Varning till Svensktalande

______________________________________________________________

Hälsningsfraser,

Mina två bästa vänner är araber och judar och jag är katolik, religion har aldrig varit ett problem mellan mig och dem, och jag tror att människor i allmänhet följer sina föräldrars religion.

Den Helige Ande har kommunicerat med mig på talad engelska, genom telepati och inre locutions. Han bad mig skriva varningspaketet om den kommande varningen och belysningen av samvetet på fyra språk: engelska, portugisiska, spanska och franska. Dessa fenomen kommer att upplevas av varje person i resonemangsåldern oavsett religion. Du kommer säkert att uppleva fenomenet, och den Helige Ande bad mig att tillkännage dem för dig.

Den följer några relevanta utdrag ur MARY:s budskap till profeten ENOCH den 3 mars 2021. MARIA är Kristi moder.

“Mina barn, jag påminner er igen: förbered er för varningens ankomst, eftersom den är nära, mycket närmare än ni tror. Mitt hjärta lider av att se att den enorma majoriteten av mänskligheten inte är förberedd; denna stora händelse kommer helt att förändra den förståelse som många har om andligt liv. Mänskligheten kommer att gå in i ett tillstånd av extas som kommer att vara mellan femton och tjugo minuter av din jordiska tid, där du kommer att visas din själs tillstånd med avseende på både Gud och dina bröder.”

“Varje dödlig kommer att dömas, bara mina små som saknar förnuft kommer att vara undantaget; allt kommer att bedömas även dina sysslolösa ord. Hur sorgligt det känns att se att många själar kommer att dö för evigt på grund av allvaret i sina synder. Därför ber jag er, små barn, att vara andligt förberedda, så att ni kan stå emot detta test, som kommer att öppna er förståelse och kunskap om evighetens och Guds existens.”

“Mina barn, ni befinner er redan i mörka tider, där ni måste be morgon och natt, för ondskans krafter attackerar er. Om ni, mina små, inte stöter bort dessa attacker riskerar ni att falla i min motståndares fällor och bedrägerier, som andligt försvagar er och skiljer er från Gud och sedan stjäl er själ.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Svenska and tagged . Bookmark the permalink.