Luz de Maria, Hunyo 5, 2021

______________________________________________________________

Mensahe kay Luz de Maria – 5 Hunyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

Minamahal na Tao ng Diyos, pinagpapala kita.

Mga Anak ng Diyos, Isa at Tatlo:

TATAWAGAN KO KAYO SA UNITY!

ANG PAG-UNIT AT FRATERNAL NA PAG-IBIG AY ISANG NAKAPAPAHIGIT SA LAKAS NG TAO DAHIL SA PAG-AALIT, DAHIL NAGPATULOY ANG MGA TAONG TAO SA LABAN NG KANYANG TAO SA LALABI NG OBEDIENSI, KAHULUGAN NA ANG KANILANG BUHAY AY PUNO NG DISSADISISYON.

Sa oras na ito ang sangkatauhan ay nakagapos sa sarili sa kawawa ng kasiya-siyang sarili nitong kaakuhan.

Ang dakila at patuloy na pagkakamali ng Tao ng Diyos ay naging at ang pagsuko nito sa pangangatuwiran ng tao, na, kung isasaalang-alang ang sarili nitong perpekto, ay hindi pinapayagan ang kanyang sarili na maliwanagan ng Biyaya ng Banal na Espiritu, na umaabot sa kailaliman ng pinaka nakamamatay at mahirap. di-kasakdalan na maaaring harapin ng mga tao.

Mga tao ng Diyos, naglalakad ka sa kabangisan ng kaakuhan ng tao, patuloy na nakikipagpunyagi sa pagitan ng mga bisyo na hindi mo kayang puksain, at ang Tawag sa kapakumbabaan, kung saan iilan ang sumuko.

Ang pagmamataas ay hindi mabuting tagapayo; ang mga lehiyon ng kasamaan ay nagpapasiklab sa sangkatauhan upang ma-injection ito ng lason ng pagkakawatak-watak saan man sila payagan na gawin ito.

NGAYON NA ANG ORAS! … AT ITO AY MAAARING PROGRESO NA HINDI MAPAPALIT . Kinakailangan para sa sangkatauhan na mapanatili ang espirituwal na kapayapaan.

ANG MASAKIT NA PUSO ay NAGDUGO para sa napakaraming mga kaluluwa na nagpapasakop sa kasamaan nang hindi namamalayan, dahil sa kanilang nakagawian at nagkakamali sa pang-araw-araw na pag-uugali.

Tao ng Diyos:

ANG PANAHON NA ITO AY HINDI TULAD NG DATI NG PANAHON …

ANG PANAHON NA ITO AY NAPASIYAHI: PANAHON NA SA PAGtaas NG PANANAMPALATAYA TUNGKOL SA TAAS, ITAAS SA IYONG SARILING SARILI.

Ang pagkakaroon ng Diablo ay humahawak sa Lupa, patuloy na kumakalat ng sakit.

Ang sangkatauhan ay pupunta mula sa pagdurusa patungo sa pagdurusa, at sa gayon ito ay magpapatuloy hanggang sa ito ay lumuhod at nararapat na sundin ang Mga Aral ng Ating Hari at Panginoong Jesucristo.

Ang Daigdig, na nahawahan ng kasalanan, ay nalinis. Ang buong Daigdig ay nalinis.

Manalangin, Mga Tao ng Diyos, manalangin para sa Hungary ; mahihirap itong magdurusa.

Manalangin, Mga Tao ng Diyos, manalangin para sa Indonesia ; magdadala ito ng paglilinis para sa sangkatauhan.

HINDI ITO ANG PANAHON PARA SA ALINGAN; ITO NA ANG PANAHON NG PAG-AALALA.

HINDI ANG LAHAT AY MASAKIT O LUNGSOD.

ANG KAPAYAPAAN AY MAKARATAPOS MATAPOS: MAKAKASASAMA KA SA LANGIT SA ADVANCE.

Patuloy na lumago sa Pananampalataya, magpatuloy sa patuloy na pagbabago.

Maging mga messenger ng kapayapaan.

St Michael the Archangel

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NG LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang aming minamahal na si Saint Michael the Archangel ay tumatawag sa atin sa pagkakaisa, at sa pagkakaisa lamang ay mauunawaan ng Tao ng Diyos na oras na upang lumago nang espiritwal, upang ang Banal na Liwanag ay tumagos sa kailaliman ng kaluluwa.

Ang pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ay kinakailangan upang ang mga komprontasyon dahil sa magkakaibang pamantayan ay hindi hahantong sa Tao ng Diyos sa trahedya ng pagtatalo.

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.