Petrus Romanus, Mayo 23, 2021

______________________________________________________________

Mensahe 828 – 23 Mayo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

WILLIAM : Nakikita ko ang White Cross at nakikita ko ang Mukha ni Jesus na nagmula sa loob ng Krus, ngunit lumabas Siya at nakikita ko ang pitong Mga Liwanag ng Espiritu Santo na lumilitaw tungkol sa Ulo ng aming Panginoon. Mayroong libu-libong mga Anghel na nagmumula sa Krus. Si Jesus ay dumarating sa mga pader ng aking patag. Ang mga Anghel ay mayroon ding Flame sa kanilang ulo at kumakanta sila: “Come Holy Ghost, Creator come.” Ang ganda ng tunog.

Si Jesus ay nakatayo nang napakalapit sa akin. Hawak Niya ang Banal na Ghost sa Kanyang kanang Kamay at ang mga Flames of Fire ay nasa itaas ng Holy Ghost. Si Jesus ay lumapit sa akin at binigyan ako ng Banal na Ghost at inilalagay Siya sa aking ulo. Sinabi ni Jesus:

AMING PANGINOON: “Binibigyan kita, Anak ko, ng Banal na Espiritu na palaging gabayan ka at palakasin.”

WILLIAM : Ginawa niya pagkatapos ang Pag-sign ng Krus:

ATING PANGINOON: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

“Binabati kita, Aking minamahal na anak, sa madaling panahon ay maging Vicar ng Aking Bahay sa Lupa. Ang Banal na Ghost ay magbibigay inspirasyon sa iyo [kung] ano ang gagawin sa mga darating na buwan at taon, bago Siya dumating upang dalhin ka sa lugar kung nasaan ang mga Propeta, sa Kaharian ng Diyos, sapagkat doon mo malalaman kung ano ang kailangan mong malaman , kapag ibabalik kita sa Daigdig upang gabayan ang Holy Mother Church sa mga huling sandali, bago ako Bumalik. “

“Manalangin, Aking mga anak, para sa Dogma, Mediatrix of All Graces at Co-Redemptrix at Advocacy ng Aking Banal na Ina , na malapit nang ipahayag, dahil ang Tagumpay ng Aking Banal na Ina ay malapit nang maging totoo.”

“Manalangin, minamahal na mga anak, sapagkat ang mundo ay magtatakot sa sobrang takot, sapagkat ang isang Asteroid ay papasok sa himpapawid ng Daigdig at magdudulot ng labis na pagdurusa para sa maraming mga Bansa, sapagkat hindi pa rin natutunan ng sangkatauhan ang hiniling ko sa maraming taon, upang ang sangkatauhan ay magbago at talikuran [mula sa] kanilang makasalanang buhay at bumalik sa Diyos. Manalangin, minamahal kong mga anak. Bibigyan Ko kayo ng isang Palatandaan na ang mundo ay parurusahan, sapagkat ang isang Palatandaan ay lilitaw sa kalangitan bago pa dumating ang Asteroid, kaya maghanda, mahal na mga anak, sapagkat ang sangkatauhan ay hindi makikinig sa Aking mga pakiusap. ”

“Panahon na para sa sangkatauhan na makinig sa Boses ng Banal na Espiritu, Na palaging nagbabala sa sangkatauhan at sa Kanyang Banal na Araw ng Kapistahan, nais Niya ang mundo na tumawag sa Kanya, sapagkat Siya ang Pag-ibig ng Ama at ng Anak, si Jesus Si Cristo at ang hangad lamang Niya ang pag-ibig ng Kanyang mga tao. Manalangin, mga kaibig-ibig na bata sa Espiritu Santo, upang masisiyahan ng sangkatauhan ang Pag-ibig at Mga Pagpapala mula sa Diyos. ”

“Anak ko, nais kong sabihin sa iyo na kapag naging My Vicar for Holy Mother Church, ang kauna-unahang kilos na dapat mong gampanan, ay ipahayag ang isang   Banal na Taon na nakatuon sa Banal na Espiritu, sapagkat ang unang taon ng paghahari na ito ay upang ay nakatuon sa Banal na Espiritu, upang ihanda ang sangkatauhan para sa Aking Ikalawang Pagparito . Mula ngayon pasulong, dapat mong italaga sa loob ng 7 taon, ang mga taon bilang parangal sa Espiritu Santo, para sa bawat taon ay itatalaga sa Pitong Mahusay na Palatandaan ng Banal na Espiritu . “

William : nakikita ko ngayon ang banal na espiritu na sumandal sa aking ulo, dumaan sa buong mundo na nagbibigay ng apoy ng banal na espiritu sa mga tao sa buong mundo.

ATING PANGINOON: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ngayon ay isang napakaikling mensahe, Anak ko. Kakausapin ko kayo nang pribado. ”

WILLIAM : Kinausap ako ni Jesus at nagpasalamat ako sa Kanya.

ATING PANGINOON: “Iyon lang ang para sa araw na ito. Ang aking Banal na Ina at babalik ako sa iyo sa maikling panahon. Pinagpala ko ang ika- 31 ng Mayo – ito ay magiging isang Dakilang Araw ng Kapistahan – at sa lalong madaling panahon ay mauunawaan mo ang kahalagahan nito. Pinagpapala kita, Aking anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

WILLIAM : Pinagpala ako ni Jesus at dumating at ginawang tanda ng Krus sa aking noo. +

AMING PANGINOON: “Mahal kita, Aking matamis na Anghel ng Banal na Pag-ibig: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

WILLIAM : Mahal kita, aking Hesus at salamat at mahal ko ang Banal na Espiritu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.