Luz de Maria, 6 Hulyo 2021

________________________________________________________________

Mensahe kay Luz de Maria – 6 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESU-KRISTO SA KANYANG MAHAL NA BATA NA SI LUZ DE MARIA

Aking Minamahal na Tao:

SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA, ANG IMPOSIBLENG POSIBLENG PARA SA AKING ANAK…

Ang pagkakaisa ng Aking mga anak ay isang hindi mapigilang puwersa na pumipigil sa kasamaan.

Dapat ihanda ng Aking mga anak ang kanilang mga sarili, kilalanin Ako at malaman na ang kasamaan ay hindi isang likha, upang sa sandata ng kaalaman ay maaari silang labanan ng malakas laban sa kasamaan.

Sa sandaling ito ang kasamaan ay nagkakaroon ng lupa, dahil sa kamangmangan ng Aking Tao sa mga katanungan na pangunahing kaalaman sa Pananampalataya at katatagan ng Aking Simbahan.

Kita mo kung paano ako tratuhin sa mga kamay ng Aking mga ministro habang nananatili sa isang nahatulan na katahimikan!

ANG KURSUS NG MGA PANGYAYARI TUNGO SA PAG-UNLAS NG ANONG GINHANGIANG PROPESIYA AY NAKA-ACCELERATING sa harap ng mga mata ng isang sangkatauhan na numbed ng kung ano ang kalabisan, materyalismo, sa pamamagitan ng paghamak, sa isang oras na ang kalikasan ay ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng isang sangkatauhan na hindi tumugon.

Ang aktibidad ng seismic sa Earth ay dumarami.

Manalangin: Hindi dapat kalimutan ng Mexico ang Aking Ina. Siya ang tagapagtanggol ng bansang iyon; sinasaktan nila siya sa pamamagitan ng pananakit ng loob sa Akin.

Manalangin para sa Nicaragua , ang lupa nito at ang Aking bayan ay matayog.

Manalangin, yumanig ang mundo sa Chile at Ecuador .

Manalangin, ang lupa ng Argentina ay maaalog, gayundin ang mga mamamayan ng Argentina, na tumatanggi na sakupin ng komunismo.

Manalangin, ang Brazil ay magdurusa sa pamamagitan ng sakit: dapat mong ihanda ang iyong sarili.

Manalangin para sa Peru ; nanginginig ito.

Manalangin, ang mga isla ay maaalog: ang Dominican Republic , Puerto Rico .

Bigyang pansin ang Yellowstone Volcano …

Ihanda ang inyong mga anak, ang timog baybayin ng Italya ay magkalog. Malubhang maghirap ang Turkey . Nagigising na mga bulkan na bulkan. Magpapatuloy ang sakit…

Tungkulin ng Aking Tao na ipanalangin ang bawat isa. Ministro sa bawat isa.

Kailangan ang paglilinis ng aking mga anak, ang paglilinis ng Aking Sarili ay kagyat – ang ilan ay nagpapasya na mag-convert.

ITO AY PANAHON PARA SA PAGBABAGO: KINAKAILANGAN KO KAYO NG PAGBABAGO SA IYONG TRABAHO AT AKSYON. ANG BAWAT TAONG PUMILI NG BILANG SHACKLES O ANG KALAYAAN NA INAalok sa kanila ng aking pag-ibig.

Aking Minamahal na Tao, upang mapanatili ang mataas na immune system, kumuha ng MORINGA nang hindi hihigit sa dalawang linggo, pagkatapos ay magpahinga ng tatlong linggo at magsimulang muli. Uminom ng GREEN TEA , nang walang labis.

ANG PINAKA MAHUSING GAMOT SA KATAWAN AY YUN NG MALINIS NA KALULUWA, WALANG GRUDGES, WALANG SAKIT, WALANG INGIT, WALANG RESENTENTO . Kung ang katawan ay nagkasakit, ang kaluluwa ay patuloy na sambahin Ako.

Mahal kita, Aking maliit na mga anak, mahal kita.

Nakipag-isa sa Aking mga Langit na mga lehiyon, ang Aking Tao ay magtatagumpay, at lahat kayo ay magiging kabilang sa Aking Ina.

ANG AKING SPECIAL BLESSING AY MAGING SA AKING ANAK:

SAKUPAN KO KAYO NG AKING PRECIOUS BLOOD, PINoprotektahan at pinapalakas kita.

Kung susundin mo lamang ang Panginoon mong Dios, sa pamamagitan ng masidhing pagsunod sa lahat ng kaniyang mga utos na iniuutos ko sa iyo ngayon, itataas ka ng Panginoon mong Dios sa lahat ng mga bansa sa lupa. (Deut. 28: 1)

Ang iyong Jesus

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Isang masuwaying bayan at isang Diyos ng Pag-ibig: ang kasaysayan ng sangkatauhan …

Isang sangkatauhan na hindi masunurin sa sinabi sa paulit-ulit na sinabi…

Inaasahan ng tao ang mga biyaya at kaunlaran, nakakalimutan na hindi siya karapat-dapat dito, ngunit ang pamumuhay sa isang patuloy na pagmamadali at pagmamadali ay nakakalimutan ng mga tao na hindi sila naglalaan ng oras sa Diyos at hindi maaaring humiling ng hindi nila binibigay

Nakatira kami sa patuloy na takot, hindi gaanong patungkol sa kung ano ang darating, ngunit tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos: gutom, uhaw, pagkapagod, naghahanap ng isang bubong upang mapangalagaan kami mula sa tubig o sa araw.

Kulang ang pananampalataya, sapagkat binababalaan tayo upang gumana at magkilos tayo nang iba, at gayunpaman hindi kami nagbabago, nagpapatuloy kaming maging parehong tao na may mga depekto.

Mga kapatid, tandaan natin ang Filipos 4:19:

“At ang kaparehong Diyos na nagmamalasakit sa akin ay magbibigay ng lahat ng iyong mga pangangailangan mula sa maluwalhating kayamanan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus.”

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.