Category Archives: Việt

Vietnamese

Christina Gallagher, ngày 16 tháng 7 năm 2021

_______________________________________________________________ Tin nhắn cho Christina Gallagher – ngày 16 tháng 7 năm 2021 | Viên sỏi nhỏ (littlepebble.org) “Sự tiếp quản của Thế giới đang ở bên bạn và bạn không thể nhìn thấy” HÚA GIÊSU: Đứa con bé bỏng của tôi, tôi … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, Ngày 3 tháng 7 năm 2021

_______________________________________________________________ Message 831 – ngày 3 tháng 7 năm 2021 | Viên sỏi nhỏ (littlepebble.org) CHÚA CỦA CHÚNG TÔI: “Tôi ban phước cho bạn, Tảng đá trắng của tôi – Tảng đá của sự cứu rỗi cho Nhà thờ Thánh Mẫu … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, Ngày 3 tháng 7 năm 2021

Petrus Romanus, ngày 11 tháng 6 năm 2011

________________________________________________________________ Message 830 – 11 tháng 6 năm 2021 | Viên sỏi nhỏ (littlepebble.org) THÔNG ĐIỆP BỞI CHÚA CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN WILLIAM COSTELLIA VÀO THỨ SÁU 11 THÁNG 6 NĂM 2021 CHÚA CỦA CHÚNG TA: “Ta chúc phúc cho con, … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, ngày 11 tháng 6 năm 2011

Petrus Romanus, ngày 23 tháng 5 năm 2021

________________________________________________________________ Message 828 – 23 tháng 5 năm 2021 | Viên sỏi nhỏ (littlepebble.org) CHÚA CỦA CHÚNG TÔI: “Nhân Danh Cha, Con và Thánh Linh. Amen. ” “Con chào con, con trai yêu dấu của Mẹ, sắp trở thành Vị Đại Diện … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, ngày 23 tháng 5 năm 2021

Petrus Romanus, ngày 18 tháng 5 năm 2021

_______________________________________________________________ Message 827 – 18 tháng 5 năm 2021 | Viên sỏi nhỏ (littlepebble.org) WILLIAM : Bầu trời đầy hoạt động. Chữ Thập Trắng đã từ lâu chói lọi và tạo thành một con đường hướng về phía tôi, điều đó thật … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Petrus Romanus, ngày 21 tháng 5 năm 2021

_______________________________________________________________ Message 827 – 18 tháng 5 năm 2021 | Viên sỏi nhỏ (littlepebble.org) WILLIAM: Bầu trời đầy hoạt động. Chữ Thập Trắng đã từ lâu chói lọi và tạo thành một con đường hướng về phía tôi, điều đó thật … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, ngày 21 tháng 5 năm 2021

Tầm nhìn của Emmerich về Peter II

________________________________________________________________ Catherine Emmerich Tầm nhìn của Peter II – ngày 10 tháng 5 năm 2021 | Viên sỏi nhỏ (littlepebble.org) [Xem trang web: https://medencesoncatholicism.blog/2021/05/03/emmerichs-vision-of-peter-ii/ %5D Đăng vào ngày 3 tháng 5 năm 2021 bởi Inspibythespirit (Manuel Silveira) Tầm nhìn của Thánh Catherine Emmerich về vị Giáo … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Comments Off on Tầm nhìn của Emmerich về Peter II

Cảnh báo cho người nói tiếng Việt

_______________________________________________________________ Câu chào hỏi Hai người bạn thân nhất của tôi là người Ả Rập và Do Thái và tôi là người Công giáo La Mã, tôn giáo chưa bao giờ là vấn đề giữa tôi và họ, và tôi … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Comments Off on Cảnh báo cho người nói tiếng Việt