Petrus Romanus, Mayo 18, 2021

________________________________________________________________

Mensahe 827 – 18 Mayo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

WILLIAM: Ang langit ay puno ng aktibidad. Ang White Cross ay medyo nakasisilaw at bumubuo ng isang daan patungo sa akin, na napakatalino. Sa magkabilang panig ng kalsada ay libu-libo ang mga Krus, ang laki ng Our Lord Cross. Ang mga ito ay magkakaibang kulay: puti, kayumanggi at itim. Ang White Crosses ay mayroong “Tagumpay”; ang brown ay naghihintay at ang itim ay may isang marka ng tanong.

Ang White Cross ay bubukas at libu-libong mga Anghel ang lumabas kasama ang Our Holy Mother at Baby Jesus. Ang Our Lady ay napasailalim ng Kanyang Pamagat: “Our Lady of the Ark, Mary Our Mother, Tulong ng mga Kristiyano.” Si St. Michael, ang aking Guardian Angel at si St. Amor Dei ay kasama ang Our Lady. Lumapit ang Our Lady at binati ako:

AMING LADY: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.”

WILLIAM: Ang Holy Ghost, bilang isang Dove, ay nakasalalay sa Our Lady’s Hand kasama ang Holy Rosary. Hinalikan ng Our Lady ang Holy Ghost at pinapunta Siya sa akin. Ang Holy Dove ay nakasalalay sa aking ulo at nagsabing: “Binasbasan kita, Aking Banal na anak.” Bumalik siya at nawala.

AMING LADY: “Pinagpapala kita, Aking Banal na anak, William at Pinagpapala Kita sa iyong kaarawan ilang araw na ang nakakalipas: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Ghost. Amen.”

WILLIAM: Ang mga Anghel sa likod ng Our Lady ay may hawak na isang mahabang Rosaryo. Ang Lady natin ay humakbang palapit sa akin.

AMING LADY: “Binabati kita, Aking minamahal na anak. Maging payapa, kahit na ang mundo ay nasa gulo. Ngayon, naparito ako upang baguhin ang mga puso ng Aking mga anak upang palakasin sila habang ang krus ay nabibigat, habang papasok ka sa isang napakahirap na oras, para sa lahat ng Aking mga anak ay handa para sa darating na Chastisements at ang Mahusay na Babala, tulad ng oras na napaka maikli.”

“Ang aking minamahal na anak na lalaki at mga anak – ang mundo ay naghahanda para sa Dakilang Digmaan na ilalabas ang sarili sa isang natutulog na sangkatauhan. Ang mga bansa ay naghahanda para sa isang mabangis na pagsalakay sa mga malayang bansa: ang Taiwan ay inihahanda para sa pagsalakay ng mga Intsik , na magdadala sa Amerika sa hidwaan, dahil ipagtatanggol nito ang maliit na Bansa, ngunit sa pamamagitan nito ay sasalakayin ang USA, dahil ang Russia ay naghahanda ng atake sa Ukraine at Europe at gagamitin ang mga submarine nito sa baybayin ng USA . China ay magdadala sa paglipas ng Hong Kong na may ganap na puwersa militar, plus ito ay ilipat patungo saJapan, ngunit ang Japan ay magiging malakas at ipagtanggol ang sarili.”

“Magkakagulo ang mundo habang gagawin ng Tsina at Russia ang hakbang. Maniobra ng Turkey ang sarili sa mga bansang nakapalibot dito, sapagkat ang lahat ng mga Muslim na Bansa ay aatake sa Europa at Israel.”

“Manalangin, mga kaibig-ibig na anak, sapagkat ang sangkatauhan ay pupunta sa oras kung kailan lalaban ang Nation laban sa Nation, na magdadala ng labis na kamatayan at pagkawasak sa mundo.”

“Ang Australia din ay mahihimok sa hidwaan, dahil banta ng Tsina ang Bansang ito at ang digmaan ay sisiklab sa buong lahat ng Mga Bansa sa Pasipiko. Manalangin, mahal na mga anak, sapagkat hindi mo napagtanto kung gaano ito kaseryoso sa Bansang ito. Manalangin na ang Aking Banal na Lupain sa Australia ay bumalik sa Aking mga anak sa lalong madaling panahon, sapagkat kung mananatili ito sa mga kamay ng mga naghahangad na wasakin ang Aking Lupain, kung gayon ang Australia ay mahuhulog, dahil maraming mga Chastisement ang pupunta sa Australia upang linisin ang mga tao, tulad ng marami ang nakataya.”

“Manalangin, mga matatamis na bata, para sa Gitnang Silangan bilang Lebanon , na kinokontrol ng Hamas , ay mapupunta sa ilalim ng mga puwersa ng kasamaan. Manalangin, minamahal na mga anak, na ang Shrine of St. Charbel ay maprotektahan, sapagkat ang Lebanon ay Inilaan sa Aking Malinis na Puso at Puso ng Aking Minamahal na anak na si St. Charbel . Manalangin para sa Israel , Aking mga anak, sapagkat nais ng kaaway na kontrolin ang mga tao ng Diyos, upang ibagsak ang mga naniniwala sa Tunay na Diyos. Manalangin para sa England , Aking mga anak, sapagkat sa madaling panahon ay labis itong magdurusa.”

“Mga anak ko, ano ang dapat kong gawin upang matulungan akong makaligtas sa sangkatauhan mula sa pagkawasak sa sarili? Nakiusap ako sa sangkatauhan sa loob ng higit sa 100 taon at ang sangkatauhan pa rin ay nagsasara ng kanilang tainga at puso, sapagkat ang sangkatauhan ay hindi nakinig sa Iyak ng kanilang Ina. Hindi magtatagal, mahal na anak, darating ang isa pang Virus – sasalakay nito ang baga at ang sangkatauhan ay maghanap ng hangin upang huminga, ngunit, Aking mga anak, ang kailangan mo lang gawin ay manalangin at humingi ng kapatawaran. Mangyaring maunawaan, na ang sangkatauhan ay nasa Hukom na ngayon at mababago mo iyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kuwintas ng Pag-ibig, Aking Banal na Rosaryo at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi magtatagal ay magaganap ang isang Dakilang Parusa sa Timog Amerika, na magbubukas sa mga puso ng Aking bayan.”

“Manalangin para sa USA, sapagkat inalis nito si Pangulong Donald Trump , sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kaaway na magpatuloy na sakupin ang bansa. Aking mga anak, Aking mga anak: hindi ninyo nais ang kapayapaan sa inyong mga bansa, samakatuwid papayagan ng Langit ang mundo na lumubog sa gulo at pagkawasak.”

“Ang bawat bansa sa mundo ay tatanggap ng bahagi ng mundo Chastisement, kaya maghanda, Aking mga anak. Panatilihing bukas ang mga Simbahan at pumunta sa Misa, kung saan ka makakagawa ng pagbabago.”

Timog Africa at Kontinente ng Africa : hindi ka nakalimutan, sapagkat maraming mga Bansa ng iyong Kontinente ang mapupunta sa ilalim. Magkakaroon ng digmaan laban sa makasariling mga Bansa, na gumamit ng Kanlurang Daigdig para makakuha, ngunit hindi para sa ikabubuti ng mga tao. Binalaan kita ngayon: baguhin ang landas na iyong pinangunahan at baguhin ang paraan ng iyong pakikitungo sa iyong bayan.”

“Anak ko, labis akong nalungkot sa sasabihin ko ngayon, ngunit lahat ay dapat na ihayag, upang ang Aking mga anak ay kumuha ng katotohanan at manalangin, sapagkat ang sangkatauhan ay nasa bingit ng Chastisements.”

“At ikaw, Aking matamis na ‘Bato ng Pag-ibig’, ay nasa Kapayapaan, sapagkat malapit ang iyong kalayaan, upang mamuno ka sa mga tao ng Diyos sa tulong ng Banal na Monarka , na dalhin sila sa paanan ng Krus, bilang Napakaikli ng oras ngayon. Kami ay gumagabay sa iyo sa iyong landas, para sa ilang sandali, ang mga makakasama sa iyo ay magagawa.”

“Mahal kita, Aking mahal na Anghel ng Banal na Pag-ibig. Magpakatapang at huwag matakot, sapagkat palagi akong kasama mo. Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Si Baby Jesus ay lumapit sa akin at binalot niya ako, hinalikan. Ginagawa Niya ang Tanda ng Krus:

BABY JESUS: “Mahal kita William: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

ATING LADY : “Iyon lang ang para sa ngayon, Minamahal kong anak. Malapit na darating ang Aking Banal na Anak at bibigyan ka ng karagdagang direksyon. Mahal kita at Pinagpapala kita at ang lahat ng mga tao ng Diyos: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

“Manalangin para kay Papa Benedikto , sapagkat ang kanyang oras ay malapit nang maghinto: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Ghost. Amen. Mahal ko kayong lahat +. Binasbasan kita +.”

WILLIAM : Parehong Pinagpala sa amin nina Jesus at Maria:

ATING PANGINOON at AMING LADY: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.”

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.