Petrus Romanus, Hunyo 11, 2021

________________________________________________________________

Mensahe 830 – 11 Hunyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

MENSAHE NA BINIGYAN NG AMING PANGINOON KAY WILLIAM COSTELLIA SA FRIDAY 11TH JUNE 2021

AMING PANGINOON: “Pinagpapala kita, Aking minamahal na anak ng Sagradong Puso: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maging payapa ka, alam kong nagdurusa ka sa kasalukuyan, ngunit siguraduhin na ang Krus na ito ay iiwan ka sa ilang sandali, sapagkat marami akong dapat gawin. “

“Ngayon ang Kapistahan ng Aking Sagradong Puso at bukas ay Piyesta ng Linis na Puso . Mapalad sila na gumagalang sa Dalawang Pagdiriwang, sapagkat ang kanilang gantimpala ay magiging masagana pagdating ng oras. “

“Ang aking minamahal na si William at lahat ng mga anak ng Diyos – tulad ng alam mo, ang mundo ay hindi masyadong umuunlad dahil sa Pandemya , na sinasakal ang mga kaluluwa ng Aking bayan, sapagkat nakikita ng sangkatauhan ang Pandemik na ito bilang isang nakamamatay na maniobra. Sa halip na lumingon sa Akin, sa halip ay bumaling sila sa tanda ng agham. Ang Pandemikong ito ay binuo ni Satanas sa mga kamay ng isang hindi nagsisising henerasyon, na nagdulot ng pagkamatay at kawalan ng katiyakan sa lipunan. Gayunman, nakakalimutan ng tao na ang sangkatauhan ay kailangang tanungin lamang Ako at aalisin ito. Ngunit ang sangkatauhan ay hindi nag-iisip ng Diyos at bumabaling sa kanilang sarili, ngunit sa huli magdudulot ito ng higit na Pandemya sapagkat ang kalaban ng Diyos ay nagnanais na itaguyod ang kanyang paghahari sa Lupa, na isantabi Ako. “

“Papayagan kong magpatuloy, na magtatanggal ng higit pang milyun-milyong, hanggang sa magtapos ang mundo na ang Pangatlong Digmaang Pandaigdig ang nag-iisang resulta.”

“Mga anak ko, Aking mga anak, gumising ka, sapagkat iginuhit ka ni Satanas sa kanyang mga kamay, kung saan ipapakilala ka niya sa kanyang sarili bilang The Christ.”

“Ang Gitnang Silangan ay bumubuo ng isang alyansa upang ibagsak kung ano ang mabuti pa – at iyon ang mundo ng Kristiyano. Ang Presidente ng Estados Unidos ng Amerika ay sumusubok na bumuo ng isang alyansa sa pagitan ng Western mundo upang mapagtagumpayan ang mga puwersa ng kasamaan, na kung saan ay ipinakita sa mundo bilang Komunismo . “

“Babalaan ang Aking anak na lalaki ng Russia , Anak Ko, na plano nitong pagsamahin ang Tsina sa kanyang sarili at ang mga bansa na nakahanay sa kanila upang makontrol ang mundo ay magaganap, ngunit ito ay magiging panandalian. Sabihin sa Aking anak na tatanggalin niya ang kanyang sarili mula doon, sapagkat kung hindi siya gagawa, mahuhulog ang Russia, gayundin ang Tsina, sa pamamagitan ng madugong digmaan, na magtatapos sa lahat ng giyera at magdadala sa maraming kaluluwa sa pagkasira. Sabihin mo sa kanya, nais kong mag-convert siya sa Katotohanan, ngayon. “

“Sabihin kay Pangulong (Joe Biden) na protektahan niya ang Taiwan , dahil ang mga tao ay mula sa Akin – at protektahan ang Hong Kong , sapagkat ang Aking Mata ay nasa maliit na bansang ito.”

“Mga anak ko, malapit na ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig . Manalangin para sa Mga Bansa na sasangkot, ngunit maunawaan ito, kahit na ang USA ay sasalakay sa lalong madaling panahon, ang Bansa ay mananatiling tapat sa Katotohanan, kahit na ang karamihan sa mga Lungsod ay masisira, kasama ang California na papunta sa dagat. Ngunit ang puwersa ng Russia at China ay papasok sa pamamagitan ng Alaska at Mexico . Salakayin nila ang USA, ngunit hindi magtatagal na muling itatayo ng mga puwersa ng USA ang sarili at ipagtatanggol ang Lupa. Marami sa mga bansa na kasalukuyang binabantayan ng USA ang mag-aatras ng kanilang mga tropa upang ipagtanggol ang kanilang lupain, dahil ang Europa ay sasalakayin ng Russia at Chinaat ang Gitnang Silangan , sapagkat ang France at Spain ay magdadala ng halos lahat ng atake mula sa Gitnang Silangan. “

“Manalangin para sa Inglatera , sapagkat ito ay aangal sa pamamagitan ng labis na pagdurusa, dahil ang Queen ay kukunin at ang mga tao ay magdalamhati.”

“Manalangin para sa Australia , Indonesia at Papua New Guinea , dahil alam ng Australia na pinapanood ng Tsina ang Kontinente na ito para sa sarili nitong pakinabang. Ang mga parusa ay mahuhulog sa bansang ito ng Australia at makakakita ng tulong mula sa United Nations ng mundo. “

“Aking mga anak, Aking mga anak – ang sangkatauhan ay tunay na hindi alam kung ano ang malapit nang dumating sa mundo. Samakatuwid pinakiusapan ko ang lahat ng aming mga Anak na ibalik ang oras, sapagkat inilagay ng sangkatauhan ang kanilang Tagapagligtas at ang sangkatauhan ay dapat lumingon sa Akin, upang mailigtas ko ang naghihingalong mundo. “

“Ipagdasal mo si Pope Benedict , sapagkat ang kanyang oras ay napakaikli. Manalangin para sa kanya, mahal na mga anak, upang sa kanyang huling oras, ilalabas niya ang Dakilang Dogma ng Mahal na Ina : Mediatrix of All Graces and Co-Redemptrix at Holy Advocacy , sapagkat ito ay kinakailangan na kinakailangan sa oras na ito. “

“Manalangin para sa mga bansa ng Timog Amerika , sapagkat maraming mga lupain ang maparusahan, dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at manalangin para sa Kontinente ng Africa , dahil maraming mamamatay sa mga darating na taon, dahil sa gutom .

Malapit na ang oras ng Antichrist , mga matatamis na bata, sapagkat bago magsimula ang Digmaan, ang mundo ay mag-urong sa pagkawala ng pera, upang walang makabili at mailabas nila ang bagong pera , na makokontrol ang lahat Mga gobyerno sa mundo. Maging handa, matamis na anak, sapagkat pupunta ka sa Pilipinas at bubuo ng Bagong Bahagi ng Tunay na Simbahan , sapagkat ang Roma at Vatican ay mahuhulog. “

“Manalangin, Aking mga anak at ikaw, Aking ‘Bato’ – manatili sa kapayapaan, sapagkat ang iyong krus ay itinaas sa lalong madaling panahon, upang maibalik mo ang bahagi ng Pananampalataya. Huwag matakot, sapagkat ang iyong kalusugan ay magpapabuti at magbabago ka upang maglabas ng prutas na sinabi ko sa iyo. “

“Ngayon sa Dakilang Kapistahan ng Aking Sagradong Puso , nais kong Pagpalain ka at ang mga mahal mo at Pinagpala ko ang lahat ng mga anak sa mundo: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Ghost. Amen. “

“Maging payapa at alamin na Ako, ang Anak ng Buhay na Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, Pinagpala Kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.

WILLIAM : Si Jesus ay lumapit at inilalagay ang Kanyang Sagradong Puso sa aking dibdib. +

AMING PANGINOON: “Mahal kita, William: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

WILLIAM : 4 pm na. Hiniling sa amin ni Jesus na ipanalangin ang Belarus at Ukraine , sapagkat doon magsisimula ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig .

________________________________________________________________

MENSAHE NA BINIGAY NG ATING LADY SA SABADO NG 12TH JUNE 2021 FEAST OF THE IMMACULATE HEART OF MARY

AMING LADY: “Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

“Pinagpapala kita, Aking Minamahal na Anak, hinaharap na Vicar ng Bahay ng Aking Anak sa Lupa. Pinagpapala ko ang lahat ng Aking mga anak sa buong mundo, upang palakasin sila sa sandaling ito: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

“Ngayon, ang Aking anak at mga kaibig-ibig na anak, ay isang Dakilang Araw ng Kapistahan na nakatuon sa Aking Malinis na Puso , sapagkat ang sangkatauhan ay nangangailangan ng Pinakamagagandang Pusong ito, na Sinasabihan ng Diyos. Minamahal kong anak at mahal na mga anak, tulad ng pagkakaalam mo na Ang Aking Banal na Anak ay dumating kahapon upang maghatid ng isang pinaka-kagyat na Mensahe. Naparito ako ngayon upang tiyakin ang Ating mga anak na ang Mga Salita ni Jesus ay pinaka-kagyat ngayon, sapagkat ang mundo ay dumadaan sa kadiliman at habang ang Ang aming mga anak ay aalisin ang kanilang sarili mula sa proteksyon ng Aking Banal na Anak, Ako, bilang Ina ng Diyos at mga anak ng Diyos , halika upang siguruhin ka, sapagkat ang Mga Pagpapala ng Makapangyarihang Diyos ay pinaka-kagyat. ”

“Ang mga bulkan sa Italya , Mexico at Iceland ay handa nang sumabog. Manalangin, minamahal kong mga anak, sapagkat sa Estados Unidos mayroon ding isang napaka-aktibong bulkan at kung sumabog ang bulkan na ito, maraming milyong mga bata ang mamamatay. Samakatuwid, hinihiling ko, minamahal na mga anak, isaalang-alang ang mga Salita na ibinigay ko sa iyo sa loob ng maraming, maraming mga dekada, ang oras na iyon ay nauubusan, sapagkat ang sangkatauhan ay isinalin ang kanilang Diyos Sa pamamagitan ng pagtabi sa Diyos, inilagay din nila Ako, ang kanilang Ina, sa tabi, na magdadala ng labis na pagpapahirap at pagdurusa sa Aming mga anak. “

“Ano pa ang masasabi ko, kung nalakbay ko na ang mundo? Ang Mensahe na ibinibigay ko sa sangkatauhan ay nananatiling pareho, sapagkat Ang aming mga anak ay tumatangging makinig. Ano pa ang magagawa ko para sa iyo. Magpapatuloy ka sa pagpunta sa kalsada, hanggang sa ang sangkatauhan ay maharap ang sarili sa isang World War at pagkatapos ano ang gagawin mo, mga anak. Walang silbi sa pagsusumamo para sa Awa ng Diyos, sapagkat, maliban kung ang buong mundo ay lumingon sa Diyos, ang sangkatauhan ay mahihirapan. “

“Ngayon, bilang Queen of Heaven and Earth , nakikiusap ako sa aming Mga anak na mangyaring makinig, sapagkat ang oras ay napakaikli. Hinihiling ko sa Aming mga anak na ipanalangin ang lahat ng mga Tagakita sa mundo, na magkaisa sila bilang isang katawan upang labanan ang Antichrist at ang kanyang Dominions. Manalangin para sa Holy Mother Church, kaya makikilala nito ang marami sa mga pagkakamali na sanhi ng sangkatauhan. Mahal kita, mga kaibig-ibig na bata at Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

“Ngayon, nagdala ako ng Sarili kong milyun-milyong Cherubim. Ang mga Cherubim na ito ay upang maprotektahan ka, sapagkat marami sa mga bagay na darating ay sisira sa marami na mabuti pa sa mundo. Humihiling ako samakatuwid, mga anak, na manalangin. Mahal kita ng mga kaibig-ibig na bata at Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

WILLIAM : Lumapit sa akin ang ating Ginang at hinalikan ang noo.

ANG AMING LADY: “Alam ko, minamahal na anak, na ikaw ay nagdurusa, ngunit magtiwala ka sa Akin, sapagkat ang pagdurusa na ito ay lilipas ng ilang sandali, upang matupad mo ang Banal na Kalooban ng Diyos, na para sa Iglesya – para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pinagpapala kita, Aking anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

WILLIAM : Marami sa mga maliliit na Anghel ang umikot sa paligid ko. Milyun-milyon sa kanila – napakaraming mga Anghel.

AMING LADY: “Oo Anak ko, maraming, maraming mga Anghel at marami sa mga Anghel na ito ay makikita sa kalsada, upang ang Aking mga anak ay hindi panghinaan ng loob. Huwag matakot. Mahal kita, matamis na anak at Aking mga anak at Pinagpapala kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Pumunta sa Kapayapaan ni Cristo, Aking Banal na Anak, si Jesus. ”

WILLIAM : Ang Our Lady ay yumuko, tumango ang kanyang Ulo at bumalik at ang mga Anghel ay lumulutang sa paligid – napakaraming mga Anghel. Babalik na sila kasama ang Our Lady. Sa Ngalan ng The Father and of The Son and of The Holy Ghost. Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.