Luz de Maria, Hunio 12, 2021

________________________________________________________________

Mensahe kay Luz de Maria – 12 Hunyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

MENSAHE MULA SA ST MICHAEL ANG ARCHANGEL SA KANYANG MAHAL NA LUZ DE MARIA

Hunio 12, 2021

Minamahal na Tao ng Diyos:

PINAGPALA KO KAYO SA PANGALAN NG PINAKA BANAL NA TRINIDAD AT NG ATING REYNA AT INA.

Ang Tao ng Diyos na ito ay dapat manatili sa ilalim ng proteksyon ng Pinaka-Sagradong Puso ng ating Hari at Panginoong Jesucristo. Upang maabot ang isang napakahusay na layunin, ang pagiging tunay ng sangkatauhan ay lubhang kailangan, sa halip na ipokrito ng mga blangko na sepulchers.

Ilang mga tao ang tunay na sinusuri ang kanilang sarili, nakikita ang kanilang mga pagkukulang …

Kakaunti ang sumasagawa sa landas ng totoong pagbabago…

Ang mga mapagpaimbabaw ay sagana sa mga Tao ng Diyos…

KINAKAILANGAN ANG AUTHENTIC CONVERSION , na tinatanggihan ng mga tao kapag tinitingnan nila ang kanilang sarili bilang “mga diyos” ng mga walang birtud na regalo at regalo, na pinalalaki ng kamalian ng kanilang pagkamakasarili.

Ang mga personal na gawa at pag-uugali ay ang thermometer na, nang walang anumang pagtatago, sumisigaw sa iyo patungkol sa isang tunay na panloob na buhay na nahawahan ng espirituwal na pagkabulag na sumasaklaw sa Lupa.

Ang aking Celestial Legions ay patuloy na binabantayan ang mga taong ito na tumanggi na makita ang kanilang sarili nang totoo at responsibilidad para sa kanilang mga pagkakamali …

ANG MGA BATA NG DIYOS AY DAPAT GUMAWA NG PAuse SA KANILANG PARAAN; Dagdag pa, TATAPOS NA SILA SA PAGHatid NG KANILANG KAPATID AT SISTERS SA KAMAY NG ANTICHRIST.

Mga tao ng Diyos, itapon ang uhaw sa paghihiganti na nasa iyong isipan, ang sama ng loob at inggit sa iyong pag-iisip, at ang poot sa iyong puso.

Mga tao ng Diyos, huwag lamang tingnan ang mabuti kung saan ka naniniwala sa iyo na ikaw ay nagtatrabaho at kumikilos: ito ay ang kayabangan at kayabangan. Ganito kumilos ang hindi mapagpasalamat na mga lingkod: hindi nila alam ang Hari at Panginoon ng Langit at Lupa, dahil sa gangrene kung saan nahawahan ang kanilang mga kaluluwa. Dahil dito, lilinisin ng mga elemento ang sangkatauhan, at ang sangkatauhan, na api ng sarili nitong kasamaan, ay makikita ang sarili mula sa loob, ng dakilang Awa ng ating Hari at Panginoong Jesucristo.

TAO NG DIYOS, ANG Diyablo AY HINDI ISANG IMBENSIYON: SIYA AY UUSAP, SINASABI KA NG IYONG KAPAYAPAAN, PINangunahan KA NINY KAYANG MAGLABAN SA ISA PA AT KAYO AY NAGKAKIKITA SA ITO.

O mga hangal na nilalang, pinasasaya mo ang Diyablo!

Minamahal na Tao ng Diyos, ang sakit ay magpapatuloy na mag-drag sa sangkatauhan patungo sa mas higit na sakit. Pinipinsala ng mga piling tao ang iyong kalusugan, ang kamatayan ay nagmamadali, ang mundo ay hindi matatag, ang mga lindol ay mabilis na makakarating.

Maging alerto, sangkatauhan – alerto!

Tinawag ko ang Tao ng Diyos sa panalangin:

KAYA NA ANG LAHAT NG TAO AY MAGHIHINGI NG KAKAYAHAN TUNGKOL SA KANILANG GAWAING pansarili at pagkilos, binigyan ang PROXIMITY NG BABALA AT ANG URGENCY NG PAGLIGTAS NG IYONG MGA KALULUWA.

BESEECH THE HOLY SPIRIT PARA SA LAKAS NA KINAKAILANGAN NA MAGPATULOY SA PANANAMPALATAYA, BINIGYAN ANG PITO AT MAHALAGANG PANGYAYARI NA MAAARI SA LUPA AT DAHIL SA TAOAN.

MAGBIGAY NG SALAMAT SA DIYOS, ISA AT TATLONG, THE PROTECTOR OF THE INNOCENT.

Nang walang panic o pagbagsak sa kawalan ng pag-asa, ang Tao ng Diyos ay tapat sa Diyos; lumalakad sila kung saan sila tinawag ng Diyos, nagtitiwala sa banal na proteksyon at banal na pagkakaloob.

Binabantayan ka ng aking mga Legion upang hindi ka mag-falter.

Maging alerto, sangkatauhan!

Maging alerto: mag-convert!

HUWAG TAKOT: PINADALA AKO SA PINAKA BANAL NA TRINIDAD NA IPAGProtektahan KAYO SA Luwalhati NG DIYOS AT ANG KALIGTASAN NG MGA KALULUWA.

St Michael the Archangel

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NG LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang sangkatauhan ay nahaharap sa napakaraming mga kasawian sanhi ng hindi magandang paggamit na ginawa nito sa mga yamang espiritwal na pinalamutian sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.

Si Saint Michael the Archangel ay napakalinaw kung tinawag niya tayo na huwag nang umasa sa kagustuhan ng tao, na humantong sa sangkatauhan mula sa pagdurusa hanggang sa pagdurusa.

Tanggapin natin ang mga kahilingan ng Hunyo 15 nang may pagmamahal at pagtitiwala.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.