEGADOS AL VERDADERO MAGISTERIO DE LA IGLESIA, PARA QUE NO SE ALEJEN DE LA SALVACIÓN ETERNA OBRANDO Y ACTUANDO FUERA DE LA VOLUNTAD DIVINA.

Oren, mediten y guarden silencio interior, es necesario que se alejen del ruido ensordecedor del cotidiano vivir.

DEBEN EMPEÑARSE EN APRENDER A SILENCIARSE INTERIORMENTE, ES URGENTE, PARA QUE MIREN CON CLARIDAD, PIENSEN CORRECTAMENTE Y ACTÚEN CON PRUDENCIA.

El mar de la voluntad humana se encuentra agitado por el mal y el Pueblo de Mi Hijo debe ser prudente.

Levanten la bandera de la fidelidad a la Trinidad Sacrosanta, enarbolen la Fe personal y sean partícipes de la Fe comunitaria para que, unidos en Mi Hijo, sean unos amparo de los otros.

El combate crece, el mal desea llevar a desaparecer el bien y por ello, causa estragos en el Pueblo de Mi Hijo.

Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado:

Oren por Centroamérica, se estremece con fuerza.


Oren, oren, la economía cae y los pueblos se levantan en contra de los gobernantes.


Oren, oren, los volcanes se activan e impiden la luz del sol sobre la tierra.


Oren, oren, la Iglesia de Mi Hijo entra en contienda.

Son momentos fuertes para el Pueblo de Mi Hijo, es precisamente en estos momentos en los cuales el buen hijo de esta Madre es un buen discípulo y no se separa de la Cruz de Gloria.

Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, es necesario que refuercen el sistema inmunológico, la peste avanza sin compasión. UTILICEN LA PLANTA ARTEMISA EN INFUSIÓN EN ESTE MOMENTO. (*)

Les bendigo con Mi Corazón Inmaculado. Yo estoy con ustedes, no se encuentran solos.


Mamá María

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA

(*) Plantas medicinales, leer…

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA

Hermanos(as):

Nuestra Madre Santísima nos llama a ser verdaderos y fieles hijos de Su Hijo para fortalecernos en la Fe.

En este Llamado se nos insiste en la conversión, en iniciar ese encuentro con Cristo para salvar el alma y a la vez para mantenernos firmes en la Fe.

Nuestra Madre nos alerta para que nos preparemos y seamos portadores de bien y testimonios de Fe, Esperanza y Caridad.

Amén.

Revelaciones Marianas

_______________________________________________________________

Posted in Español | Tagged | Leave a comment