Category Archives: Malti

Maltese

Petrus Romanus, 19 ta’ Marzu 2022

______________________________________________________________ MESSAĠĠ MOGĦTI MINN SAN ĠUŻEPP LIL WILLIAM COSTELLIA FID 19 TA’ MARZU, 2022 Festa San Ġużepp WILLIAM: Illum wara nofsinhar fil-5 ta’ filgħaxija, San Ġużepp jiġi u wieqaf fuq il-mejda, gustuż u żgħir u għoli madwar 6 piedi. San Barakiel u … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 19 ta’ Marzu 2022

Petrus Romanus, 1 ta’ Novembru 2021

______________________________________________________________ Il-Mulej u l-Madonna : “Aħna nbierkuk, Ibn il-qaddis: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.” WILLIAM : Qaddisin Mikiel, Gabrijel u Raphael qomjin quddiemi, jonoraw lil Alla u lill-Verġni Marija. Ġesù jimxi ‘l quddiem u jgħid; SILDNA : “Insellimlek, ibni l-maħbub u qaddis Tiegħi, difensur … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 1 ta’ Novembru 2021

Petrus Romanus, 29 ta ’Settembru 2021

______________________________________________________________ FESTA TAL-QADDIS MICHAEL, GABRIEL u RAPHAEL 29 TA ‘SETTEMBRU 2021 Illum, erwieħ maħbuba tiegħi ta ’Ġesù, is-Salvatur Imħabba tagħna. Hija l-Festa tal-maħbubin Arkanġli tagħna: San Mikiel, San Gabrijel u San Raffael. Id-dinja hija msallba bil-problema Covid-19 , li qed tikkawża li l-umanità … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 29 ta ’Settembru 2021

Petrus Romanus, 7 ta ‘Ottubru 2021

______________________________________________________________ MESSAĠĠ MOGĦTI MILL-MADONNA TAGĦNA LIL WILLIAM COSTELLIA 7 TA ‘OTTUBRU 2021 IL-Mulej tagħna u l-madonna tagħna : “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Insellmulek, iben maħbub tagħna tal-Iktar Għoli! ” WILLIAM : Ġesù jitkellem l-ewwel. Mulejna : “Insellmilkom, Vigarju maħbub futur tiegħi ta’ … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 7 ta ‘Ottubru 2021

Petrus Romanus, 15 ta ’Awwissu 2021

______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR1y5jg52fsZ70eQ945KNdAu_qAmLbmzO6DJzOxU9iVpe9IHzQ48oHwEJjE IL-MARA TAGĦNA : “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “ WILLIAM : Warajha hemm eluf u eluf ta ’nies u fuq rashom hemm bandiera. IL-MADONNA TAGĦNA : “Insellmek, iben prezzjuż tiegħi tal-Qalb Immakulata Tiegħi: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 15 ta ’Awwissu 2021

Luz de Maria, 22 TA ’LULJU, 2021

______________________________________________________________ Messaġġ lil Luz de Maria – 22 ta ‘Lulju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org) Il-Poplu maħbub tiegħi: INBERKIK F’DAN IL-ĦIN TA ’KONFUŻJONI. Il-poplu tiegħi, tidħolx fi ġlied ma ’ħutek: kabbar spiritwalment, apprezza l-urġenza li tbiddel ħajtek sabiex int tittrasforma … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 22 TA ’LULJU, 2021

Petrus Romanus, Lulju 3, 2021

______________________________________________________________ Messaġġ 831 – 3 ta ‘Lulju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org) Mulejna: “Inberikkom, il-Blata l-Bajda Tiegħi – Blata ta’ Salvazzjoni għall-Knisja Omm Imqaddsa u nilqgħek hawn illum: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Nixtieq insellem lil uliedi kollha fid-dinja – … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, Lulju 3, 2021

Luz de Maria, 18 TA ’ĠUNJU, 2021

______________________________________________________________ Messaġġ lil Luz de Maria – 18 ta ‘Ġunju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org) MESSAĠĠ TA ‘ĠESÙ KRISTU LIL MAĦBUBA L-BINJA LUZ DE MARIA 18 TA ’ĠUNJU, 2021 Il-poplu tiegħi, il-poplu maħbub tiegħi: Irċievi l-Paċi Tiegħi, tant meħtieġa għall-umanità … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 18 TA ’ĠUNJU, 2021

Petrus Romanus, Ġunju 11, 2021

______________________________________________________________ Messaġġ 830 – 11 ta ‘Ġunju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org) MESSAĠĠ MOGĦTI MILL-Mulej TAGĦNA LIL WILLIAM COSTELLIA IL-ĠIMGĦA 11 TA ‘ĠUNJU 2021 Mulejna: “Inberikkom, ibni l-maħbub tal-Qalb Imqaddsa: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Kun fil-paċi għal, naf li … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, Ġunju 11, 2021

Petrus Romanus, Mejju 31, 2021

______________________________________________________________ Messaġġ 829 – 31 ta ‘Mejju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org) Mulejna: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Insellmek, ibni maħbub tiegħi, Vigarju futur tad-Dar Imqaddsa Tiegħi fid-Dinja! ” WILLIAM : Ommna l-Imbierka tagħna timxi ’l quddiem u ssellemni wkoll. IL-MARA … Continue reading

Posted in Malti | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, Mejju 31, 2021