Petrus Romanus, Mayo 31, 2021

________________________________________________________________

Mensahe 829 – 31 Mayo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

ATING PANGINOON: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Binabati kita, Aking minamahal na anak, hinaharap na Vicar ng Aking Banal na Bahay sa Lupa! “

WILLIAM : Ang ating Mahal na Ina ay sumusulong at binabati rin ako.

AMING LADY: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

AMING PANGINOON: “Ang bawat kaluluwa ay nasa mundo – at ang ilang kaluluwa lamang ang handa sa espirituwal sa oras na ito, sapagkat sinusubukan ng Diyablo na kumbinsihin sila at ang Aking mga anak sa Lupa, na walang Diyos at ang buhay ay hindi sulit, ngunit upang tamasahin kung anong buhay ang mayroon ka, dahil iyan lamang ang makukuha mo. Ito ay paniniwala ng isang hindi naniniwala. Pinagpapala ko kayo, Anak kong si William, at salamat sa pagpunta dito ngayong gabi. Alam kong nagdurusa ka, ngunit ang pagdurusa na ito ay lilipas ng napakabilis. 

WILLIAM: Si Jesus ngayon ay lumingon sa Kanyang Mahal na Ina. Ang kanyang Mahal na Ina ay pasulong at nais ding magsalita.

AMING LADY: “Sa Pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen ”

“Mga minamahal kong anak ng mundo. Ako, ang iyong Ina sa Langit, ay pumarito ngayon upang hilingin sa iyo na manalangin lalo na sa oras na ito, sapagkat ang mundo ay daranas ng maraming, maraming pagsubok. Ang mga pagbabakuna na pinipilit ng sangkatauhan na magkaroon ng Aking mga kaibig-ibig na anak: huwag tanggapin ito, mga anak, sapagkat ang pagbabakuna ay nakakasama sa katawan at malapit nang magkaroon ng isa pang Virus na kumakalat sa mundo at magdulot ng mas maraming pinsala, dahil ang mga piling tao at ang pagnanais ng Illuminati na kontrolin ang mundo at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paghimok sa mundo na kumuha ng gamot, na nakakasama sa sangkatauhan. “

“Napakaraming beses kong tinanong, mga anak, na manalangin kayo, mag-alay ng mga sakripisyo at magsisi. Manalangin para sa iyong mga kapatid na lalaki at babae; marami ang nahulog sa kadiliman, sapagkat ang Masamang Isa ang kumokontrol sa mundo at ang mga bagay ng kabanalan ay nasupil ng [para sa sangkatauhan). Pumunta sa mga Banal na Lugar, dahil makakatanggap ka ng maraming mga Grasya upang palakasin ka. Maraming mga lugar na hindi mo mapupuntahan ngunit magtiwala sa Diyos, patuloy na ihandog ang Rosaryo at ang Chaplet of Mercy , sapagkat sa pamamagitan ng mga pagdarasal na ito natatanggap ng mundo ang mga Dakilang Grasya.

“Ang sangkatauhan ay natatakpan ng mga abo – hindi ang mga abo mula sa mga bulkan – ngunit ang mga abo ng kasalanan. Hinihiling ko sa inyo, mahal na mga anak, na manalangin at magsawa at makinig sa Langit, sapagkat Mahal na mahal namin kayo at hinahangad namin ang kaligtasan ng bawat buhay na kaluluwa sa Lupa. “

” Sinusubukan ng Illuminati na bawasan ang populasyon ng mundo, sapagkat alam nila sa maraming mga tao, kapag bumaling sila sa Diyos ay ibabaliktad nito ang mga puso ng Aming mga anak, ngunit sa milyun-milyong namamatay – at maraming iba pa – ang Illuminati at ang mga piling tao makamit ang kanilang mga layunin. Ang Antikristo ay nasa Roma at naghihintay siya ng sandali upang ibagsak ang Simbahan. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga Simbahan ay nagsara, sapagkat ang sangkatauhan ay hindi nakinig sa atin. “

“Malalaking sakuna ang magaganap sa California , Minamahal kong mga anak. Hinihiling ko sa iyo na manalangin, sapagkat sa pamamagitan ng dasalang ititigil ng Masama – ang gawain laban sa Kaharian ng Diyos. Mahal kita, mahal na mga anak at hinahangad ko lamang ang iyong kaligtasan, sapagkat iyan lamang ang bagay na sulit. “

“Manalangin para sa Netherlands , dahil ang bansang ito ay magkakaroon ng malaking pagbaha. Manalangin para sa England , sapagkat ang bansang ito ay parurusahan. “

“Mahal kong mga anak alam mo na ang lahat ng Propesyong ibinigay, ngunit tandaan na ang Mahusay na Babala na pinag- usapan natin sa halos 100 taon, ay darating sa mundo sa lalong madaling panahon. Samakatuwid hinihiling ko sa iyo na manalangin. Hinihiling ko sa inyo, mahal na mga anak, at ipinapadala ko sa inyo ang aking mga pagpapala: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espirito Amen.

“Panatilihing matatag, Mahal kong mga anak, sapagkat si Jesus, Aking Banal na Anak at Ako, ang iyong Ina sa Langit, ay mahal na mahal ka at Pinagpapala ko ang lahat ng mga nakakarinig ng Aking Tinig sa oras na ito: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng ang Hoy Ghost. Amen. “

“Subaybayan ang lahat ng mga Aparatong kasalukuyang nasa mundo, sapagkat ang Aking Banal na Anak at ako ay maghatid ng ilang mga tiyak na Mensahe sa sangkatauhan, upang sila ay maging handa sa darating na 12 buwan. Mahal kita mga anak at Pinagpapala kita. Panatilihing matatag: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. ”

WILLIAM : Parehong lumapit sa akin sina Jesus at Maria.

AMING PANGINOON AT AMING LADY: “Pinagpapala ka namin, Anak ko: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

“Huwag kang matakot, mahal na anak, ang iyong pagdurusa ay lilipas din ng ilang sandali at mababago ka, sapagkat alam kong marami kang dapat gawin sa isang napakaikling panahon.”

WILLIAM : Si Saint Melchisedech ay lumapit sa akin at hinalikan ang aking noo at inilagay ang isang bagay tulad ng isang Rosaryo sa aking ulo at sinabi:

SAINT MELCHISEDECH: “Minamahal kong anak na lalaki ay nagbibigay ako sa iyo ng isang regalo – isang regalo na mayroon ako; ang regalong iyon ay magbibigay sa iyo ng Grasya upang makilala, mas malinaw, at malaman nang eksakto kung ano ang dapat gawin. Palagi kitang sasamahan anak. Maging payapa: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

Kinikilala din ni Padre Pió :

PADRE PIO : “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

WILLIAM : Parehong sinabi nina Jesus at Maria na babalik sila at makikipag-usap pa sa akin. Parehong lumusong pabalik sina Jesus at Maria kasama ang iba pang mga Santo sa White Cross. Kita ko ang Buwan – May isang bagay na tumama sa buwan, hindi ko alam …

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.