Monthly Archives: January 2022

Ang Katapusan ng mga Panahon

______________________________________________________________ Sa video na ito ating makikita kung gaano na nga ba kalapit ang katapusan ng sanlibutan at kung paanong tayo’y makapaghahanda sa nalalapit na wakas!Ang propesiya sa Bibliya na makikita sa aklat ng Danielay nagbibigay sa atin ng malakas … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Tiyempo ng Babala

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Ang Tiyempo ng Babala ay itinakda,” pagtiyak ni Cristo sa isang kilalang hiwaga. “Gayunman, ang [Ikalawang Digmaang Pandaigdig] na ito ay paiikliin para sa kapakanan ng mga hinirang, tulad ng paglitaw ng anti-Antichrist bilang tagapagligtas sa Sangkatauhan at … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

The Collapse of the Catholic Faith in Ireland

______________________________________________________________ Midnight mass Ireland, Celebrated by the Archbishop of Armagh. Is this the sacrifice of the mass that Vatican II envisaged? Aifreann meán oíche Éireann, Arna cheiliúradh ag Ardeaspag Ard Mhacha. An é seo íobairt an aifrinn a bhí beartaithe … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Speaking in Tongues and Building Up the Church

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Click the following link. ______________________________________________________________ Click the following link. ______________________________________________________________ Tongues and Interpretation of Tongues were instrumental charisms in the development of the primitive church, and they will become active again in the church centered in the Philippines … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Forget Time and get to work, until I come

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ March 8, 2016 – Words from Jesus thru Sister Clare (Clare) The Lord bless you, Heartdwellers. We have a wonderfully freeing message tonight from the Lord. I’m very excited to share it with you. Jesus actually encouraged me … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Pag-iwas laban sa Mga Kaswalti sa Babala

______________________________________________________________ Ang Pag-iilaw ng Konsensya ay para sa lahat ng taong nasa edad na ng pangangatuwiran anuman ang kanilang relihiyon. Sinusundan nito ang dalawang mahalagang sipi ng artikulong Babala Mga Kaswalti. Ang iba ay masusuka at magugulat sa paraan kung … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | 1 Comment

Babala Mga Kaswalti

______________________________________________________________ Mga extract mula sa Ang Babala para sa Pagninilay ______________________________________________________________ Ang ating mga kasalanan ay ipapakita, at ito ay magpapadama sa atin ng matinding kalungkutan at kahihiyan kapag ito ay nahayag sa atin. Ang iba ay masusuka at magugulat … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Russia and Ukraine on the Brink

______________________________________________________________ Medjugorje: The Mysterious prayer for Ukraine “There was upheaval in a region of the world” ______________________________________________________________ It’s been reported that Russia has a plot to justify an invasion of Ukraine, and this has sparked fears of World War 3. … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Inihayag ni Conchita ang Babala

______________________________________________________________ CONCHITA ______________________________________________________________ Si Conchita, isang visionary ng Garabandal, ay nagsabi: “Ang babala ay direktang magmumula sa Diyos at makikita sa buong mundo saanman naroroon ang sinuman. Ihahayag nito ang ating mga kasalanan at makikita at madarama ng lahat, mananampalataya … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, 11 Ianuarie 2022

______________________________________________________________ MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL CĂTRE IUBITA LUI, LUZ DE MARIA11 IANUARIE 2022 Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos: ÎN NUMELE PREASFINTEI TREIMI VĂ BINECUVÂNTEZ. CA LIDER AL OȘTIRILOR CEREȘTI VĂ BINECUVÂNTEZ. Vă chem să înălțați inima, gândul și … Continue reading

Posted in Română | Leave a comment