Petrus Romanus, 15 ta ’Awwissu 2021

______________________________________________________________

https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR1y5jg52fsZ70eQ945KNdAu_qAmLbmzO6DJzOxU9iVpe9IHzQ48oHwEJjE

IL-MARA TAGĦNA : “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Warajha hemm eluf u eluf ta ’nies u fuq rashom hemm bandiera.

IL-MADONNA TAGĦNA : “Insellmek, iben prezzjuż tiegħi tal-Qalb Immakulata Tiegħi: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Illum ġej b’miljun ruħ li nħelsu mill-Bieb tal- Purgatorju , li huma midjunin miegħek, ibni maħbub tiegħi.”

WILLIAM : Kollha għarkupptejhom u jkantaw grazzi lil Alla Triun u lill-Kunċizzjoni Immakulata: “U int, ħu l-għażiż, li salvawna fis-Sena tal-Ħniena ta’ Alla. ”

Il-Madonna tindirizza lili u tgħid:

IL-MARA TAGĦNA : “Irrid li tipprepara lilek innifsek issa, għax jien ser inħossok fil-Purgatorju.”

WILLIAM : L-Anġli tal-Bibien tal- Purgatorju jiftħuh.

IL-MARA TAGĦNA : “Ibni l-maħbub tiegħi, ħares lejn dawn l-erwieħ li jistennew id-dħul tagħhom fil-Ġenna.”

WILLIAM : Hemm biljuni ta ‘erwieħ li jitolbu b’antiċipazzjoni. Omm Marija talbitni biex nagħmel is-Sinjal tas-Salib fuqhom, li għamilt jien. +

IL-MARA TAGĦNA : “10,000 se jmorru l-Ġenna llum. Huma kollha dawk li jemmnu fik, ibni. Huma se jidħlu l-Ġenna fis-siegħa. Ejjew immorru lura fil-post fejn kont, ibni. “

“Illum huwa jum glorjuż, ibni, għax ħafna iktar erwieħ se jidħlu l-Ġenna u l-ebda ruħ ma tkun ikkundannata fil-Jum il-Festa l-Kbira tiegħi.”

“It-tifel u t-tfal tiegħi, illum Niċċelebraw it-Trijonf Tiegħi fil-Ġenna. Bl-istess mod nitlob lil uliedna kollha biex jaħsbu dwar il-ħin meta int ukoll tidħol il-Ġenna, għax dan huwa l-għan li nixtieq li jidħlu wliedna kollha, imma rridu nitolbu għall-erwieħ kollha, għax l-għadu huwa qawwi ħafna din id-darba għax jaf li l-ħin tiegħu ser ikun lest, dalwaqt. Itolbu, tfal ħelwin, il-Kappella tal-Ħniena Divina għalikom u għat-tfal tad-dinja. ”

” New South Wales ta ‘l- Awstralja daħal f’qafla totali minħabba l- Pandemija , iżda hija mossa inġusta, minħabba li se tikkawża ġlied kbir lin-nies ta’ New South Wales. L-awtoritajiet qed iħarsu lejn il-kwistjoni b’biża ’kbira, iżda dawk fil-kontroll huma kuntenti ħafna, għax dan jikkawża ansjetajiet kbar għal uliedi. Itlob għal dawk responsabbli, għax ikollhom ħafna x’jirrispondu għalihom. Uliedi, din il- Pandemija mhijiex serja daqs kemm tagħmluha int. It-talb se jsolvi l-problemi kollha ”

“Uli l-maħbubin tiegħi, id-dinja tmur iktar fid-dlam. In-nies tal- Lvant Nofsani qed iħabbtu wiċċhom. is-sitwazzjoni, bit-tama li l- Amerika terġa ‘lura biex iżżomm’ il bogħod il  pass tat – Taliban . Iżda, tfal ħelwin, dan huwa li żżomm l-istruttura Amerikana fil-bajja, għax billi ġġib il-forzi Amerikani ‘l bogħod mid-dar, l-Amerikani jkunu inqas b’saħħithom id-dar meta l-pajjiżi jattakkaw il-ħamrija Amerikana. “

“Itolbu, Uliedi għall- Amerika , għax se jidħlu diżastri, speċjalment fl-Istat ta ‘ Kalifornja . Ħafna mill-Istati se jsofru, għax l-umanità għadha ma tismax is-Sejħa Tagħna biex titlob u tagħmel riparazzjoni. Itolbu għall- Gran Brittanja , għax provi kbar ġejjin għal din in-nazzjon. “

“Itlob għal Franza , għax mhux se jkun twil meta din in-nazzjon tkun taħt assedju. Itlob għall- Monarka ta ‘Franza , għax wasal iż-żmien tiegħu biex isalva lill-poplu ta’ Franza; u itlob għal Pietru II, għax is-sejħa tiegħu dalwaqt tiġi fid-dinja. “

“F’dan il-Jum il-Kbir tal-Festa nagħti lil kull ruħ ta’ rieda tajba Qaddis Qaddis, biex jgħinhom jilħqu l-perfezzjoni u l-qdusija. Int, ibni qaddis tiegħi, se tirċievi l-Arkanġli u t-tliet Qaddisin Imqaddsa, biex jgħinuk fil-kawża tiegħek lejn it-twettiq tal-Papat tiegħek. “

“Inbierek lilek u lill-erwieħ it-tajbin kollha, biex issegwi t-triq li twassal għas-Saltna tal-Ħallieq. + Inberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Il-Madonna issa tirritorna lejn is-Salib l-Abjad ma ‘San Mikiel u l-Anġlu Kustodju tiegħi jibqa’.

IL-MARA TAGĦNA : “Inħobbok, ibni mbierek, William: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.