Luz de Maria, 5 Juni 2021

________________________________________________________________

BOODSCHAP VAN ST MICHAEL DE AARTSENGEL AAN ZIJN GELIEFDE LUZ DE MARIA

5 JUNI 2021

Message to Luz de Maria – 5 June 2021 | Little Pebble

Geliefde volk van God, ik zegen u.

Kinderen van God, één en drie:

IK OPROEP U TOT EENHEID!

EENHEID EN BROEDERLIJKE LIEFDE ZIJN EEN STUKBLOK VOOR HET MENSELIJK RAS DOOR ONGEHOORZAAMHEID, OMDAT MENSEN BLIJVEN HUN MENSELIJKE EGO BOVEN GEHOORZAAMHEID STELLEN, DAT HUN LEVEN VOL ONTEVREDENHEID IS.

Op dit moment heeft het menselijk ras zich gebonden aan de ellende van het behagen van zijn eigen ego.

De grote en voortdurende dwaling van het volk van God was en is zijn onderwerping aan de menselijke redenering, die zichzelf volmaakt acht en zich niet laat verlichten door de genade van de Heilige Geest en de diepten bereikt van de meest dodelijke en ellendige onvolmaaktheid waarmee mensen kunnen worden geconfronteerd.

Volk van God, u wandelt in de wreedheid van het menselijke ego, voortdurend worstelend tussen ondeugden die u niet kunt uitroeien, en de Oproep tot nederigheid, waaraan maar weinigen zich onderwerpen.

Trots is geen goede raadgever; de legioenen van het kwaad ontsteken de mensheid om haar te injecteren met het gif van verdeeldheid waar ze dat mogen doen.

DIT IS HET MOMENT! … EN HET GAAT UITZONDERLIJK . Het is noodzakelijk voor de mensheid om spirituele vrede te bewaren.

DE HEILIGE HARTEN BLOEIEN voor zoveel zielen die zich onderwerpen aan het kwaad zonder het te beseffen, vanwege hun gewone en dwalende dagelijkse gedrag.

Volk van God:

DEZE TIJD IS NIET ZOALS VORIGE TIJDEN…

DEZE TIJD IS BESLISSEND: HET IS TIJD OM GELOOF OP TE WEZEN NAAR DE HOOGTEN, BOVEN JE EIGEN ZELF.

De aanwezigheid van de duivel grijpt zich op aarde aan en verspreidt voortdurend pijn.

De mensheid gaat van lijden naar lijden, en zo zal het doorgaan totdat het knielt en de leringen van onze Koning en Heer Jezus Christus gehoorzaamt.

De aarde, verontreinigd door zonde, wordt gezuiverd. De hele aarde wordt gezuiverd.

Bid, Volk van God, bid voor Hongarije ; het zal zwaar lijden.

Bid, Volk van God, bid voor Indonesië ; het zal zuivering voor de mensheid brengen.

Bid, Volk van God, bid, verwarring zal tot confrontatie leiden. 

DIT IS NIET DE TIJD VOOR ENTERTAINMENT; DIT IS DE TIJD VOOR OVERWEGING.

NIET ALLES IS PIJN OF VERDRIET.

ER KOMT ER NA DE VREDE IN: JE BENT DE HEMEL VAN TEVOREN ERVAREN.

Blijf groeien in geloof, volhard in voortdurende bekering.

Wees boodschappers van vrede.

Sint Michaël de Aartsengel

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

COMMENTAAR VAN LUZ DE MARIA

Broers en zussen:

Onze geliefde Sint Michaël de Aartsengel roept ons op tot eenheid, en alleen in eenheid zal het Volk van God begrijpen dat het tijd is om geestelijk te groeien, zodat het Goddelijke Licht tot in de diepten van de ziel zou doordringen.

Eenheid en gelijkmoedigheid zijn vereist opdat confrontaties als gevolg van verschillende criteria het Volk van God niet in de tragedie van strijd zouden brengen.

Amen.

________________________________________________________________


This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.