Is-Sejħa Divina ta ’Petrus Romanus

______________________________________________________________

Sejħa Divina Petrus Romanus – 1 ta ‘Mejju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org)

https://meditationsoncatholicism.blog/2020/05/09/petrus-romanus-divine-call/

Mibgħut fid- 9 ta ‘Mejju, 2020 minn inspiredbythespirit (Manuel Silveira)

“… Il-Profezija hija diretta lejn l-għarfien tal-Verità Divina, li mill-kontemplazzjoni tagħha aħna mhux biss mgħallma fil-fidi, imma wkoll iggwidati fl-azzjonijiet tagħna … għalhekk il-bnedmin kollha ngħataw struzzjonijiet Divinament dwar dak li kellhom jagħmlu, skond kif kien espedjenti għall-ġid spiritwali tal-eletti. ” (San Tumas ta ’Akwinu, Summa Theologica, Parti II-II, Q.174 artikolu 6)

Dejjem kien hemm linja Profetika ta ’Grazzja fl-istorja tas-Salvazzjoni. Minn żminijiet tat-Testment il-Qadim, irġiel bħal Abraham, Mosè u l-Profeti, San Ġwann Battista, eċċ – kollha kienu strumenti f’idejn Alla biex jiggwidaw u jgħallmu lill-Poplu Tiegħu. Huma pprefiguraw jew ħabbru b’xi mod jew ieħor il-Miġja tal-Messija, Ġesù Kristu. Fi żminijiet tat-Testment il-Ġdid, il-linja Profetika tal-Grazzja kompliet bħala espressjoni tar-Rieda ta ’Alla permezz ta’ kariżmi mogħtija lil ċerti persuni ispirati għall-edifikazzjoni tal-Poplu kollu: Santa Katerina ta ’Siena, Santa Margerita Marija Alakoka, San Ġwann Diego, eċċ. drabi, l-Omm ta ’Alla permezz tal-ħafna Dehriet u kliem tagħha tat gwida u istruzzjoni lill-Knisja għas-salvazzjoni ta’ wliedha. Eżempju perfett huma d-Dehriet u l-Messaġġi tal-Madonna ta ’Fatima. Hija tat sigriet lil Sister Lucia – sigriet li nkiteb u l-Madonna ordnat li tkun riservata għall-Papa futur biex tinfetaħ fl-1960. Din il-linja Profetika ta ’Grazzja esprimiet direzzjoni importanti għall-Vigarju ta’ Kristu. Dawn huma kollha fatti dokumentati li jindikaw li dan il-mod ta ’Alla jesprimi r-Rieda Tiegħu għall-Poplu kollu.

F’Diċembru tal-1983 William Costellia (magħruf ukoll bħala ċ-Ċagħaq Żgħir) irċieva Messaġġ pubbliku għall-Isqof u l-Kleru tad-Djoċesi ta ’Wollongong fl-Awstralja. Minn dak iż-żmien ‘il quddiem, iċ-Ċagħaq Żgħir irċieva Messaġġi pubbliċi biex ixerrdu mad-dinja. Ġesù u Marija indirizzaw l-erwieħ kollha ta ’rieda tajba dwar il-ħtieġa ta’ konverżjoni u rikonċiljazzjoni fid-dawl tas-sinjali taż-żminijiet. Sidna u l-Madonna spjegaw ir-Rieda ta ‘Alla b’antiċipazzjoni ta’ avvenimenti kbar fid-dinja u l-qawmien ta ‘mexxej dinji kbir – il-Papa Pietru II:

IL-MADONNA TAGHNA: “Int trid titlob għall-Vigarju maħbub tagħna – il-Papa Ġwanni Pawlu II – għax ibati ħafna għall-Knisja Omm Imqaddsa. Huwa wkoll huwa iben speċjali tagħna. Hu għandu bżonn it-talb tiegħek kuljum għax, dalwaqt, Niġu biex nieħduh fil-Ġenna fejn irid il-mistrieħ mistħoqq tiegħu. Ftakru f’dan, għeżież tfal: intom fi żminijiet gravi. Meta l-Maitreya, l-anti-Kristu, tiġi fid-dinja biex titlob lil tiegħu, ragħaj falz, profeta falz u pontifiss falz se jsaltan fuq is-Sede ta ’Pietru, meta Neħħejna lill-Papa Ġwanni Pawlu II. Tkunx imqarraq b’dan Pietru falz. Għedtlek dwaru u r-renju tiegħu minn bosta postijiet madwar id-dinja. Madankollu, għeżież tfal, meta dan ir-ragħaj falz jirrenja fid-Dar ta ‘Ibni, is-segwaċi veri ta’ Ibni Divin tiegħi jkunu moħbija. L-istess bħalma l-ewwel Insara ħbew fil-Katakombi, hekk ukoll se jkunu l-Insara futuri; imma taf, Għeżież uliedi, Vigarju kbir u Qaddis se jkun jistaħbi, il-Papa Pietru II, waqt li l-anti-papa jsaltan fuq is-Sede ta ’Pietru. Dan il-Papa, Pietru II, se jkun l-aħħar Papa tal-istorja kollha – u se jmexxi l-Knisja fl-era mudlama u fiż-żmien mudlam tagħha; fl-aħħar mumenti tal-istorja tal-umanità. Din l-istorja dalwaqt se tiżvolġi quddiem għajnejk, allura ara u oqgħod attent. Itlob u għamel penitenza – u l-Ispirtu s-Santu mbagħad idawwalkom. Itolbu wkoll għall-Papa futur, għeżież tfal, għax għandu bżonn it-talb tagħkom. Mhuwiex Saċerdot f’dan l-istadju, għeżież tfal; huwa raġel tal-familja ordinarju. Madankollu, jaf bil-Missjoni fdata lilu – u l-istess il-Vigarju Mqaddes tagħna, il-Papa Ġwanni Pawlu II. Itolbu bil-qalb, għeżież tfal, għax l-umanità dalwaqt tħoss ir-rabja tal-Missier Etern. ” waqt li l-anti-papa jsaltan fuq is-Sede ta ’Pietru. Dan il-Papa, Pietru II, se jkun l-aħħar Papa tal-istorja kollha – u se jmexxi l-Knisja fl-era mudlama u fiż-żmien mudlam tagħha; fl-aħħar mumenti tal-istorja tal-umanità. Din l-istorja dalwaqt se tiżvolġi quddiem għajnejk, allura ara u oqgħod attent. Itlob u għamel penitenza – u l-Ispirtu s-Santu mbagħad idawwalkom. Itolbu wkoll għall-Papa futur, għeżież tfal, għax għandu bżonn it-talb tagħkom. Mhuwiex Saċerdot f’dan l-istadju, għeżież tfal; huwa raġel tal-familja ordinarju. Madankollu, jaf bil-Missjoni fdata lilu – u l-istess il-Vigarju Mqaddes tagħna, il-Papa Ġwanni Pawlu II. Itolbu bil-qalb, għeżież tfal, għax l-umanità dalwaqt tħoss ir-rabja tal-Missier Etern. ” waqt li l-anti-papa jsaltan fuq is-Sede ta ’Pietru. Dan il-Papa, Pietru II, se jkun l-aħħar Papa tal-istorja kollha – u se jmexxi l-Knisja fl-era mudlama u fiż-żmien mudlam tagħha; fl-aħħar mumenti tal-istorja tal-umanità. Din l-istorja dalwaqt se tiżvolġi quddiem għajnejk, allura ara u oqgħod attent. Itlob u għamel penitenza – u l-Ispirtu s-Santu mbagħad idawwalkom. Itolbu wkoll għall-Papa futur, għeżież tfal, għax għandu bżonn it-talb tagħkom. Mhuwiex Saċerdot f’dan l-istadju, għeżież tfal; huwa raġel tal-familja ordinarju. Madankollu, jaf bil-Missjoni fdata lilu – u l-istess il-Vigarju Mqaddes tagħna, il-Papa Ġwanni Pawlu II. Itolbu bil-qalb, għeżież tfal, għax l-umanità dalwaqt tħoss ir-rabja tal-Missier Etern. ” fl-aħħar mumenti tal-istorja tal-umanità. Din l-istorja dalwaqt se tiżvolġi quddiem għajnejk, allura ara u oqgħod attent. Itlob u għamel penitenza – u l-Ispirtu s-Santu mbagħad idawwalkom. Itolbu wkoll għall-Papa futur, għeżież tfal, għax għandu bżonn it-talb tagħkom. Mhuwiex Saċerdot f’dan l-istadju, għeżież tfal; huwa raġel tal-familja ordinarju. Madankollu, jaf bil-Missjoni fdata lilu – u l-istess il-Vigarju Mqaddes tagħna, il-Papa Ġwanni Pawlu II. Itolbu bil-qalb, għeżież tfal, għax l-umanità dalwaqt tħoss ir-rabja tal-Missier Etern. ” fl-aħħar mumenti tal-istorja tal-umanità. Din l-istorja dalwaqt se tiżvolġi quddiem għajnejk, allura ara u oqgħod attent. Itlob u għamel penitenza – u l-Ispirtu s-Santu mbagħad idawwalkom. Itolbu wkoll għall-Papa futur, għeżież tfal, għax għandu bżonn it-talb tagħkom. Mhuwiex Saċerdot f’dan l-istadju, għeżież tfal; huwa raġel tal-familja ordinarju. Madankollu, jaf bil-Missjoni fdata lilu – u l-istess il-Vigarju Mqaddes tagħna, il-Papa Ġwanni Pawlu II. Itolbu bil-qalb, għeżież tfal, għax l-umanità dalwaqt tħoss ir-rabja tal-Missier Etern. ” jaf bil-Missjoni fdata lilu – u l-istess il-Vigarju Mqaddes tagħna, il-Papa Ġwanni Pawlu II. Itolbu bil-qalb, għeżież tfal, għax l-umanità dalwaqt tħoss ir-rabja tal-Missier Etern. ” jaf bil-Missjoni fdata lilu – u l-istess il-Vigarju Mqaddes tagħna, il-Papa Ġwanni Pawlu II. Itolbu bil-qalb, għeżież tfal, għax l-umanità dalwaqt tħoss ir-rabja tal-Missier Etern. ” (Ċagħaq żgħir, Messaġġ 28 – 13 ta ‘Mejju 1985)

Dan il-Messaġġ fl-1985 huwa għani bi gwida u istruzzjoni. L-Omm ta ‘Alla tiddeskrivi xenarju futur fejn “pontifiki falz” se jkun bilqiegħda fuq it-tron ta’ Pietru. Il-Poplu ta ’Alla se jkun jistaħbi. Il-Madonna titkellem dwar “l-aħħar Papa tal-istorja kollha”. Ifakkar lill-qarrej dwar l- “Eżodu” antik tal-Poplu ta ‘Alla mmexxi minn Mosè li kien l-istrument tal-Kmand ta’ Alla lill-Fargħun: “Ħalli l-Poplu Tiegħi jmur …” Il-Madonna tirreferi għall-Papa Pietru II bħala l-magħżul ta ‘Alla biex imexxi l-Poplu Tiegħu: ” … hu se jmexxi l-Knisja fl-era mudlama u fiż-żmien mudlam tagħha; fl-aħħar mumenti tal-istorja tal-umanità. ” Il-Madonna tispjega li dan il-Pontifiċ futur – il-Papa Pietru II, dak iż-żmien (1985): “Mhuwiex Saċerdot f’dan l-istadju, għeżież tfal; huwa raġel tal-familja ordinarju. Madankollu, jaf bil-Missjoni fdata lilu. ”

Din hija rivelazzjoni profetika straordinarja u misteru dwar raġel, li fil-futur se jkun il-Papa Pietru II, u fi żmien kritiku fl-istorja tad-dinja. Fis-snin riċenti rajna l-elezzjoni tal-Papa Franġisku. Din id-dawra notevoli tal-ġrajjiet seħħet meta l-Papa Benedittu XVI abdika mir-rwol amministrattiv tal-Papat tiegħu. Issa jidher ċar li l-Papa Benedittu XVI qatt ma abdika l-Maġisteru ta ’Pietru – fi kliem ieħor, it-Tron ta’ Pietru. Huwa jibqa ‘l-veru Papa tal-Knisja Kattolika f’dan iż-żmien. Ħafna jemmnu li l-influwenza tal-Freemasonry u l-Illuminati f’diversi awtoritajiet klerikali għolja ġabet il-Konklavi tal-Kardinali li waslu għall-elezzjoni tal-Papa Franġisku. Fl-1991 f’Apparizzjoni pubblika l-Madonna tkellmet b’mod profetiku dwar avvenimenti futuri:

ĊITTAL: “Issa nara lil San Pietru, f’Ruma u naraha bħala bini antik. Wara l-koppla hemm Salib kannella, kważi iswed. Ħdejn il-Katidral ta ’San Pietru hemm Knisja oħra; jidher simili għal San Pietru, iżda għandu ħġieġ brillanti u oġġetti oħra, għalkemm m’hemm xejn sabiħ dwar dan il-bini. Huwa nadif, jidher modern, sanitizzat; Nista ‘nara Salib kannella li għandu demm fuqu. Issa jidher bini ieħor; tixbah ukoll lil San Pietru imma qed jiddi bid-deheb; jidher ħafna, ħafna, sabiħ u warajh hemm Salib abjad. ”

IL-MADONNA TAGHNA: “It-tifel għażiż tiegħi: issa tara l-Misteru taż-Żwieġ Mistiku; tara l-Misteru taċ-zokk ta ’Ġesse [Isaija 11: 1+] rappreżentat fil-Knisja l-qadima mmexxija mill-Vigarju Mqaddes tagħna, il-Papa Ġwanni Pawlu II u fin-nofs, għażiż tifel tiegħi, tara l-Knisja tal-lum, fejn ix-xjuħ Il-Knisja ġiet imġedda u mmodernizzata totalment. Int tara s-Salib li jiddendel fuq din il-Knisja – huwa l-Martirju tal-Knisja Omm Imqaddsa fil-ħin li ġej. Ġwanni Pawlu II jirregola din il-Knisja wkoll, iżda hemm [verament] waħda biss. Ġewwa, għażiż tifel tiegħi, int il-Vigarju Mistiku ta ’Kristu, li qed tiggwida spiritwalment lill-Knisja permezz tat-tbatijiet u t-talb tiegħek; il-parir tiegħek tal-Għerf minn Ħalqna għall-Knisja; fis-skiet tiggverna l-Knisja l-ġdida. Il-Knisja tad-deheb li tara, għażiż tifel tiegħi, hija l-Knisja purifikata li int se tmexxi, fiżikament, fuq l-Art, sal-ħin li Iben Divin Tiegħi, Ġesù Kristu, jirritorna fid-Dinja. Int, għażiż tifel tiegħi, se tiggverna din il-Knisja bid-driegħ qawwi tal-Mulej Divin. Il-Knisja tal-lum trid titneħħa mill-ħofor tal-impurità, tad-diżastru u tal-korruzzjoni. “(Ċagħaq żgħir, Messaġġ 333 – 13 ta ‘Ġunju 1991)

Id-deċennji ta ’wara sal-lum raw lil Sidna u l-Madonna jsejħu lil uliedhom biex ikunu magħqudin – speċjalment fil-karità, fil-fidi u fit-tama. Il-Mulej tagħna jagħti ħarsa aktar profonda dwar għaliex issa huwa daqshekk importanti. Fit-3 ta ‘Lulju 1993 fil-Messaġġ 395, Sidna għamel Patt ġdid mal-umanità permezz tar-ruħ magħżula Tiegħu – iċ-Ċagħaq Ċkejken. Dan il-Patt huwa singulari u mill-aktar straordinarju. Sidna jispjega:

Mulejna: “… Ibni l-maħbub tiegħi, il-Blata ħelwa Tagħna”; Ibni li se jerġa ’jibni l-Knisja Tiegħi fuq l-art u jmexxi lill-poplu Tiegħi kollu lejn l-Art Imwiegħda: illum, ġej mal-Patrijarki tal-Qadim u l-Missier Foster tiegħi [St. Ġużeppi] biex jagħtik, Ibni għażiż, grazzji eċċezzjonali ħafna – Grazzji li ngħataw biss lil ftit. F’Idejja, għażiż iben, hemm il-Patt li għamilt ma ’Adam, ma’ Noè u ma ’Abraham. Kif diġà għidt, permezz ta ‘ħafna mistiċi madwar id-dinja: int l-Abraham’ tal-Era l-Ġdida – dak li se jmexxi lill-poplu tiegħi fil-libertà. Fik għandu jgħammar l-Alla Triun, għax int trid iġġib lill-poplu tiegħi fid-Dawl u tiggverna l-Knisja Tiegħi fuq l-art għal ħafna sekli …. Huwa permezz tiegħek, għażiż tifel tiegħi, li se jitwieldu n-Nazzjonijiet il-ġodda – it-tribujiet il-ġodda ta ’Iżrael. Minn żerriegħa tiegħek, ibni għażiż, fit-twettiq tal-kliem Tiegħi lil Abraham – jiġu l-Ġnus il-ġodda kollha – is-seba ‘tribujiet ġodda li se jaħkmu l-art mal-ħames mexxejja tal-gruppi. U t-tnejn u sebgħin Nazzjon żgħir jiffurmaw il-koorti tal-Ġenna ta ’l-Art, li int, għażiż tifel, tmexxi u tmexxi bħala l-Vigarju ta’ Kristu; bħala Mexxej tal-poplu Tiegħi permezz tas-Saltna tad-Divinità. Huwa min-nisel tiegħek, għażiż iben, li se jkun hemm numru kbir ta ’biljuni u biljuni ta’ erwieħ li se jinħolqu qabel it-tmiem tad-dinja. Fik nagħmel l-aħħar Patt mal-bniedem, sa l-aħħar tad-dinja, meta niġi u niġġudika l-umanità. ” bħala Mexxej tal-poplu Tiegħi permezz tas-Saltna tad-Divinità. Huwa min-nisel tiegħek, għażiż iben, li se jkun hemm numru kbir ta ’biljuni u biljuni ta’ erwieħ li se jinħolqu qabel it-tmiem tad-dinja. Fik nagħmel l-aħħar Patt mal-bniedem, sa l-aħħar tad-dinja, meta niġi u niġġudika l-umanità. ” bħala Mexxej tal-poplu Tiegħi permezz tas-Saltna tad-Divinità. Huwa min-nisel tiegħek, għażiż iben, li se jkun hemm numru kbir ta ’biljuni u biljuni ta’ erwieħ li se jinħolqu qabel it-tmiem tad-dinja. Fik nagħmel l-aħħar Patt mal-bniedem, sa l-aħħar tad-dinja, meta niġi u niġġudika l-umanità. “ (Messaġġ 395, liċ-Ċagħaq Ċkejken, 3 ta ‘Lulju, 1993).

Kont qed nistaqsi x’inhu s- “Sinjal” ta ‘dan il-Patt. Allura ktibt ittra żgħira lill-Madonna biex tieħu ħsieb ix-Thornbush Seer fl-24 ta ‘Ottubru 1995. Staqsejt lill-Madonna: “Omm, kont qed nistaqsi, x’inhu s-sinjal tal-Patt li Iben Divin tiegħek għamel maċ-Ċkejken tiegħek Ċagħaq? Hija l-istigma li jġorr? ” Fit-3 ta ‘Novembru, 1995, il-Madonna wieġbet lil Thornbush dwar il-mistoqsijiet tiegħi. It-tweġiba tal-Madonna hija ta ‘għajnuna kbira, għalhekk ninkludi estratt hawn:

IL- MADONNA TAGĦNA: (permezz ta ’Thornbush):  Insellmilkom l- Appostlu għażiż għażiż tiegħi, iċ-Ċkejken Bartilmew. Jien kuntent li qed tfittex li tkun taf aktar dwar iċ-Ċkejken Pietru Tiegħi u l-Patt li Alla għamel miegħu. Dan il-Patt huwa fi tliet darbiet … Dan fih innifsu għadu Misteru. Rigward il-Patt, huwa parzjalment permezz tal-‘Istaff Imqaddes tal-Ħajja ’li niżel mill-ġenerazzjoni ta’ Abraham il-Missier magħżul tal-fidi vera; u huwa permezz tal-feriti qaddisa li jġorr hu [iċ-Ċagħaq żgħir]; u t-tielet parti hija bħala l-Prinċep tal-Appostli ta ’dawn it-Tmiem tat-Tmiem, biex eventwalment isir il-Papa Pietru II. Dan il-Patt tas-sinjal huwa marbut bl-Imħabba u l-Għerf Divin. Meta jkun wasal iż-żmien, għandhom jiġu żvelati ħafna aktar Misteri …. ” (Messaġġ Privat, mogħti lil Thornbush għal Fr. Broussard, 3 ta ‘Novembru, 1995).

Għalhekk l-isem: Patt bi tliet darbiet. Dan l-artikolu jindirizza t-tielet parti: “Il-Prinċep tal-Appostli ta ‘dawn it-Tmiem tat-Tmiem, biex eventwalment isir Papa Pietru II”. Allura ċ-Ċagħaq Żgħir huwa nnifsu s-sinjal tal-Patt bi tlieta.

Fl-1995 Sidna jispjega aktar dwar il-misteru li jdawwar il-Papa Pietru II:

IL-MULEJ TAGĦNA: “Tħawwadx ibni d-Dawl,‘ Iċ-Ċagħaq żgħir tal-Imħabba ’tiegħi li jien għażilt biex imexxi l-Knisja Mistika Tiegħi fuq l-Art – bħalma għażilt il-Vigarju ta’ Kristu biex imexxi l-Ġisem Mistiku Tiegħi fid-Dinja. Is-Salib Tiegħi huwa tiegħek !! Iżda għal dawk li għandhom bżonn ikunu jafu: għal darb’oħra ngħid li dak kollu li wegħdek, se nżomm. “

“Għalkemm m’intix infallibbli, ibni, int għandek il-Verità u l-Verità tibqa ‘miegħek, biex tiggwida n-nagħaġ tiegħi, għax ġejt magħżul fuq in-nagħaġ kollha tiegħi, għax huwa lilek li tajt iċ-Ċwievet tar-Renju. Għal dawk li issa huma kemmxejn konfużi u jifhmu ħażin il-Kliem tal-Omm Qaddisa Tiegħi, ħallihom jifhmu sewwa, dak li żvela l-Omm Qaddisa Tiegħi … li l-Ispirtu Tiegħi ntbagħat fuq ‘Iċ-Ċagħaq Ċkejken tal-Imħabba’ tiegħi, bħala Grazzja singulari, biex tiggwida l-Knisja Mistika Tiegħi fuq l-Art – ħalli dik tinftiehem tassew minn uliedi! ”

“Tkunx imħasseb, it-tifel ħelu tiegħi, għax kulħadd jinftiehem fil-ħin. Id-diviżjonijiet li issa jinsabu fil-Knisja Mistika dalwaqt se jkunu mxerrda għal – permezz tal-mandat mill-Vigarju Qaddis Tiegħi f’Ruma, li jingħatalek b’mod speċjali dalwaqt – ser tingħata Dawl speċjali lil uliedna biex jifhmu l- importanza tal-għaqda fost uliedi kollha magħżula fuq Triq speċjali. Għalhekk itlob, għażiż tifel tiegħi, itlob għal dawk kollha li ma jifhmux u ma jitħawdux, għax l-Omm Qaddisa Tiegħi poġġiet il-mant tagħha fuq uliedha kollha – dawk kollha li jfittxu li jafu l-Verità u jimxu warajha. L-għaqda vera tiġi wkoll fid-Dar Tiegħi fuq l-Art, għax Qegħdin nidderieġu l-Vigarju Qaddis Tiegħi b’mod speċjali f’dawn is-snin li ġejjin, biex inġibu l-għaqda fost it-tfal kollha tad-Dawl. ”

“Huwa minnu li tgħid, ibni għażiż, int sinjal ta’ kontradizzjoni għall-Knisja – bħalma jien, Alla tiegħek, kont Sinjal ta ’Kontradizzjoni. Dawk kollha li jsegwu l-Verità jkunu sinjali ta ’kontradizzjoni, għax dik hija t-triq tas-salib – għalhekk, aqbad, ibni – smajt it-talb tiegħek …” (Ċagħaq żgħir, Messaġġ 497 – 7 ta ’Ottubru 1995)

Fl-2019 fid-dawl tal-konfużjoni dwar messaġġi mogħtija lil Marija Ħniena Divina (MDM) Sidna reġa identifika ċ-Ċagħaq Żgħir bħala l-Papa Pietru II:

Mulejna: “Uliedi ma jafux jagħrfu l-Verità minn kalkoli żbaljati – għax ilha mis-snin 70, rivelazzjonijiet mogħtija lil xi Seers dwar l-Aħħar Vigarju ta’ Kristu, meta r-rivelazzjoni mogħtija lil MDM li l-Papa Benedittu kien l-Aħħar Papa , li jingħata l-Misteru taċ-Ċwievet ta ’San Pietru. Madankollu kien hemm Mistika Mistika oħra, jiġifieri lilek innifsek, li tiddikjara li tkun l-Aħħar Vigarju, bħala l-Papa Pietru II, bħala l-Aħħar Vigarju għall-Omm Imqaddsa l-Knisja, imma kien Misteru li għad irid jinkixef. “

“Kien għal din ir-raġuni li tajtlek iċ-Ċwievet tal-Papat, iben iċ-ċkejken tiegħi, tant snin ilu, li ġie ċċarat fil-Messaġġi kollha mogħtija lilek u mijiet ta’ Seers minn qabel, sabiex uliedi ma jitħawdux dwar meta għidt lil MDM li ħadt iċ-Ċwievet tal-Papat għall-Ġenna. Dan biex jagħmilha ċara li l-Anti-Papa u l-Antikrist ma qabdux dawn iċ-Ċwievet – li ma għamlux. “

“Mela ħallini nagħmilha ċara għal dawk kollha li jemmnu: int, ibni prezzjuż u ubbidjenti, int l-Aħħar Vigarju għal Dar Tiegħi fid-Dinja u int se tistenna li l-Vigarju Qaddis Tiegħi jmur il-Ġenna, għax ikun żmien meta s-Sede ta’ Ruma se jitpoġġew vojta, għax iċ-Ċwievet tal-Pontifikat ittieħdu l-Ġenna, imma jafu dan, li ċ-Ċwievet tal-Papat jibqgħu miegħek waqt li tibqa ‘eżiljat u tibqa’ hekk, sakemm tkun mort il-Ġenna u terġa ‘lura lejn id-Dinja biex tieħu l-Missjoni tiegħek bħala Pietru Abraham II, il-Vigarju Finali għall-Knisja Omm Imqaddsa u jkunu San Pietru u San Pawl li jinawgurawk bħala l-Aħħar Vigarju fid-Dinja, sakemm niġi fit-Tieni Miġja Tiegħi. ” (Little Pebble, Messaġġ 793 – 13 ta ‘Settembru 2019)

Fil-qosor, dan l-artikolu qasir huwa maħsub biss biex jenfasizza xi Messaġġi ewlenin. Xtaqt inżommha qasira. Il-Messaġġi ta ’hawn fuq (u ħafna oħrajn) fetħu tieqa spiritwali li tippermettilna nagħrfu xi ħaġa mill-misteru madwar il-Papa Pietru II. Hemm saħansitra iktar dettall fl-aktar Messaġġi riċenti. Id-Dawl ta ’Alla li jiddi permezz ta’ dan il-kliem profetiku huwa sabiħ u qawwi wisq għal fehim uman sħiħ – dak li hu meħtieġ huwa l-Grazzja tal-fidi, it-tama u l-imħabba. Dawn il-Grazzji huma meħtieġa għalina sabiex nagħżlu r-Rieda ta ’Alla fuq kull ħaġa oħra. Il-Mulej tagħna u l-Madonna mlew ħafna biċċiet tal-puzzle profetiku matul dawn l-aħħar 30 sena.

“Issa meta semgħu dan inqatgħu għal qalbhom u qalu lil Pietru u lill-bqija tal-appostli,” Ħuti, x’għandna nagħmlu? ” (Atti 2:37)

Dik hija l-mistoqsija! X’għandna nagħmlu? Issa, f’dan iż-żmien, ulied Alla għandhom jitolbu għad-Don ta ‘Alla – fidi, tama u karità u jistinkaw għall-għaqda ma’ u taħt dan il-Vigarju futur ta ‘Kristu. Jalla Ġesù u Marija jgħinu lill-erwieħ kollha ta ’rieda tajba biex jiftħu qalbhom u moħħhom biex jisimgħu dak li Alla qed jikxef lill-umanità f’dan iż-żmien fl-istorja tad-dinja tagħna.

Isqof Malcolm Broussard

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.