Varování pro české mluvčí

______________________________________________________________

Pozdrav

Moji dva nejlepší přátelé jsou Arabové a Židé a já jsem římskokatolický, náboženství mezi mnou a nimi nikdy nebylo problémem a věřím, že lidé obecně následují náboženství svých rodičů.

Duch svatý se mnou komunikoval mluvenou angličtinou, telepatií a vnitřními lokusy. Požádal mě, abych napsal varovný balíček o nadcházejícím varování a osvětlení svědomí ve čtyřech jazycích: angličtině, portugalštině, španělštině a francouzštině. Tyto jevy zažijí každý člověk v uvažujícím věku bez ohledu na své náboženství. Jistě zažijete jevy a Duch svatý mě požádal, abych vám je oznámil.

Navazuje na některé relevantní výňatky z maryina poselství proroku ENOCH dne 3. března 2021. MARY je matkou Krista.

“Děti moje, znovu vám připomínám: připravte se na příchod Varování, protože je blízko, mnohem blíž, než si myslíte. Mé srdce trpí, když vidí, že nesmírná většina lidstva není připravena; tato velká událost zcela změní porozumění, které mnozí mají o duchovním životě. Lidstvo vstoupí do stavu extáze, který bude trvat mezi patnácti a dvaceti minutami vašeho pozemského času, ve kterém vám bude ukázáno stav vaší duše ve vztahu k Bohu i vašim bratrům.”

“Každý smrtelník bude souzen, jen moji malí, kteří nemají rozum, budou výjimkou; všechno bude posuzováno i zahálčivá slova. Jak smutné je vidět, že mnoho duší zemře věčně kvůli závažnosti svých hříchů. Proto vás, děti, žádám, abyste byly duchovně připraveny, abyste odolaly této zkoušce, která otevře vaše porozumění a poznání o existenci věčnosti a Boha.”

“Děti moje, už jste v časech temnoty, kde se musíte modlit ráno i v noci, protože na vás útočí síly zla. Pokud vy, moji malí, tyto útoky nepoženete, riskujete, že spadnete do pastí a podvodů mého protivníka, který vás duchovně oslabí a oddělí od Boha a pak vám ukradne duši.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Čeština and tagged . Bookmark the permalink.