Petrus Romanus, 15 Agosto 2021

________________________________________________________________

https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR3zr-KuR5ehfqrYiXhxyNhUCHPVzJsXne2r0AZ3YsDsS35x4rKxSE0keJ8

AMING LADY : “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

WILLIAM : Sa likod Niya ay libu-libo ang libu-libong mga tao at sa itaas ng kanilang mga ulo ay may isang watawat.

AMING LADY : “Binabati kita, Aking mahal na anak ng Aking Malinis na Puso: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Ghost. Amen. “

“Ngayon ay dumating ako kasama ang isang milyong kaluluwa na pinakawalan mula sa Gates of Purgatory , na may utang sa iyo, Aking minamahal na anak.”

WILLIAM : Lahat sila lumuhod at umaawit salamat sa Triune God at the Immaculate Conception: “At ikaw, Mahal naming kapatid, na nagligtas sa amin sa Taon ng Awa ng Diyos.”

Sinasalita ako ng Our Lady at sinabing:

AMING LADY : “Nais kong ihanda mo ang iyong sarili ngayon, dahil dadalhin kita sa Purgatoryo.”

WILLIAM : Ang Angels of the Gates of Purgatory ay magbubukas nito.

AMING LADY : “Minamahal kong anak, tingnan ang mga kaluluwang ito na naghihintay sa kanilang pagpasok sa Langit.”

WILLIAM : Mayroong bilyun-bilyong kaluluwa na nagdarasal sa pag-asa. Hiniling sa akin ni Nanay Mary na gawin ang Mag-sign ng Krus sa kanila, na ginawa ko. +

AMING LADY : “10,000 ang pupunta sa Langit sa araw na ito. Lahat sila ay naniniwala sa iyo, Anak ko. Papasok sila sa Langit sa loob ng isang oras. Balikan natin ang lugar na dating ako, Anak ko. ”

“Ngayon ay isang maluwalhating araw, Anak ko, sapagkat maraming kaluluwa pa ang papasok sa Langit at walang kaluluwang masusumpa sa aking Dakilang Araw ng Kapistahan.”

“Anak ko at mga anak, ipinagdiriwang natin ngayon ang Aking Tagumpay sa Langit. Gayundin hinihiling ko sa lahat ng aming mga anak na isipin ang oras kung kailan ka rin, papasok sa Langit, sapagkat ito ang hangarin na nais kong ipasok ang lahat ng aming mga anak, ngunit dapat nating ipanalangin ang lahat ng mga kaluluwa, dahil ang kalaban ay napakalakas sa oras na ito dahil alam niya na ang kanyang oras ay up, napaka ilang sandali. Manalangin, mga kaibig-ibig na bata, ang Chaplet of Divine Mercy para sa inyong sarili at mga anak ng mundo. “

“Ang New South Wales ng Australia ay napunta sa kabuuang lockdown dahil sa Pandemya , ngunit ito ay isang maling paglipat, sapagkat ito ay magiging sanhi ng matinding pagtatalo sa mga tao ng New South Wales. Ang mga awtoridad ay tumitingin sa bagay na ito sa labis na takot, ngunit ang mga nasa kontrol ay napakasaya, sapagkat ito ay magiging sanhi ng matinding pagkabalisa para sa Aking mga anak. Manalangin para sa mga namamahala, sapagkat marami silang sasagutin. Mga anak ko, ang Pandemikong ito ay hindi seryoso tulad ng paglabas mo. Malulutas ng panalangin ang lahat ng mga problema ”

“Minamahal kong mga anak, ang mundo ay napupunta sa kadiliman. Ang mga tao sa Gitnang Silangan ay fanning. ang sitwasyon, umaasa na ang Amerika ay babalik upang mapanatili ang baybayin ng Taliban . Ngunit, mga matatamis na bata, ito ay upang mapanatili ang istrakturang Amerikano, sapagkat sa pamamagitan ng paglayo ng mga puwersang Amerikano sa kanilang tahanan, ang mga Amerikano ay hindi gaanong malakas sa bahay kapag inaatake ng mga bansa ang lupa ng Amerika. “

“Manalangin, Aking mga anak para sa Amerika , sapagkat darating ang mga sakuna, lalo na sa Estado ng California .Maraming mga Estado ang magdurusa, sapagkat ang sangkatauhan ay hindi pa rin nakikinig sa Our Call to pray and make reparation. Manalangin para sa Britain , sapagkat darating ang malalaking pagsubok sa bansang ito. “

“Ipagdasal mo ang Pransya , sapagkat hindi ito magtatagal kung kailan ang bansa na ito ay mahihirapan. Manalangin para sa Monarch ng Pransya , sapagkat ang kanyang oras ay malapit nang dumating upang iligtas ang mga tao sa France; at ipanalangin si Peter II, sapagkat ang kanyang pagtawag ay malapit nang dumating sa mundo. ”

“Sa Dakong Araw ng Kapistahan na ito ay binibigyan ko ang lahat ng mga kaluluwang mabuting kalooban ng isang Banal na Santo, upang matulungan silang maabot ang pagiging perpekto at kabanalan. Ikaw, Aking banal na anak, ay tatanggap ng mga Archangels at tatlong Banal na Santo, upang matulungan ka sa iyong hangarin tungo sa katuparan ng iyong pagka-Papa. “

“Pinagpapala ko kayo at lahat ng mabubuting kaluluwa, na sundin ang landas na patungo sa Kaharian ng Lumikha. + Pinagpala kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

WILLIAM : Ang Our Lady ngayon ay bumalik sa White Cross kasama si Saint Michael at ang aking Guardian Angel ay nananatili.

AMING LADY : “Mahal kita, Aking pinagpala na anak, William: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.