Ituon ang pansin sa mga Pilipino

________________________________________________________________

Ang Banal na Espiritu ay nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng inspirasyon, at ang Biblia, ang Salita ng Diyos, ay isinulat ng mga tao sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu. Ito ang pangunahing daluyan ng Banal na Espiritu na ginamit upang makipag-ugnayan sa akin nitong huli. Nagsimula siya sa pagsasalita ng Ingles, pagkatapos ay panloob na lokasyon at sa huli ay inspirasyon.

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na magtuon sa pagsulat sa mga Pilipino sa Pilipino tungkol sa kanilang pinakadakilang misyon sa evangelization mission sa papasiya ng hinaharap peter II.

Ang mga Pilipino ay lubhang naka-aral. Ang rate ng kaalaman sa literasiya ng bansa ay 94 porsiyento, at 70 porsiyento ang mahusay sa Ingles, kaya isa sa pinakamalalaking bansang nagsasalita ng Ingles sa mundo. Pilipino ang pangunahing wikang ginagamit sa paaralan at media, at pinagkakaisa nito ang magkakahiwalay na komunidad ng bansa.

________________________________________________________________

Isinulat ko ang 290, dalawang daang siyamnapu’t siyam, na mga liham sa Ingles sa mga Pilipino.

Mag-klik sa sumusunod na link para makuha ang huling liham sa Ingles.

Two Hundred Ninetieth Letter to the Filipinos | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)

________________________________________________________________

Ang blog ay naglalaman ng 5, lima, artikulo sa Pilipino sa mga Pilipino.

Mag-klik sa sumusunod na link para makuha ang listahan ng mga artikulo.

Posts ‹ Manuel Silveira — WordPress.com

Mag-klik sa “. . .” sa kanan ng bawat pamagat upang makuha ang kaukulang artikulo.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.