Petrus Romanus, 22 Februari 2021

_________________________________________________________________

WILLIAM: Ik zie het kruis – het is erg wit en de drie grote engelen staan ​​boven het kruis en een witte zijden ‘straat’ wordt gevormd vanaf het kruis tot aan mijn plaats. Boven het Witte Kruis zijn zeven sterren die naar beneden gloeien.

Het Witte Kruis gaat open en ik zie Jezus en Onze Lieve Vrouw naar beneden glijden. Naast Onze-Lieve-Vrouw is Sint- Pieter en naast Onze-Lieve-Vrouw is Sint-Paulus. Achter hen zijn vele, vele engelen. Voor Jezus en Maria en de heiligen voor hen strekten ze hun armen uit en binden ze vast. Ze raken elkaar aan. Jezus gebaart me om te kijken, alsof ze elkaars hand vasthouden – maar voor hen, en meer nog, Jezus vormt zich een zwaard tussen hun handen en aan dit zwaard zijn de sleutels van de heilige Petrus bevestigd. Jezus spreekt:

ONZE HEER: “Mijn zoon, dit is een teken van wat er zal komen in uw regering als paus Peter II. De Sleutels zijn degene die je al gegeven zijn en het Zwaard is wat Sint Petrus en Sint Paulus je nu geven. 

WILLIAM: Het zwaard is een gouden zwaard en Jezus tilt het op en komt naar voren. Jezus geeft me het zwaard en zegt:

ONZE HEER: “Hier is het zwaard van goddelijke waarheid , dat je nu als Peter II zult gebruiken.”

WILLIAM: Jezus geeft me het zwaard – de sleutels van de heilige Petrus zijn aan het handvat van het zwaard.

ONZE HEER: “Jij, mijn zoon, bent de ‘Engel van goddelijk licht en liefde’ en met dit zwaard zul je de boze in eigen persoon en alle demonen op aarde overwinnen als ik je de instructies geef. Ik zegen u, mijn ‘engel van goddelijke liefde en waarheid’: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

WILLIAM: Jezus kuste me en keerde terug met Onze Lieve Vrouw.

Jezus komt naar voren en maakt het kruisteken: ‘In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

ONZE HEER: “Ik zegen u, mijn zoon en al mijn kinderen van goddelijk licht. + Vandaag vieren we de twee profeten van de heilige moederkerk, Sint Peter en Sint Paulus. Vandaag heb ik ze aangesteld als uw speciale engelen van goddelijke waarheid. Ze zullen je metgezellen zijn totdat je eindelijk je beloning krijgt. Ze zullen je helpen om je kruis op te nemen en Mijn Kerk op aarde te herbouwen en haar voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, wanneer Ik zal komen in Grote Glorie en Kracht. “

“De Kerk ondergaat momenteel vele beproevingen en beproevingen, waarbij Mijn kinderen van het ene uiteinde van de aarde naar het andere worden gesleept. Ze lijden erg, want voor Mij is de tijd gekomen om hun Leider en Vicaris te sturen om het kwade te overwinnen en de kinderen te herstellen voordat het te laat is. “

“De overgebleven kerk moet opstaan ​​om de boze en zijn plannen te controleren. Ik stuur je nu Mijn ‘Engel van Goddelijke Liefde en Licht’ om Mijn Koninkrijk op aarde te herstellen, om Mijn kinderen voor te bereiden op Mijn Terugkeer naar de Aarde met al haar Glorie.”

“Blijf in vrede, Mijn heilige zoon, terwijl Ik me voorbereid op je vrijlating, zodat je Mijn schapen die geen leider hebben, kunt leiden en voeden, want de tijd van de verwijdering van paus Benedictus is zeer nabij en de vernietiging van velen van Mijn Heilige Plaatsen op aarde. Ik roep de mensheid op om voorbereid te zijn, want de dagen zijn geteld in weinige. De tijd van de tuchtiging is nabij, want grote gebeurtenissen staan ​​op het punt te gebeuren.”

“Ik roep Mijn Heilige Franse Monarch op om voorbereid te zijn, want de tijd is gekomen om voor te bereiden op de grote omwenteling die zal beginnen. Bid, Mijn volk, voor de volgende paus, paus Peter II, en bid voor de vorst van Frankrijk, want zij zullen zich spoedig aansluiten om de boze en zijn kwade krachten te verslaan, nu de tijd van de revolutie nabij is. “

“Mijn heilige Zoon, William, je tijd is nabij, dat Ik je naar vele landen zal sturen om Mijn Woorden van hoop en bemoediging te brengen. Wees niet bang voor de vijanden en laat je niet verontrusten, want ze zullen beven om in jouw aanwezigheid te zijn. Zoon, degenen die je bent om je te ontmoeten met veel veranderingen, komen in je leven, wat je vijanden zal verbazen. Schep moed en neem het zwaard mee, want je zult de vijand verslaan.”

“De zieners zijn nog niet verenigd, ook al heb je heel hard geprobeerd, maar wees ervan verzekerd dat ze zullen weten wanneer de tijd rijp is.”

“Mijn kinderen van Japan: ik ben de kinderen van uw natie zeer dankbaar vanwege de weinigen die geloven – maar weet dit: vele, vele duizenden zullen zich zeer spoedig bekeren, aangezien er veel kastijdingen komen.”

Mijn kinderen van Taiwan, bid en vertrouw op Mij, ook al zal uw land zwaar beproefd worden. Wees ervan verzekerd dat ik er velen zal redden. Vertrouw op mij, want ik zal komen en ik zal mijn trouwe onderdaan zenden, die de laatste plaatsvervanger van de heilige moederkerk zal worden. Vrees niet, lieve kinderen, want ik hou heel veel van je.”

“Tot de mensen van Hong Kong: bid tot Mij, de Goddelijke Koning, van wie velen van jullie houden. Ik heb je gebeden gehoord, maar onthoud dat China je land zal willen overnemen, maar weet dat het niet lang zal duren, want ik heb mijn plannen voor dit grote land, aangezien het zich zal bekeren als het eenmaal is gebruikt om te kastijden. het menselijk ras, omdat veel van uw kinderen in Mij zullen geloven. Bid, lieve kinderen, en weet dat mijn heilige moeder en ik speciale plannen voor jullie hebben.”

“Veel mensen in de wereld hebben toegegeven aan de plannen van de boze en een manier waarop de boze het menselijk ras heeft kunnen beheersen, is door middel van het vaccin, dat in de armen van mijn lieve kinderen wordt geplaatst. Vertrouw op mij, mijn lieve kinderen, want de vaccinatie is een misvatting, ook al zijn er veel mensen overleden, maar in feite misleiden de autoriteiten het publiek. Mijn kinderen, neem het vaccin niet, want het is om u onder controle te houden. Je hoeft niet uit elkaar te gaan om jezelf te beschermen, want de enige reden waarom ze willen dat je dit doet, is dat ze je kunnen tellen en opnemen, want als je dicht bij elkaar bent, kunnen ze dat niet.

‘Mijn kinderen, denk niet dat ik je zo voor de gek laat houden. Nee, mijn lieve kinderen, als je vertrouwen en geloof in Mij hebt, zou je geen van deze dingen meer hinderen – maar de mensheid heeft zichzelf verwijderd van de Liefde van hun God en hun Heilige Moeder. “

“De wereld gaat steeds verder de duisternis in, omdat de mensheid blind is geworden en er zullen meer ziekten en plagen over de wereld komen. Je hebt op natuurlijke wijze alle medicijnen gekregen om alles te overwinnen, zoals het was om jullie allemaal voor te bereiden op de komende tijd.”

“De wereld blijft voorwaarts gaan in de armen van de Boze, omdat hij de mensheid heeft gebiologeerd om te doen wat hij wil. Maar weet dit, mijn lieve kinderen, zijn tijd is bijna om, want de laatste kastijdingen zullen spoedig komen. Daarom vraag ik jullie allemaal te bidden – bid vooral het Rozenkrans van Goddelijke Barmhartigheid en de Rozenkrans gegeven door Mijn Allerheiligste Moeder. ​

​ U gelooft echt dat u erin bent geslaagd het virus te verwijderen , maar u begrijpt niet dat dit slechts het begin is, aangezien de kastijdingen op uw land zullen vallen, met grote aardbevingen die in uw land niet zijn waargenomen, die uw steden en vele, vele plagen, totdat je uitreikt naar Mij en Mijn Moeder. Voordat ik de tweede keer kom, zal je land worden teruggebracht tot 2000 vierkante kilometer, allemaal omdat je de verschijningen van Mijn Heilige Moeder in je prachtige Land hebt afgewezen. Bid, lieve kinderen, want je bent toegewijd aan de Heilige Geest, die over je woont.”

“De kastijdingen zullen over de hele wereld voortduren en meer nog in de VS, omdat ze het volk hebben misleid en de president ten onrechte hebben gekozen, die niet op de plaats zou moeten zijn waar hij nu is. Bid, lieve mensen, zodat Gods barmhartigheid overvloedig zal zijn. “

“Vandaag heb ik de heilige Petrus en de heilige Paulus meegebracht, want vandaag is een speciale dag, waar zowel de profeten als de heiligen van het begin van het Nieuwe Testament speciaal zijn gekomen om de laatste paus van de Heilige Moederkerk in te wijden.”

WILLIAM: Zowel de heilige Petrus als de heilige Paulus met onze Heer, kom naar mij toe en plaats met Jezus hun handen op mijn hoofd en zeg: “Wij van de Goddelijke Wil van de Allerhoogste, zegenen en zalven u.” Verschillende engelen zijn gekomen met heilige olie en hebben deze op mijn hoofd geplaatst. Ze zeggen, terwijl ze hun handen op mijn hoofd leggen: “Het is op jou, Peter de Tweede, wij zullen je zalven als de laatste paus van de Heilige Moederkerk, die zeer binnenkort zal zijn.”

Paus Benedictus is gearriveerd en doet mee: ‘Wij zegenen u: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

Ze keren terug en paus Benedictus staat naast Onze Lieve Heer.

ONZE HEER: “Ik zal Mijn Allerheiligste Moeder nu tot je laten spreken.”

WILLIAM: Onze Lieve Vrouw komt dichterbij.

ONZE VROUW: ‘Ik zegen u, mijn dierbare zoon: in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen, en ik zegen de hele wereld: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

“Mijn geliefde zoon, zoals je weet, gaat de tijd nu erg snel, omdat de tijd op weg is naar de komst van mijn goddelijke Zoon, Jezus, in Zijn wederkomst, zeer binnenkort. Daarom is het tijd dat onze kinderen kennis nemen. Zeer binnenkort zullen de gebeurtenissen in de wereld zich concentreren op het Midden-Oosten, terwijl de Boze de landen die hij controleert, verplaatst naar de gebeurtenissen die de Derde Wereldoorlog zullen ontketenen. Bid en waak, want de Boze manoeuvreert de leiders om de Derde Wereldoorlog voort te brengen , omdat de moeite zal beginnen in het Midden-Oosten en in Europa om de invasie in Spanje en Frankrijk te bewerkstelligen.​ Daarom vraag ik Mijn kinderen om te bidden, omdat het zal lijken op de tijd van de invasie van de Moren, vele eeuwen geleden. De wereld zal de oorlog in worden getrokken, omdat Mijn kinderen zijn vergeten te bidden.”

“Bid, lieve kinderen, want de gebeurtenissen in de wereld richten zich op deze droevige tijd. Binnenkort zullen de verschijningsplaatsen in de wereld de wonderen hebben, zodat mensen hoop zullen hebben. Daarom vraag ik je om te bidden.”

“En jij, Mijn geliefde zoon, wees niet verontrust of bang, want de tijd gaat erg langzaam voor je, want het is nu tijd dat alles zichzelf vervult en je zult in staat zijn om door te gaan met het doen van Gods Heilige Wil. Ik hou van je, mijn ‘engel van goddelijke liefde’ en ik zegen je: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Schep moed, want wat ik je heb beloofd, zal nu gebeuren.”

WILLIAM: Onze Lieve Vrouw sprak persoonlijk tot mij en zegende mij:

ONZE VROUW: ‘In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

“Blijf voorwaarts gaan in Ons Licht. Je boodschappen zullen doorgaan totdat je naar de hemel gaat, mijn zoon, dus maak je geen zorgen. Binnenkort zult u sommigen van degenen die u kent ontmoeten, omdat de hemel plannen heeft voor hen en voor u. Ik hou van je, mijn lieve zoon en ik zegen je: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

WILLIAM: Onze Lieve Vrouw gaat terug naar de plaats waar Jezus en de anderen zijn. Paus Benedictus komt naar me toe en kust me en zegent me en paus Benedictus zegt dat hij naar huis moet terugkeren om de mis te vieren:

PAUS BENEDICT: ‘In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.”

WILLIAM: Zowel de heilige Paulus als de heilige Petrus komen naar mij toe en geven mij een heilige staf en keren terug naar de heilige grond waar Jezus en Maria zijn, en alle vier zegenen mij: +

Ze zegenen me allemaal en gaan op weg naar de hemel.

JEZUS, MARIA, ST. PETRUS & PAULUS: “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

_________________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.