Category Archives: Hausa

Hausa

Petrus Romanus, 31 Disamba 2021

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Uwargidanmu: “Ina ƙaunarka, ɗana kuma ina sa maka albarka: cikin sunan Uba da Ɗa da na Ruhu Mai Tsarki. Amin. Kada ka ji tsoro, ɗana” WILLIAM: Uwargidanmu ta sumbace ni a goshi ta ce a ji. Uwargidanmu: “Ɗana mai albarka na Zuciyata Mai … Continue reading

Posted in Hausa | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 31 Disamba 2021

Petrus Romanus, 8 Disamba 2021

______________________________________________________________ UBANGIJINMU: “Ina gaishe ka Masoyina Ɗan Giciye” WILLIAM:   Dukansu Yesu da Maryamu suna nan tare da St. Michael, St Raphael da St Gabriel. UBANGIJINMU: “Muna sa muku albarka a yau, idin ƙoƙarce-ƙoƙarce: cikin sunan Uba da Ɗa da na Ruhu Mai … Continue reading

Posted in Hausa | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 8 Disamba 2021

Petrus Romanus, 15 ga Agusta 2021

_______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR28JbXPQOvw8Qe-N_NKMKJIjvUNnkoPdsqq40oHt3oZPBmDBVK5MOsd5uM UWARMU : “Da sunan Uba da na anda da na Ruhu Mai Tsarki. Amin. ” WILLIAM : A bayan ta dubban dubban mutane ne kuma a saman kawunan su akwai tuta. UWARMU : “Ina gaishe ku, preciousana mai daraja na Zuciyata Mai … Continue reading

Posted in Hausa | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 15 ga Agusta 2021

Petrus Romanus, 6 Agusta 2021

________________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/07/message-832-6-august-2021/?fbclid=IwAR3RZN5d3jmCanFCuhH17bj8If_6lKqi7c2q7QMAA1P_Q5nuUg-nUafOrnI UWARMU: “Tare da wannan rawanin da aka haɗa ku, mu ɗaya ne cikin Kristi Yesu, muna aiki don ceton duniya, kamar yadda take cikin haɗari yanzu.” WILLIAM: Uwargidanmu ta sunkuya ta sumbaci goshina ta yi Alamar Gicciye: + Uwargidanmu ta … Continue reading

Posted in Hausa | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 6 Agusta 2021