Bagong Hula mula kay Padre Michael Rodrigue

______________________________________________________________

Isang agarang mensahe na ibinigay ni St. Gabriel kay Fr. Michel Rodrigue hinggil sa mga pangyayaring naganap noong Disyembre 8, 2021.

______________________________________________________________

Ang Mga Pangunahing Tema ng Mensahe

Ni Daniel O’Connor

https://dsdoconnor.com/author/danieloconnor/

Sinasabi ng mensahe na si San Jose mismo ang “tagapagpigil,” na binanggit ni San Pablo sa Kasulatan (2 Tesalonica Kabanata 2), na pumipigil sa kapangyarihan ng Antikristo. Ang 2 Tesalonica 2:7, gayunpaman, ay tumutukoy sa isang panahon kung saan ang humahadlang ay “mawawala,” na magbibigay-daan sa Antikristo (samakatuwid nga, ang “isang tampalasan”) na magkaroon ng kapangyarihan.

Ang pagtanggal na ito sa restrainer na si Fr. Sabi ng mensahe ni Michel, kasabay ng pagtatapos ng Year of St. Joseph, na papatak sa ika-8 ng Disyembre, 2021.

Ngayon, malinaw na, si St. Joseph ay hindi kailanman magiging tunay na “wala sa daan.” Siya ay naging at palaging magiging Patron ng Pangkalahatang Simbahan, ang Teroridad ng mga Demonyo, at palagi siyang nandiyan para sa atin. Gayunpaman, ang mensaheng ito ay nagpapahiwatig na ang Taon ni St. Joseph ay nangangailangan ng isang espesyal na pagbubuhos ng kanyang proteksyon sa Simbahan (ang mensahe ay tumutukoy sa taong ito mismo bilang isang “dakilang pagpapala ng proteksyon”) – isang pagbuhos na kung saan mismo ay napakalakas na ito ay humadlang. ang Antikristo mula sa pagpasok sa eksena, kahit na ang oras ay hinog na para sa kanyang pagdating. Ngunit sa pagtatapos ng taong iyon ng espesyal na proteksyon, ang Antikristo ay hindi na mapipigilan na bumangon.

Nilinaw ng mensahe na ang bakuna sa Covid ay hindi ang Marka ng Halimaw, dahil ang Mark na iyon ay darating “sa lalong madaling panahon” bilang isang kinakailangan upang “bumili, kumain, o maglakbay.” Gayunpaman, ipinahihiwatig nito na ang bakuna ay bahagi ng pangkalahatang sistema ng Marka ng Halimaw at ito ay isang “ilusyon ng tagapagligtas.” Ito ay katulad ng aking kasalukuyang — at napaka-fallible — pakiramdam ng mga bagay. I.e., na ang mga bakunang Covid — kahit na tama ang kanilang mga tagasuporta sa kanilang bisa/kaligtasan/kahalagahan (na hindi ko ibinibigay!) — ay bahagi ng paglulunsad ng mas malaki at mas madilim na sistema. Kaya’t lalo kong hinihikayat ang mga nakatanggap ng bakuna na maging partikular na alerto sa anumang susunod na mangyayari, at huwag hayaang matukoy ng ugali ang kanilang susunod na desisyon – ang parehong mga pamamaraan na ginamit upang i-promote ang bakuna ay gagamitin sa lalong madaling panahon upang i-promote ang Marka ng Halimaw.

Sinasabi ng mensahe na ang espesyal na proteksyon ni St. Joseph ay “umalis nang maingat” noong ika-8 ng Disyembre. Samakatuwid, hindi ko sasabihin na ang mensaheng ito ay tiyak na hinuhulaan ang isang bagay na tiyak sa araw na iyon. Sa halip, ang mensahe ay nagsasabi, na – kahit na ang prosesong ito ay nagsimula na – ang mga tumatanggi kay Kristo ay, pagkatapos ng panahong iyon, ay makikita ang kanilang sarili na “pumasok sa isang puwersa ng maling akala na nagpapapaniwala sa kanila sa isang kasinungalingan. Isang sosyal at planetaryong kasinungalingan na inorganisa at inihanda ng mga mga acolyte ng antikristo.”

Matapos mag-expire ang espesyal na taon ng proteksyon ni St. Joseph sa ika-8 ng Disyembre, ang mensaheng ito ay nagsasabi, ang mga karumal-dumal na kapangyarihan na makapagsisimulang ipatupad ang kanilang inihahanda ngayon sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng “kanilang mga sarili sa pamamagitan ng media [upang] lumikha ng isang klima ng hinala, takot at pagtuligsa… kung saan maghahari ang pagkakabaha-bahagi at kalituhan…” Sa madaling salita, ang mga huling tabla ng Infrastructure ng Antikristo ay halos nasa lugar na; pagkatapos ng ika-8 ng Disyembre, 2021, gagamitin ang mga ito para sa kanilang nilalayon na layunin.

Ngunit ang lahat ng kaguluhan at kasamaan na iyon ay magiging “isang anyo” lamang, kahit na – dapat kong tandaan dito para sa mga hindi pamilyar sa mga propesiya – ito ay mangangailangan ng 3 taon ng Pandaigdigang Pagkastigo (pagkatapos ng Babala), ang mga tulad nito ay hindi kailanman makikita, kabilang ang hindi pa naganap na sakuna/digmaan/pagbagsak/pag-uusig, ang Paghahari ng Antikristo, at pagkatapos ay ang 3 Araw ng Kadiliman. Bagama’t marami ang magiging martir (at higit sa lahat dapat tayong magalak sa posibilidad ng gayong karangalan para sa ating sarili!), ang Tapat na Nalalabi, sa pangkalahatan, ay mapoprotektahan.

Sapagkat sa katotohanan, sa araw na iyon, ang mensahe ay nagsasabing, “Sisimulan ng Mahal na Birhen ang simula ng tagumpay ng kanyang Kalinis-linisang Puso.”

Ang Tagumpay na ito ay magtatapos sa Panahon ng Kapayapaan –– ang katuparan ng panalangin ng Ama Namin — ang Paghahari ng Banal na Kalooban sa lupa tulad ng sa Langit. Ito ang mga pinakakapana-panabik na panahon sa kasaysayan na mabuhay. Nagtitiwala ka ba kay Hesus at nagsusumikap na mamuhay sa Kanyang Kalooban? Kung gayon wala kang dapat ikatakot. Sumilong sa Sagrado at Kalinis-linisang mga puso, at masigasig na makisali sa The Mission kaysa dati. Hindi ngayon ang oras para umatras, ito ang panahon para MANIGIL sa sigaw ng labanang iyon sa iyong mga labi, MABUHAY KRISTO ANG HARI! Sa ngayon ay napakalapit na ng Kanyang Kaharian ay halos matitikman natin ito.

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Luz de María, 21 de Mayo del 2022

______________________________________________________________

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA
21 DE MAYO DEL 2022

Amado Pueblo Mío:

Reciban Mi Sagrado Corazón junto a Mi Bendición. 

ME MANTENGO CON CADA UNO DE USTEDES.
CADA CRIATURA HUMANA DECIDE SI DESEA ABRIRME LA PUERTA DE SU CORAZÓN.

Todo el Cielo se encuentra ante Mis hijos para auxiliarles y que no entren en temor por cuanto se acerca, sino confíen en Mi Protección. Deben creer que no están solos. 

Viven dentro de la Purificación necesaria en este momento para que se salven Mis hijos.

Los “lobos con piel de oveja” (Cfr. Mt 7,15)  se empeñan en cumplir las órdenes del Anticristo, alimentando al dragón infernal para hacerlo crecer apoyando la inmoralidad, la matanza de inocentes y la destrucción de la familia mediante leyes contrarias a esta amada institución. 

MI MADRE LES HA LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO, SIN EMBARGO NO SE HAN ARREPENTIDO…

La bandera de esta generación es la ignominia y  la inmoralidad. El hombre le ha dado la mano al demonio, por ello los castigos no se van a detener. Estos son tan fuertes que no los imaginan. 

El padecer de la humanidad no se encuentra lejos de ustedes, sino en un abrir y cerrar de ojos. Continúan necios despreciando y negando los signos y señales hasta que la hambruna se apodere de la humanidad y los lamentos, unidos a revueltas sociales, serán por toda la Tierra.

ESTA HAMBRUNA ES NECESARIA PARA EL ANTICRISTO, PARA EJERCER SU FUERZA SOBRE LOS PUEBLOS Y OBLIGARLES A SELLARSE PARA ADQUIRIR ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y AL FINAL, LES DOMINARÁ.

Amado Pueblo Mío, la enfermedad avanza, una tras otra es enviada a la humanidad para mantenerles atemorizados y limitados. Esta enfermedad de la piel les fue anticipada a ustedes, las enfermedades no llegan por sí solas. 

Oren, vengan a Mí, YO SOY SU DIOS (Jn 8,28).

Amado Pueblo Mío, no solo dolor padece Mi Pueblo.

EN LOS PRINCIPALES SANTUARIOS DE CADA PAÍS DEDICADOS  A MI MADRE SANTÍSIMA SE DARÁ UN MILAGRO DE AMOR MATERNO POR ESPACIO DE 3 HORAS. MI MADRE LES ALERTARÁ CON ANTICIPACIÓN.

Hijos, no están solos, mantengan la Fe viva y firme. YO SOY SU DIOS.

Oren hijos Míos, oren por Italia, padece fuertemente.

Oren hijos Míos, oren, Japón se estremece fuertemente.

Oren hijos Míos, oren, Mi Pueblo no es abandonado por más fuerte que sea el momento.

Oren hijos Míos, oren, la noche llega en un abrir y cerrar de ojos.

Pueblo Mío, Mi Cruz es signo de Salvación y Redención, llévenla con ustedes. 

SOY SU DIOS Y NO LES ABANDONO JAMÁS.

Les bendigo con Mi Amor. 

Su Jesús

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA

 COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA

Hermanos: 

Nuestro Señor Jesucristo en este Llamado nos reitera nuestra necesidad de mantenernos  en la Voluntad Divina.
 
Ante tantas purificaciones venideras, que ya no se encuentran tan lejanas de la humanidad como antes, nuestro empeño es el de mantenernos en el camino de la conversión, en una continua búsqueda de ese encuentro personal con Cristo.

Nuestro Señor nos deja claro que continúan las enfermedades y que no aparecen de forma natural.  A la vez nos repite que Él está con nosotros y Nuestra Madre también para que nos mantengamos fuertes y firmes en la Fe. 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
22.07.2021
Pueblo Mío, el padecer de la humanidad es más fuerte para todos, la enfermedad continúa y luego la piel será nido de otra enfermedad.  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
15.12.2020  

Oren Pueblo de Dios, oren sin descanso para que la enfermedad sobre la piel de la criatura humana, tratada con los medicamentos del Cielo, sea vencida con prontitud.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
01.09.2020   
Llega el momento de la purificación, la enfermedad toma otro rumbo y reaparece sobre la piel (*).


(*) La Santísima Virgen María ha indicado algunas plantas que favorecen el tratamiento de enfermedades de la piel, a saber: caléndula, artemisa, ortiga y geranio.


Somos alentados con la gran bendición de recibir un Milagro de Amor Materno en los principales santuarios en honor a Nuestra Madre Santísima de cada país. Hermanos, les invito a informarse sobre los Santuarios Marianas de su propio país. Estamos una vez más ante la Misericordia Divina.

Para siempre sea alabado mi Jesús Sacramentado,
en el Cielo y en la Tierra vuestro Nombre sea alabado.

Para siempre sea alabado mi Jesús Sacramentado,
en el Cielo y en la Tierra vuestro Nombre sea alabado.

Para siempre sea alabado mi Jesús Sacramentado,
en el Cielo y en la Tierra vuestro Nombre sea alabado.

Amén.

______________________________________________________________

Posted in Español | Tagged | Leave a comment

Kababaang-loob

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Inilalagay ng kababaang-loob ang Diyos at kapwa bago sa iyo; sa halip na, “Ako muna,” sabihin ang “Ikaw muna.”

Ang kababaang-loob ay nagbibigay-daan sa kapayapaan at pagkakaisa, nag-aalis ng galit, nagpapagaling ng mga sugat, at may kinalaman sa dignidad ng tao.

“Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap,
    kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.” (Kawikaan 16:19)

Ang kababaang-loob ay nagdudulot ng karunungan at kasiraang-puri.

“Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo.  Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas.” (Mateo 23:11-12)

“Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila  at sinabi, “Tandaan ninyo: kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.  Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.” (Mateo 18:2-4)

Upang mahalin, dapat tayong magmahal; upang igalang, dapat nating igalang ang lahat; upang matupad, dapat tayong magbahagi nang bukas-palad.

Ang mga salita ay maaaring makaimpluwensya sa mga relasyon ng tao, kabilang ang digmaan o kapayapaan, at ang tsismis ay nakakasira sa reputasyon ng isang tao.

Ang galit ay isang emosyonal na tugon sa mga kaganapan, na maaaring humadlang sa komunikasyon at magpalala ng poot.

Huwag tumugon sa inis at pagkabigo sa galit.

“Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino’y nagpipigil na ang galit niya’y mahalata.” (Kawikaan 29:11)

“Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito: maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit.  Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos.” (Santiago 1:19-20)

Ang sama ng loob ay nag-aalis sa atin ng enerhiya, nakakaubos sa atin ng poot, nag-aalis ng kasiyahan sa buhay, nagpapalilim sa ating paghuhusga at maaaring makapaghiganti.

“Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh.” (Levitico 19:18)

“Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo;
    laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo.” (Kawikaan 29:22)

Maaari nating masira ang siklo ng pagkapoot at gawing kaibigan ang ating mga kaaway kapag nagpakita tayo ng empatiya at pagmamahal.

“Narinig ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di-matuwid. “Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga Hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit.”

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Kababaang-loob

______________________________________________________________

I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga pangunahing tumutugon na artikulo.

Dukha sa Espiritu (Part 1)

Dukha sa Espiritu (Part 2)

Kababaang-loob

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Dukha sa Espiritu (Part 2)

______________________________________________________________

“Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob:

sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.”

(Mateo 5:3)

______________________________________________________________

Dukha sa Espiritu

(01) Isang radikal na pag-unawa sa pagtitiwala sa Diyos.

(02) Kadalasang kasama ng materyal na kahirapan.

(03) Ang likas na limitasyon na kinakaharap ng bawat tao sa pang-araw-araw na buhay.

(04) Ang pagkilala na mayroon tayong limitadong kontrol sa ating buhay.

(05) Ang pagtanggap ng pagkabigo, sakit, pagdurusa at kamatayan.

(06) Isang pangunahing pagtitiwala sa Diyos.

(07) Pinakamahalaga sa espirituwal na buhay.

(08) PAGKAKAKUMBABA.

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Dukha sa Espiritu (Part 1)

______________________________________________________________

Ano ang kahulugan ng pagiging dukha sa espiritu na ang sinumang ganito ay mamanahin ang kaharian ng langit?

______________________________________________________________

Ang Dukha sa Espiritu ay pinakamahalaga sa espirituwalidad, dahil ang Kababaang-loob ay nag-uutos sa isang Kristiyano na ipamuhay ang Pananampalataya para sa Espirituwal na Paglago, at ang Banal na Espiritu ay nagbubuhos ng Kanyang mga Regalo sa mga maralita.

“Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako’y nagpapasalamat sa iyo, Oh Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol: Oo nga, Ama, sapagka’t gayon ang nakalugod sa iyong paningin.'” (Mateo 11:25,26)

Ang mapagpakumbaba ay nabubuhay sa mundo ngunit hindi sa mundo!

“Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.” (Mateo 5:3)

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Bukang-liwayway ng Pampublikong Ministeryo ni Kristo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Si Kristo ay gumawa ng maraming himala sa bukang-liwayway ng Kanyang pampublikong ministeryo. Ipinangaral niya ang mabuting balita, nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga taong may maraming karamdaman, kabilang ang pagkabulag at pagkalumpo.

Pumasok si Kristo sa sinagoga sa Nazareth, kung saan Siya nakatira, at tumindig upang basahin ang Isaias 61, isang tekstong pinili ng Diyos upang ipahayag na si Kristo ang nagpasimula ng mesyanic na panahon ng kaligtasan. “Ngayon ang kasulatang ito ay natupad sa inyong pandinig,” ang sabi ni Hesus.

Ang mensahe ay nagpakilos sa mga tagapakinig mula sa pagkamangha hanggang sa galit, dahil si Kristo ay Nazorean. Dinala ng mga tagapakinig si Kristo sa isang bangin upang Siya ay ihulog at patayin, “ngunit pagdaan sa gitna nila Siya ay umalis.” (Lucas 4:30)

Nilito ni Kristo ang mga manonood dahil hindi pa dumarating ang Kanyang oras. Kinailangan niyang ipangaral ang mabuting balita sa Dukha sa Espiritu, ipahayag ang pagpapalaya sa mga bihag ni Satanas at gumawa ng mga himala, bago sumuko sa Kanyang pasyon at kamatayan sa krus upang tubusin ang sangkatauhan.

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Espirituwal na Digmaan

_______________________________________________________________

I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo.

Pangunahing Espirituwal na Digmaan

Ang Dakilang Digmaang Espirituwal

Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan

Mas nagtatrabaho si Satanas Kaysa rati

_______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Spiritual Warfare Package

____________________________________________________________

Click the following links in descending order to retrieve their corresponding articles.

Basic Spiritual Warfare

The Great Spiritual War

Raging Spiritual Warfare

Satan is Working Harder than Ever

____________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Maria Immaculate” sa Valeria Copponi noong Disyembre 8, 2021:

“Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati, tiyak na mabubuksan ng aking mga anak ang malawak na pintuan ng kanilang puso sa kanya, Si Lucifer.”

______________________________________________________________

I-klik ang sumusunod na link.

Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment