Luz de Maria, 15 August 2021

______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
 CĂTRE IUBITA LUI, LUZ DE MARIA
15 AUGUST 2021

Popor iubit al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


ADORAT SĂ FIE REGELE NOSTRU ÎN VECII VECILOR ȘI SĂ FIE VENERATĂ TOTDEUNA REGINA ȘI MAMA NOASTRĂ ÎN TOT LOCUL.


Popor iubit, întunericul pe care răul îl împrăștie pe unde trece, face ca umanele creaturi să fie permeabile la insinuările diavolului. Din această cauză, de la Casa Paternă vă previne într-un constant și urgent apel la convertire.


Omenirea se găsește dominată, este târâtă constant de elită, fără a fi implementat încă nici un controlor în trupul creaturii umane. Fiecare articol pe care voi îl cumpărați sau tehnologia cu care comunicați cu frații voștri, este folosită pentru a menține controlul tuturor mișcărilor voastre.


Elita vă pândește pretutindeni fără ca să o doriți, nici să o căutați. Vă găsiți în mâinile celor mai mari manipulatori ai acestei generații, ce mențin un obiectiv: să vă ducă pe voi să fiți prizonierii lor, vasalii lor și a vă persecuta încercând de a vă pleca.


O să vă întoarceți să subzistați interschimbând alimente și alte bunuri pentru a vă hrăni sau îmbrăca. Pentru Poporul Lui Dumnezeu nu va fi ușor să continue deși nu vă va fi imposibil, înaintea Ajutorului Divin, mijlocirea Reginei și Mamei Noastre și apărarea Noastră.


NU VĂ GĂSIȚI SINGURI, TREBUIE SĂ AVEȚI MAI MULTĂ CREDINȚĂ ȘI PENTRU ACEASTA, TREBUIE SĂ-L CUNOAȘTEȚI PE DOMNUL ȘI REGELE NOSTRU, ISUS CRISTOS (I cor 2,2)


Creaturile umane se alterează cu mare ușurință, agresivitatea este incontrolabilă în omenire și răul se ocupă de aceasta.


Este necesar să creșteți spiritual pentru ca să nu vă confuzați când primiți vești mai mari ce vă vor cutremura în Credință. Aceia ce mențin Credința fermă, având încredere în Regele și Domnul Nostru, Isus Cristos și în Promisiunile Lui, vor continua în cale.


Continuați înaintea furiei elementelor. Omenirea merge spre cutremuratul pământului cu mai mare intensitate și geografia Pământului se schimbă.


MENȚINEȚI CREDINȚA FERMĂ FĂRĂ A AJUNGE SĂ DISPERAȚI. REGINA ȘI MAMA NOASTRĂ MENȚINE MANTIA EI ASUPRA POPORULUI FIULUI EI.


În acest moment trebuie să vă rugați pentru toată omenirea. Cei ce se găsesc siguri sunt aceia ce rămân cu Credința fermă, deși din Biserica însăși doresc să vă ducă spre alte ape tulburi.


Regele și Domnul Nostru, Isus Cristos, privește cu durere că viața spirituală a majorității copiilor Lui se găsește rătăcind fără țintă…


RIDICAȚI-VĂ, POPOR AL LUI DUMNEZEU!
RIDICAȚI-VĂ CU FORȚA EMANATĂ DE DUHUL SFÂNT.


Biserica se găsește intimidată pentru ca să deschidă porțile ei noutăților care sunt profanări și întâmpină alte pseudo religii.


Iubiți ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, fiți fideli, nu vă dați bătuți, continuați fideli fără a declina în Credință în aceste momente critice pentru Biserica Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos.


Rugați-vă pentru Bolivia, rugați-vă cu promptitudine.


Rugați-vă pentru America Centrală, rugați-vă fără a declina.


Rugați-vă pentru Mexic, este purificat în mare măsură.


Rugați-vă pentru Argentina, se cutremură și poporul ei se aprinde.


Soarele cade puternic asupra Pământului. Efectele lui le veți vedea într-un punct și în altul al globului pământesc cu atâta frecvență încât țărilor le va fi greu să se ajute unele pe altele.


Popor iubit al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos: mențineți-vă în țările voastre dacă nu este de extremă nevoie să ieșiți din ea, vor continua încercările, fiind greu să vă puteți întoarce înainte de noile măsuri care în ansamblul lor, elita dă ordin să se impună la nivel global.


Vulcanii erup, neliniștea face pradă din omenire.


NU SUNTEȚI SINGURI, FIȚI ADEVĂRAȚI COPII AI REGELUI.
PUTEREA LUI DUMNEZEU ESTE MAI PRESUS DE ORICE PUTERE UMANĂ.


Credeți în Dumnezeu Atotputernic, în Misterul Preasfintei Treimi și iubiți pe Regina și Mama Noastră.


Chemați-ne, căci suntem pentru a vă ajuta.


SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT ESTE DOMNUL REGE AL OȘTIRILOR,
PLINE SUNT CERURILE ȘI PĂMÂNTUL DE GLORIA LUI.


Vă binecuvântez.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


înaintea avansării evenimentelor, ne cheamă să menținem Credința fermă, dar pentru a menține acea Credință fermă trebuie să pătrundem în iubirea față de Preasfânta Treime, în iubirea față de Mama noastră și față de Însoțitorii noștri de drum.


Nu putem iubi pe cine nu cunoaștem și pentru a-L cunoaște pe Cristos, trebuie să pătrundem în cunoașterea Sfintelor Scripturi și într-o rugăciunea mai intimă, din eul uman spre Tu Divin.


Câtă suferință a omenirii ca urmare a neascultării omului însuși față de Dumnezeu și ca urmare la atâta profanare!


Sfântul Arhanghel Mihail, cu ultimele lui cuvinte, ne cheamă să fim devotați zeloși ai Preasfintei Treimi. Să ne rugăm Sfântul Trisaghion și să iubim să-l rugăm.


Amin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.