Tag Archives: Sacraments

Pakete ng mga Sakramento

______________________________________________________________ Ang pakete ito ay naglalaman ng mga artikulo tungkol sa mga sakramento ng Simbahang Romano Katoliko, hindi kasama ang mga Banal na Orden. I-click ang mga link sa ibaba, sa pababang pagkakasunud-sunod, upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo. … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Pakete ng mga Sakramento

Dog Detects Life in a Tabernacle

______________________________________________________________ Trained Search Dog Detects Presence of Life in a Church Sanctuary Prior To Papal Visit! ______________________________________________________________ Click the following link. ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Dog Detects Life in a Tabernacle

Maniwala Kaman o Hindi

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Na-admit ako sa Miriam Hospital, Providence, RI, noong Sabado, Abril 11, 2015, na may Influenza B, umuubo at pananakit ng dibdib, 8 sa sukat na 1 hanggang 9 . . . at 7 pagkatapos ng unang paggamot. Kinabukasan, … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Maniwala Kaman o Hindi

Kasal

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang kasal ay isang natural na institusyon, isang unyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, para sa kapwa suporta at pagpaparami. Ang kasal ay may apat na elemento: Ito ay isang unyon ng magkaibang kasarian. Ito … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Kasal

Pagpapahid ng Maysakit

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang pagpapahid sa Maysakit ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng mga pasyente o ihanda sila sa kamatayan. Binabago ng Banal na Espiritu ang tiwala at Pananampalataya ng pasyente sa Diyos at pinalalakas ang pasyente laban sa kawalan ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagpapahid ng Maysakit

Eukaristiya

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Sa pagkain kinuha ni Jesus ang ilang tinapay sa kanyang mga kamay. Binasbasan Niya ang tinapay at pinagputul-putol ito. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanyang mga disipulo at sinabing ‘Kunin mo ito at kainin ito. Ito ang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Eukaristiya

Kumpirmasyon

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ “Nang marinig nga ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Dios, sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan, na bumaba at nanalangin para sa kanila, upang kanilang matanggap ang Espiritu Santo; … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | 2 Comments

Binyag

______________________________________________________________ Seminar ng Binyag sa Katoliko ______________________________________________________________ Ang bautismo, ang sakramento ng pagsisimula ng Simbahang Katoliko, ay gumagawa ng isang hindi maalis na marka sa kaluluwa at nagdadala sa atin sa isang bagong buhay kay Kristo. Hindi tayo makakatanggap ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Binyag

Penitensiya

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Sa sakramento ng Penance, Kumpisal o Pakikipagkasundo, ang pari, bilang kinatawan ng Diyos, ay nagpapawalang-bisa sa mga kasalanang nagawa pagkatapos ng Binyag, kapag ang isang makasalanan ay taos-pusong nagsisi, taos-pusong nagkumpisal at handang gumawa ng kasiyahan para sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Penitensiya

Time To Ask This Question

______________________________________________________________ Archbishop Vigano Says It is TIME to ASK THIS QUESTION about Pope Francis! ______________________________________________________________ Click the following link to retrieve the article “President Joe Biden Meets With Pope Francis”.

Posted in English | Tagged | Comments Off on Time To Ask This Question