Author Archives: inspiredbythespirit

Bagong Hula mula kay Padre Michael Rodrigue

______________________________________________________________ Isang agarang mensahe na ibinigay ni St. Gabriel kay Fr. Michel Rodrigue hinggil sa mga pangyayaring naganap noong Disyembre 8, 2021. ______________________________________________________________ Ang Mga Pangunahing Tema ng Mensahe Ni Daniel O’Connor https://dsdoconnor.com/author/danieloconnor/ Sinasabi ng mensahe na si San Jose … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Luz de María, 21 de Mayo del 2022

______________________________________________________________ MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTOA SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA21 DE MAYO DEL 2022 Amado Pueblo Mío: Reciban Mi Sagrado Corazón junto a Mi Bendición.  ME MANTENGO CON CADA UNO DE USTEDES.CADA CRIATURA HUMANA DECIDE SI DESEA ABRIRME … Continue reading

Posted in Español | Tagged | Leave a comment

Kababaang-loob

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Inilalagay ng kababaang-loob ang Diyos at kapwa bago sa iyo; sa halip na, “Ako muna,” sabihin ang “Ikaw muna.” Ang kababaang-loob ay nagbibigay-daan sa kapayapaan at pagkakaisa, nag-aalis ng galit, nagpapagaling ng mga sugat, at may kinalaman sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Kababaang-loob

______________________________________________________________ I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga pangunahing tumutugon na artikulo. Dukha sa Espiritu (Part 1) Dukha sa Espiritu (Part 2) Kababaang-loob ______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Dukha sa Espiritu (Part 2)

______________________________________________________________ “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.” (Mateo 5:3) ______________________________________________________________ Dukha sa Espiritu (01) Isang radikal na pag-unawa sa pagtitiwala sa Diyos. (02) Kadalasang kasama ng materyal na kahirapan. (03) Ang likas na limitasyon na kinakaharap … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Dukha sa Espiritu (Part 1)

______________________________________________________________ Ano ang kahulugan ng pagiging dukha sa espiritu na ang sinumang ganito ay mamanahin ang kaharian ng langit? ______________________________________________________________ Ang Dukha sa Espiritu ay pinakamahalaga sa espirituwalidad, dahil ang Kababaang-loob ay nag-uutos sa isang Kristiyano na ipamuhay ang Pananampalataya … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Bukang-liwayway ng Pampublikong Ministeryo ni Kristo

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Si Kristo ay gumawa ng maraming himala sa bukang-liwayway ng Kanyang pampublikong ministeryo. Ipinangaral niya ang mabuting balita, nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga taong may maraming karamdaman, kabilang ang pagkabulag at pagkalumpo. Pumasok si Kristo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Espirituwal na Digmaan

_______________________________________________________________ I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo. Pangunahing Espirituwal na Digmaan Ang Dakilang Digmaang Espirituwal Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan Mas nagtatrabaho si Satanas Kaysa rati _______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Spiritual Warfare Package

____________________________________________________________ Click the following links in descending order to retrieve their corresponding articles. Basic Spiritual Warfare The Great Spiritual War Raging Spiritual Warfare Satan is Working Harder than Ever ____________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Maria Immaculate” sa Valeria Copponi noong Disyembre 8, 2021: “Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati, tiyak na mabubuksan ng aking mga anak ang malawak na pintuan ng kanilang puso sa kanya, Si Lucifer.” ______________________________________________________________ I-klik ang sumusunod na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment