Petrus Romanus, Pebrero 22, 2021

______________________________________________________________

Mensahe 824 – 22 Pebrero 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

WILLIAM: Nakita ko ang Krus – napakaputi at ang Tatlong Mahusay na Mga Anghel ay nakatayo sa itaas ng Krus at isang puting sutla na ‘kalye’ ay nabuo mula sa Krus patungo sa aking lugar. Sa itaas ng White Cross ay pitong Bituin, kumikinang.

Ang White Cross ay bubukas at nakikita ko si Jesus at ang Our Lady na dumulas. Sa tabi ng Our Lord ay si Saint Peter at katabi ng Our Lady ay si Saint Paul . Sa likod nila ay marami, maraming mga Anghel. Sa harap nina Jesus at Maria at ng mga Santo sa harap nila, Inilahad nila ang kanilang mga bisig at inilagay sa isang tali. Magkadikit sila. Sinenyasan ako ni Jesus na panoorin, na parang magkahawak ang mga kamay – ngunit bago sila at higit pa, si Jesus, isang Espada ang nabubuo sa pagitan ng kanilang mga kamay at nakakabit sa Espada na ito ang mga Susi ni Saint Peter . Si Jesus ay nagsasalita:

AMING PANGINOON: “Anak ko, ito ay isang Palatandaan ng kung ano ang darating sa iyong Paghahari bilang Papa Pedro II. Ang Mga Susi ay ang mga naibigay sa iyo at ang Espada ay kung ano ang binibigay sa iyo ni Saint Peter at Saint Paul ngayon. 

WILLIAM: Ang Espada ay isang gintong Espada at binuhat ito ni Jesus at lumapit. Inabot sa akin ni Jesus ang Espada at sinabi:

AMING PANGINOON: “Narito ang Espada ng Banal na Katotohanan , na gagamitin mo ngayon bilang Peter II.”

WILLIAM: Inabot sa akin ni Jesus ang Sword – ang Mga Susi ni Saint Peter ay nasa hawakan ng Sword.

AMING PANGINOON: “Ikaw, Aking anak, ay ang ‘Anghel ng Banal na Liwanag at Pag-ibig’ at sa Sword na ito ay matatalo mo mismo ang Masamang Isa at lahat ng mga demonyo sa Lupa, kapag binigyan ko ka ng mga tagubilin. Pinagpapala kita, Aking ‘Anghel ng Banal na Pag-ibig at Katotohanan’ : Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Ghost. Amen. “

WILLIAM: Hinalikan ako ni Jesus at bumalik kasama ang Our Lady.

Si Jesus ay lumapit at gumawa ng Mag-sign ng Krus: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

AMING PANGINOON: “Pinagpapala kita, Aking anak at lahat ng Aking mga anak ng Banal na Liwanag. + Ngayon ipinagdiriwang namin ang Dalawang Propeta ng Holy Mother Church, Saint Peter at Saint Paul . Ngayon, hinirang ko sila bilang iyong espesyal na Mga Anghel ng Banal na Katotohanan. Sila ang magiging mga kasama mo hanggang sa makuha mo ang iyong gantimpala. Tutulungan ka nila na kunin ang iyong krus at muling itayo ang Aking Simbahan sa Lupa at ihanda ito para sa Aking Ikalawang Pagparito , na darating ako sa Dakilang Luwalhati at Lakas. ”

“Ang Simbahan sa kasalukuyang panahon ay dumaranas ng maraming pagsubok at pagdurusa, kung saan ang Aking mga anak ay hinihila mula sa isang dulo ng Daigdig hanggang sa kabilang dulo. Napakasakit nila, sapagkat dumating na ang oras na ipadala Ko sa kanilang Pinuno at Vicar upang madaig ang kasamaan at ibalik ang mga bata bago pa huli ang lahat. “

“Ang Simbahang Natitira ay dapat na bumangon, upang suriin ang Masama at ang kanyang mga plano. Ipinadala ko sa iyo ang Aking ‘Anghel ng Banal na Pag-ibig at Liwanag’ upang ibalik ang Aking Kaharian sa Lupa, upang ihanda ang Aking mga anak para sa Aking Pagbalik sa Daigdig kasama ang lahat ng Luwalhati nito. ”

“Manatili sa kapayapaan, Aking banal na anak, habang naghahanda ako para sa iyong paglaya, upang gabayan at pakainin mo ang Aking mga tupa na walang pinuno, sapagkat ang oras ng pagtanggal kay Pope Benedict ay malapit na at ang pagkawasak ng marami sa Aking Banal Mga Lugar sa Daigdig. Tumatawag ako sa sangkatauhan na maging handa, sapagkat ang mga araw ay binibilang sa iilan. Malapit na ang oras ng pagkastigo , sapagkat malapit nang maganap ang mga magagaling na kaganapan. “

“Tumawag ako sa Aking Banal na Pranses Monarch na maging handa, sapagkat ang oras ay dumating upang maghanda para sa matinding pag-aalsa upang magsimula. Manalangin, Aking bayan, para sa susunod na Santo Papa, Papa Peter II at ipanalangin ang Monarch ng Pransya , sapagkat sasali sila sa lalong madaling panahon, upang talunin ang Masamang Isa at ang kanyang masasamang puwersa, dahil malapit na ang oras ng Himagsikan. “

“Aking Banal na Anak, William, malapit na ang iyong oras, kung saan ipapadala kita sa maraming mga lupain upang dalhin ang Aking Mga Salita ng pag-asa at pampatibay-loob. Huwag matakot o magulo ng mga kaaway, sapagkat manginig sila upang maging nasa harapan mo. Anak, ang mga makakilala mo sa iyo ng maraming mga pagbabago, ay darating sa loob ng iyong buhay, na kung saan ay humanga ang iyong mga kaaway. Magpakatapang ka at kunin mo ang tabak, sapagkat talunin mo ang kaaway. ”

“Ang mga Tagakita ay hindi pa nagkakaisa, kahit na sinubukan mo ng husto, ngunit tiyaking malalaman nila kung kailan ang oras.”

“Aking mga anak ng Japan : Lubos akong nagpapasalamat sa mga anak ng inyong Bansa, dahil sa iilan na naniniwala – ngunit alam ito: maraming, libu-libo ang magko-convert sa lalong madaling panahon, dahil maraming mga Chastisement ang darating.”

Aking mga anak ng Taiwan , manalangin at magtiwala sa Akin, kahit na ang inyong bansa ay sasailalim sa mabibigat na pagsubok. Panigurado marami akong mai-save. Magtiwala ka sa Akin, sapagkat darating ako at ipapadala ko ang Aking Loyal na Paksa, na magiging Huling Vicar ng Holy Mother Church . Huwag matakot, mga matatamis na bata, sapagkat mahal na mahal kita. ”

“Sa mga tao sa Hong Kong : manalangin sa Akin, ang Banal na Hari, Na mahal ng marami sa inyo. Narinig ko ang iyong mga dalangin, ngunit alalahanin, gugustuhin ng China na sakupin ang iyong lupain, ngunit alamin, hindi ito magtatagal, dahil mayroon Akong Aking Mga Plano para sa dakilang lupa na ito, dahil magpapalit ito, sa sandaling ginamit ito upang parusahan ang sangkatauhan, sapagkat marami sa iyong mga anak ang maniniwala sa Akin. Manalangin, mahal na mga anak at alamin na ang Aking Banal na Ina at ako ay may mga Espesyal na Plano para sa iyo. ”

“Maraming mga tao sa mundo, ay sumuko sa mga plano ng Isa na Masama at isang paraan na nagawang kontrolin ng Masama ang sangkatauhan, ay sa pamamagitan ng Bakuna , na inilagay sa mga bisig ng Aking mga kaibig-ibig na anak. Tiwala sa Akin, Aking mga matamis na anak, sapagkat ang Pagbabakuna ay isang kamalian, kahit na maraming mga tao ang namatay, ngunit sa katunayan ang mga awtoridad ay nakaliligaw sa publiko. Mga anak ko, huwag kumuha ng Bakuna, sapagkat ito ay upang makontrol kayo. Hindi mo kailangang maghiwalay upang maprotektahan ang iyong sarili, sapagkat ang tanging dahilan na nais ka nilang gawin ito ay upang mabilang ka nila at mairekord, dahil kapag malapit ka na, hindi nila magawa.

“Mga anak ko, huwag isiping papayag ako na lokohin kayo ng ganito. Hindi, Aking mga kaibig-ibig na anak, kung mayroon kang pagtitiwala at pananampalataya sa Akin, wala sa mga bagay na ito ang makagagambala sa iyo muli – ngunit ang sangkatauhan ay inalis ang sarili mula sa Pag-ibig ng kanilang Diyos at kanilang Banal na Ina. “

“Ang mundo ay nagpapatuloy sa kadiliman, sapagkat ang sangkatauhan ay naging bulag at magkakaroon ng maraming mga karamdaman at salot na tumama sa mundo. Nabigyan ka ng lahat ng mga gamot na likas upang mapagtagumpayan ang lahat, tulad ng paghahanda sa inyong lahat sa darating na oras. “

“Ang mundo ay nagpapatuloy na sumulong sa bisig ng Isa na Masama sapagkat naakit niya ang sangkatauhan na gawin ang nais niya. Ngunit alamin ito, Aking mga kaibig-ibig na anak, ang kanyang oras ay malapit nang mag-up, dahil ang huling Chastisements ay malapit nang dumating. Kaya’t hinihiling ko sa inyong lahat na manalangin – magdasal lalo na sa Banal na Awa ng Langit at ng Rosaryo na ibinigay ng Aking Pinakababanal na Ina. 

“ Australia, Australia! Totoong naniniwala kang nagtagumpay ka sa pag-aalis ng Virus , ngunit hindi mo gaanong naiintindihan na ito ay simula lamang, dahil ang mga Chastisement ay mahuhulog sa iyong Bansa, na may mga malalaking lindol na hindi nakikita sa iyong lupain, na sisira sa iyong Mga Lungsod at marami, marami mga salot, hanggang sa maabot mo Ako at ang Aking Ina. Bago ako dumating sa pangalawang pagkakataon ang iyong lupa ay mababawas sa 2000 square kilometres , lahat dahil tinanggihan mo ang Aking Mga Pagpapakita ng Aking Mahal na Ina sa iyong magandang Lupa. Manalangin, minamahal na mga anak, sapagkat ikaw ay nakatuon sa Banal na Espiritu, na Naninirahan sa iyo. “

“Ang mga Chastisement ay magpapatuloy sa buong mundo at higit pa, sa USA , sapagkat pinaligaw nila ang mga tao at piniling maling ang Pangulo, na hindi dapat nasa lugar kung nasaan siya ngayon. Manalangin, mahal na tao, upang ang Awa ng Diyos ay lumago. “

“Ngayon dinala ko sa Akin sina Saint Peter at Saint Paul , sapagkat ngayon ay isang espesyal na araw, kung saan kapwa Propeta at Santo ng simula ng Bagong Tipan, ang dumating lalo na upang pasinayaan ang panghuling Ponto ng Holy Mother Church.”

WILLIAM: Parehong Saint Peter at Saint Paul kasama ang Our Lord, lumapit sa akin at kasama ni Jesus ang kanilang mga kamay sa aking ulo at sasabihin: “Kami ng Banal na Kalooban ng Pinakamataas na Pinagpala at Pinahid kayo.” Maraming mga Anghel ang dumating na may Banal na Langis at inilagay ito sa aking ulo. Sinabi nila, ipinatong ang kanilang mga kamay sa aking ulo: “Nasa iyo, Pedro ang Pangalawa, Pinahid ka namin bilang Huling Kataas-taasang Santo Papa ng Holy Mother Church, na malapit nang maganap.”

Pope Benedict ay dumating at sumali sa: “Kami ay pagpalain sa iyo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

Bumalik sila at si Papa Benedikto ay nakatayo sa tabi ng Our Lord.

AMING PANGINOON: “Hahayaan ko ang Aking Pinaka Banal na Ina na makipag-usap sa iyo ngayon.”

WILLIAM: Lumapit ang ating Lady.

AMING LADY: “Pinagpapala kita, Aking mahal na anak: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen, at Pinagpapala Ko ang buong mundo: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

“Minamahal kong anak, tulad ng alam mong ang oras ay mabilis na kumilos ngayon, sapagkat ang oras ay papalapit sa Pagdating ng Aking Banal na Anak, si Jesus, sa Kanyang Ikalawang Pagparito , sa lalong madaling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit oras na para sa Ating mga anak na magtala. Sa lalong madaling panahon, ang mga kaganapan sa mundo ay nakasentro sa Gitnang Silangan , habang ang Evil One ay gumagalaw sa mga lupain, na kinokontrol niya, patungo sa mga kaganapan na mag-uudyok sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig . Manalangin at manuod, sapagkat ang Masamang Isa ay nagmamaniobra sa mga pinuno upang ilabas ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig , sapagkat ang kaguluhan ay magsisimula sa Gitnang Silangan at sa Europa , upang dalhin ang pagsalakay sa Espanya at Pransya. Samakatuwid, hinihiling ko sa Aking mga anak na manalangin, sapagkat ito ay magiging katulad ng oras ng pagsalakay ng Moors , maraming siglo na ang nakakalipas. Ang mundo ay mahihimok sa giyera, sapagkat ang Aking mga anak ay nakalimutan na manalangin. “

“Manalangin, minamahal na mga anak, sapagkat ang mga kaganapan sa mundo ay nakasalalay sa malungkot na panahong ito. Sa madaling panahon, ang mga Lugar ng Apisyon sa mundo ay magkakaroon ng Mga Himala, upang ang mga tao ay magkaroon ng pag-asa. Samakatuwid, hinihiling ko sa iyo na manalangin. “

“At ikaw, Aking minamahal na anak, huwag kang maguluhan o matakot, habang ang panahon ay masyadong mabagal para sa iyo, sapagkat oras na para sa lahat upang matupad ang sarili nito at magagawa mong magpatuloy upang gawin ang Banal na Kalooban ng Diyos. Mahal kita, Aking ‘Anghel ng Banal na Pag-ibig’ at Pinagpapala kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magpalakas ng loob, sapagkat ang ipinangako ko sa iyo, ay magaganap ngayon. ”

William: pribado akong kinausap ng aming ginang at pinagpala ako:

AMING LADY: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

“Magpatuloy na magpatuloy sa Our Light. Ang iyong mga Mensahe ay magpapatuloy hanggang sa pumunta ka sa Langit, Anak ko, kaya’t huwag kang magulo. Makikipagtagpo ka sa ilang sandali, kasama ang ilan sa mga kakilala mo, dahil ang Langit ay may mga disenyo sa kanila at sa iyo. Mahal kita, Aking minamahal na anak at Pinagpapala kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

WILLIAM: Ang Our Lady ay bumalik sa lugar kung nasaan si Jesus at ang iba pa. Si Pope Benedict ay lumapit sa akin at hinalikan ako at binabasbasan at sinabi ni Pope Benedict na dapat siyang umuwi upang ipagdiwang ang Misa

POPE BENEDICT: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

WILLIAM: Parehong lumapit sa akin sina Saint Paul at Saint Peter at bigyan ako ng isang Banal na Tungkod at bumalik sa Holy Grounds kung nasaan sina Jesus at Maria, at lahat ng apat na Pagpalain ako: +

Lahat sila ay Binasbasan ako at umakyat sa Langit.

JESUS, MARY, STS PETER & PAUL: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.