Petrus Romanus, 6 Agosto 2021

________________________________________________________________

https://littlepebble.org/2021/08/07/message-832-6-august-2021/?fbclid=IwAR02ZsvP3EExSf0TmtA0D5Wss9e6ysVvaxVcKUL63sbkuj_oxmI9t1ppaZM

ANG AMING LADY: “Sa pagsalang-ayon sa iyo ng Korona na ito, Kami ay Isa kay Cristo Jesus, na nagtatrabaho upang iligtas ang mundo, dahil nasa malaking panganib ngayon.”

William: ang aming ginang ay yumuko at hinalikan ang aking noo at ginawa ang pag-sign ng krus: + Ang aming ginang ay bumalik sa tabi ni Jesus:

ATING PANGINOON at AMING LADY: “Pinagpapala ka namin ng anak ng Kataas-taasan at Mistiko na Asawa ni Maria: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Ghost. Amen. “

AMING PANGINOON: “Ngayon ang Kaarawan ng Aking Pinaka-Banal na Ina – kahit na ito ay ipinagdiriwang sa Kalendaryo ng Simbahan sa susunod na buwan – ngunit isang araw ay makikilala ito.”

“Aking Banal na anak, mahirap ang daan sa ngayon, sapagkat ang sangkatauhan ay nasa matinding kadiliman pa rin, kahit na ang Aking mga anak ay mananatiling nagdurusa sa ilalim ng pamatok ng Pandemik . Aking mga anak, Aking mga anak, naglalakad na nakapikit at nakapikit sa aming kahilingan na ibaling ang iyong paningin sa mga Makalangit na bagay, na hindi mawawala. “

“Dahil sa kawalan ng pananampalataya, isang mas masahol na Pandemia ang darating sa sangkatauhan, na ikagugulat ng sangkatauhan, sapagkat sasaktan nito ang baga at puso. Pinapayagan nating dumating ang nasabing nakamamatay na Virus sa sangkatauhan, upang ibalik sila sa Amin, na naghihintay para sa kanilang pagsisisi. Dapat maunawaan ng ating mga anak na hindi sa pamamagitan ng Diyos na Pinapayagan ang ganoong kasamaan, ngunit sa pamamagitan ng malayang pagpapasya ng tao. ”

“Kapag bumalik ka sa iyong tahanan ang Virus ay magkakabisa sa Australia at sa buong mundo. Makatiyak ka, mahal na anak, hindi ito makakaapekto sa iyo, sapagkat Ito ang aming kalooban na mapagtanto ng sangkatauhan na dapat muna silang lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran para sa lahat ng kanilang mga kasalanan, pagkatapos ay magpapadala ako ng lunas. Ikaw ay uuwi sa lalong madaling panahon, Anak ko. Ito ay pagkatapos, sa loob ng pitong (7) buwan, ang Australia ay maparusahan. ”

“Patuloy na binabalewala kami ng mundo, kahit na patuloy kaming nagpapadala ng aming Mga Banal na Salita upang palakasin sila, ngunit ang Aming Banal na Mga Direksyon ay patuloy na binabalewala.”

“Ang mundo ay patuloy na sumusunod sa mga inspirasyon mula sa isang Masama, na itinakda sa tao ang kanyang masasamang intensyon.”

“Ang mundo ay magpapatuloy na manatili sa kadiliman hanggang sa mapagtanto nila, na ang kadahilanan na nahulog sila sa labis na pagkabalisa, ay dahil sa hindi na sila naniniwala pa sa Pag-iral ng Diyos.”

“Pagmasdan ang kalangitan , Aking mga matamis na anak, sapagkat sa lalong madaling panahon makikita mo ang isang malaking bagay na paparating sa iyo. Ang takot at pighati ay papasok sa iyong mga puso, pagkatapos ay iiyak ka sa Akin na humihingi ng tulong. ”

“Ang Dagat ay babangon at magbaha ng marami, maraming mga Baybayin na Lungsod at bayan – tulad ng mga bagyo na lumakas sa Alemanya at mga kalapit na bansa. Ang nakikita mo ngayon ay simula lamang. Darating ang panahon na ang lahat ng mga bulkan ay sasabog na nagdadala ng mga ulap ng mapanirang abo sa Aming mga anak na nawalan ng pananalig. “

“Mga anak ko, dahil lamang sa ang Pandemya ay sanhi ng pag-shutdown ng inyong kapakanan – hindi kailanman naging ganoon. Dahil ito sa kalaban, ang Illuminati – ang pagiging maliit na piling tao ng sangkatauhan – ay nagdudulot ng takot sa Pandemya . Ngunit kailangan mong makinig at magbasa mula sa totoong Mga Doktor ng mundo, na nagsabing ang Virus ay hindi masama tulad ng ginawa. Ang pag-lock sa lahat ay hindi ang paraan, o ang pagsusuot ng maskara, sapagkat ang ginagawa lamang nito ay ang pagsira sa ekonomiya, na siyang plano ng mga piling tao sa mundo. Ang Secret Society ay nasa kontrol ng mundo ngayon at ihinto ang mundo. Sa pamamagitan ng paggawa nito mabibilang nila ang bilang ng maraming tao hangga’t maaari. “

“Mga anak ko, manalangin kayo ng mabuti na mapunta ang mga Virus – at manalangin para sa inyong proteksyon. Huwag matakot sapagkat kinokontrol ko ang mundo, kahit na dahil sa sangkatauhan na hindi nakikinig sa Akin, pinili nilang sundin ang mga demonyo. ”

“Ang Antichrist ay gumagalaw, ngunit hindi siya magiging publiko hangga’t hindi nangyari ang Dakilang Babala . Kaya’t lumingon sa Akin, Aking minamahal na mga anak, sapagkat wala kang dapat katakutan. ”

Manalangin para sa Australia , sapagkat ang Aking mga anak ay dapat bumalik sa Akin. Sa madaling panahon, si Francis – sa Roma – ay gagawa ng isang Public Declaration, na hahatiin ang Simbahan. Ang Santo Papa, Benedict , ay malapit nang umalis sa Roma at ang mga kaganapan ay magdadala ng Dakilang Babala sa mundo. “

“Manalangin, minamahal na mga anak, para sa Europa , sapagkat darating sa kanya ang mga magagandang kaganapan, na magbabago sa takbo ng mundo. Manalangin para sa Estados Unidos ng Amerika , sapagkat ito ay mapupunta sa matinding pagdurusa. Manalangin para sa Russia , sapagkat makakagawa ito ng hakbang upang masira ang bansang Ukraine . Manalangin para sa Tsina , dahil may plano itong kunin ang mga Taiwanese at magdala ng malakas na kontrol sa Hong Kong . Manalangin para sa Indonesia , sapagkat ang lupa nito ay tatayan at maraming tao ang mamamatay. ”

“Mga anak ko, hindi ako darating na may kaaya-aya na balita, ngunit kailangan mo lamang na magbago, pagkatapos ay makikita mo ang maraming mga Pagpapala na darating sa iyo.”

“Ngayon, Aking mga anak, ay ang Kaarawan ng Aking Mahal na Ina . Manalangin na ang Kaniyang Tagumpay ay dumating sa lalong madaling panahon. “

WILLIAM: Nakita ko si Saint Michael na dumarating sa tabi ng Our Lady. Ang ating Banal na Ina ay sumusulong – Napakaganda niya. Binabati ako ng Our Lady:

AMING LADY: “Nais kong makipag-usap sa Mahal naming mga anak. Binabati kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

“Mga minamahal kong anak, ngayon ay isang Mapalad na Araw sapagkat ipinagdiriwang natin ang Aking Kapanganakan sa araw na ito. Nagpadala ako sa bawat isa sa Aking mga anak ng isang espesyal na Regalo – isang Sundalong Anghel mula sa Choir ng Saint Michael . Ang bawat Anghel ay may isang natatanging Regalo mula sa Diyos upang ipagkaloob sa inyong lahat at ang bawat anghel ay bibigyan ng gampanin upang gampanan ang bawat kaluluwa na binigyan sila ng namamahala, upang ihanda sila para sa kanilang hinaharap. Si Saint Megulouris ay ang iyong Anghel, Aking anak – mauunawaan mo sa paglaon kung bakit. ”

“Ang mundo ay napunta sa higit na kadiliman, Aking mga anak at oras na na ang mundo ay mabago sa isang lugar na sasamba sa Diyos Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Manalangin ng mga bata, na ipahayag ang Aking Araw ng Kapistahan – ang isa sa Mediatrix, Co-Redemptrix at Advocacy – upang ang kapayapaan ay maibalik sa mundo. Manalangin para sa Britain , sapagkat darating ang isang parusa ng napakalaking lakas. ”

“Manalangin para sa Gitnang Silangan , sapagkat hindi pipigilan ng Pandemya ang Mga Bansa na ilabas ang Holocaust sa kanila.”

“Mahal kita, mga kaibig-ibig na bata at Pinagpapala Kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Manatiling malakas, sapagkat kahit na magiging mabigat ang Krus, alamin na ang oras para sa Pagbalik ni Hesus sa sangkatauhan, ay nalalayo pa sa ilang taon. Manalangin, manalangin, Aking mga anak. Mananatili ako sa iyo hanggang sa wakas. Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

“Minamahal kong anak ng Aking Puso, siguraduhin na mananatili ako sa iyo at bibigyan kita ng mga Mensahe hanggang Dumating kami para dalhin ka [namin] sa Pangatlong Lugar ng Langit, kung saan mababago ka at bilin na bumalik sa mundo , upang gabayan at akayin ang mundo hanggang sa Aking Banal na Anak, Si Jesus, na Magbabalik. Marami kang magagawa pagdating sa bahay, sa lalong madaling panahon. Manatili sa kapayapaan. Mahal kita, Aking mahalagang ‘Bato ng kaligtasan’, Aking Huling Banal na Biktima: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Ghost. Amen. “

WILLIAM: Parehong Pinagpala sa amin nina Jesus at Maria +:

ATING PANGINOON at AMING LADY: “Hanggang sa susunod. Mahal ka namin.”

WILLIAM: Parehong Jesus at Maria na gumawa ng Mag-sign ng Krus:

ATING PANGINOON at AMING LADY: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

WILLIAM: Kumakanta pa rin ang mga Anghel. +

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.