Il-Viżjoni ta ‘Emmerich ta’ Pietru II

______________________________________________________________

Catherine Emmerich Viżjoni ta ‘Pietru II – 10 ta’ Mejju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org)

[Ara l-websajt: https://meditationsoncatholicism.blog/2021/05/03/emmerichs-vision-of-peter-ii/ ]

Mibgħut fit- 3 ta ‘Mejju, 2021 minn inspiredbythespirit (Manuel Silveira)


Il-Viżjoni ta ‘Santa Katarina Emmerich tal-Aħħar Papa:

“Ilbieraħ filgħaxija kelli viżjoni tal-Papa. Rajt lil San Franġisk iġorr il-Knisja u l-Bażilika ta ’San Pietru mġarrba fuq spallejn raġel żgħir li kellu xi ħaġa tal-Lhudi f’wiċċu. Deher perikoluż ħafna. Marija kienet fuq in-naħa tat-tramuntana tal-Knisja bil-mant tagħha estiż fuqha. Ir-raġel żgħir kien kważi mgħawweġ id-doppju. Huwa, s’issa, huwa lajk. Naf min hu. It-tnax-il raġel li jien dejjem nara bħala t-tnax-il Appostlu ġdid suppost kellhom jgħinuh, iżda waslu tard wisq; madankollu, hekk kif kien wasal biex jaqa ‘, kollha ġrew b’numri ta’ Anġli biex jgħinuh. ” (Vol.2 p.299-300).

Huwa l-2020; qed nistennew li jduru l-avvenimenti kif qal Ġesù, minn Novembru 2010, li Hu se jirritorna fi żmien erbgħin sena. Allura x’ġara minn dakinhar? Personalment nemmen li fadlilna ħmistax-il sena qabel ma jirritorna Ġesù – u għaliex is-sinjali li ġejjin huma s-sinjali li qed nistennew. Hemm eluf ta ’sinjali li qed nistennew, imma ħaġa waħda hija ċerta, Ġesù se jirritorna qabel tmiem is-sena 2050, għax il-perjodu li jitkellem dwaru Ġesù fl-aħħar tal-perjodu ta’ żmien huwa erbgħin sena – li huwa l-2050. Imma, kif nemmen, Ġesù mhux se jagħtina l-ħin, imma jagħtina ħjiel. Hekk kif għaddew għaxar snin minn meta Ġesù tkellem ma ‘Marija Ħniena Divina fit-8 ta’ Novembru 2010; kien il-bidu tat-tmiem, għax l-erbgħin sena sħaħ huma t-8 ta ‘Novembru 2049, għalhekk tajt lil Sidna 2035 biex jirritorna,

Kif inkunu nistgħu naqraw iż-żminijiet? L-ewwel ħarġa li trid isseħħ hija din: qed nistennew it-Tielet Gwerra Dinjija. Se jibda fil-Lvant Nofsani, hekk kif il-gruppi Musulmani se jiffurmawh, billi jibdew minn hemm, hekk kif se jiffurmaw grupp biex jattakkaw lill-Iżrael. Għall-ewwel attakk se jużaw bombi nukleari, li jibdew il-gwerra u jdaħħlu t-Turkija u r-Russja fiha.

Il-Musulmani se jattakkaw Spanja u Franza – u r-Russja se tattakka lill-Ġermanja u l-Italja. Iċ-Ċina se tinvolvi ruħha billi tattakka l-Korea t’Isfel, it-Tajwan u Ħong Kong u tressaq l-armata tagħha fil-Lvant Nofsani.

Il-pajjiżi Afrikani ma jkunux stabbli. Uħud se jkunu fi gwerra. L-Awstralja se tkun invażata mill-Indoneżja. L-Amerika se tkun ikkastigata, b’Kalifornja taqa ’fil-baħar. Il-Hawaii u tant Gżejjer se jegħrqu fil-baħar minħabba li l-ilmijiet tal-baħar se jitilgħu u jinħakmu ħafna xtut tal-baħar, għax il-baħar jitla ’f’kull pajjiż.

Is-sinjal li jmiss huwa l-avvenimenti kollha li se jidħlu fis-seħħ qabel it-Twissija. Ħafna pajjiżi se jkunu fi gwerra u miljuni se jmutu. L-ewwel sinjal ta ’twissija se jkun dlam li jolqot id-Dinja. Ikunu xi sitt sigħat ta ’dlam. Ma nafux il-kawża, imma se jkun hemm paniku kbir billi d-dinja se tinżamm fid-dlam bħala twissija minn qabel, biex tħejji lill-umanità għat-Twissija l-Kbira li tiġi.

Pariġi u Marsilja ta ‘Franza se jkunu llivellati mal-art u ħafna bliet kbar se jinqerdu u jiġu llivellati.

L-Antikrist se jiġi eżatt qabel it-Twissija l-Kbira, imma hu se juri lilu nnifsu matul il-Gwerra l-Kbira. Din il-gwerra se ddum għal xi xhur, u toqtol bosta miljuni. Huwa se jwaqqaf il-gwerra u jġib il-paċi fid-dinja, iżda huwa matul dan iż-żmien li ġej it-Twissija l-Kbira u l-biċċa l-kbira tan-nies ħżiena tad-dinja se jitħassru bil-miljuni. Il-popolazzjoni tad-dinja se tikkonverti hekk kif it-Twissija turi l-Imħabba u l-Ħniena minn Alla.

Jien stess, se nieħu l-Ġenna għall-ħin tat-Twissija u se nirritorna fuq l-art mhux wara, fl-età ta ‘tlieta u għoxrin u se nkun twila (6 pied) u jkolli stilla fuq forehead tiegħi. Jien se nkun indirizzat minn San Pawl u San Pietru u jingħata l-awtorità tal-Papa Pietru Abraham II. L-Antikristu ser jiġi evitat għal ftit u jien inwassal lin-nies tad-dinja kollha biex isegwu lil Kristu.

Se mmexxi lill-poplu ta ‘Alla biex isegwi lil Ġesù, iżda huwa f’dan iż-żmien li l-Antikrist se jikseb il-poter sħiħ; xi wħud minn dawk li jerġgħu jaqgħu jsegwuh u l-Insara jkollhom jaħbu – imma l-Knisja tkun qawwija. Ikunu tliet snin u nofs li l-Antikrist se jaħkem id-Dinja. Il-Monarka Mqaddes imur Ġerusalemm u joffri ħajtu lil Alla u jmut.

Ħafna għandu jiġri bejn l-2020 u l-2035 – din hija biss sena approssimattiva – meta Ġesù għandu jirritorna.

Mela ejjew naraw x’se jiġri, kif bħalissa qegħdin f’Mejju 2020, fejn id-dinja hija milquta minn Virus, u tagħlaq kważi d-dinja kollha. Bħalissa hemm 3,219,242 li kkuntattjaw lill-Virus bi 228,194 imwiet. Hemm Virus ieħor ġej li se jkun agħar, billi jattakka l-pulmuni u l-qalb. Allura d-dinja għaddejja minn Viruses kollha biex iġġib lill-umanità lura għand Alla. Sidna qed iħalli dan iġib lura lil uliedu. Id-dinja waslet biex tidħol fi kwistjonijiet serji ħafna, sakemm l-umanità terġa ‘lura għand Alla.

Bdew l-ewwel kastigi – issa ġejjin il-bqija. Il-Lvant Nofsani, l-Iżrael, l-Iran, it-Turkija, is-Sirja, il-Libanu, u l-Eġittu se jibdew gwerra, iżda l-pajjiżi Musulmani jibdew gwerra ma ’Spanja u Franza biex jiġġieldu mal-popolazzjoni Musulmana tagħhom, li se jġib lill-Monarka Kattolika, min se tiddefendi lill-Kattoliċi.

Il-Pontifiċ se jġib il-Fidi kollha flimkien billi jipproklama l-għaqda ta ’kulħadd. Se jkun hemm mossa biex tifforma l-Għaxar Nazzjonijiet tal-Ewropa.

L-aħħar Papa, il-Papa Pietru Abraham II, se jmur fil-Filippini biex jirriforma l-Vatikan u jġib l-għaqda – u ladarba jkun stabbilixxa dan se jivvjaġġa lejn iċ-Ċina, it-Tajwan, Singapor u mbagħad lejn l-Ewropa biex jgħin lill-Monarka Franċiż.

Se tiġi t-Tielet Gwerra Dinjija u se tinvolvi n-Nazzjonijiet kollha, iżda se tkun kastig kbir minn Asteroid, li se jsabbat fil-baħar ħdejn il-Messiku u joqtol ħafna nies.

Matul it-Tielet Gwerra Dinjija Ġesù jwaqqafha bit-Twissija li ġejja. L-Antikrist se jagħmel lilu nnifsu magħruf eżatt qabel ma tiġi t-Twissija. Hemm ħafna affarijiet li jiġru, iżda l-iktar avveniment importanti huwa t-twissija.

Se npoġġiha f’sistema biex tifhimha. Il-Viruses huma biss pass żgħir lejn l-avvenimenti li jseħħu. Issettjat hawn taħt hija idea ta ‘kif se jmorru l-affarijiet fis-snin li ġejjin. L-2020 huwa l-bidu tal-avvenimenti li tkellem dwarhom fl-Apokalissi.

Allura issa li għandna d-dettalji b’parti mill-Iskrittura, ejjew immorru għall-avvenimenti tad-dinja safejn nistgħu naqrawha:

1. Il-Coronavirus 2020

2. Bit-tieni Virus

3. Il-Lvant Nofsani joħroġ mal-Iran, l-Iżrael, it-Turkija, is-Sirja u nazzjonijiet oħra; Ir-Russja

4. Il-Libanu se jagħmel passi serji biex jeħles mill-klaċċijiet

5. L-Unjoni Ewropea se tinqasam, l-Ewropa tkun invażata mill-Musulmani – speċjalment Spanja, Franza u parti mill-Ġermanja – il-Portugall.

6. Matul is-snin 2020 u 2030 se joħorġu l-Monarka Franċiża u l-Papa Pietru Abraham II u matul is-sentejn li ġejjin tibda t-Tielet Gwerra Dinjija.

7. Se jkun fis-sentejn li ġejjin iċ-Ċagħaq Ċkejken se jiġbor lil dawk li jaraw.

8. It-Tielet Gwerra Dinjija se tibda biċ-Ċina tieħu f’idejha l-Asja kollha u se tgħaddi għall-Ewropa. Ir-Russja se timxi fuq l-Ewropa u se tkun involuta fil-Lvant Nofsani. Il-gwerra se tkompli sakemm l-Antikristu jagħmel il-pass tiegħu. Imbagħad l-Antikrist se jwaqqaf il-gwerra qabel ma jinqered ħafna; ikun imbagħad li tiġi t-Twissija.

9. Nantiċipa li t-Twissija tasal fi kwalunkwe ħin fis-sentejn li ġejjin, minħabba li l-Papa Benedittu għandu jiċċaqlaq mill-Italja u jitlef ħajtu fil-pajjiż li jmur fih.

10. Wara t-Twissija l-Antikrist se jitbaxxa għal ftit ħin.

11. Il-ħżiena kollha jitħassru u jmorru l-Infern u d-dinja tkun ikkonvertiet.

12. Kulħadd jissieħeb fil-Knisja Kattolika, imma jien inkun il-Papa b’mod misterjuż.

13. Ħafna nies se jinbidlu lura fejn kienu qabel it-Twissija.

14. Ir-Re Franċiż se jaħdem miegħi biex isaħħaħ id-dinja.

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.