Luz de Maria, 29 Agosto 2021

_______________________________________________________________

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal na bata:

Pinagpapala ko kayo bilang Queen and Mother of the End Times.

Sa pagtatapos ng Novena na inilaan mo sa Akin, ang Aking Puso ay napuno ng kagalakan sa tugon ng Aking mga anak, alam na may katiyakan na kung ano ang inaalok nila sa Akin ay iniharap ko sa harap ng Banal na Kalooban. Nakita ko ang mga taong nag-convert, na kumuha ng matibay na desisyon na muling makilala ang Aking Anak.

ANG NOVENA NA ITO AY NAGING LANGIT SA LUPA. LAMANG SA PAGING HUMBLE AT SIMPLE NG PUSO MAAARING MAINTINDIHAN NYO, BILANG REYNA AT INA, NAGPAPASALAMAT AKO PARA SA MGA PANANAP NA PINanganak NG PURO AT SIMPLE HEARTS.

Mga minamahal na anak, ang henerasyong ito ay dapat maghanda: kailangan itong i-catechize upang hindi ito mawala. Ang masamang anak ng pagkawala ng laman ay kumikilos na: hindi siya nagpapadala ng kanyang mga alipores tulad ng nakaraan, ngunit siya mismo ay nagtatakda tungkol sa pagpapalawak ng kanyang mga galamay sa nalilito at nakakahamak na sangkatauhan.

Ang henerasyong ito ang nakakaranas ng mga sandali ng sakit, kapag ito ay natutupad sa harap ng mga mata nito:

“Ang magkakapatid ay magtaksil sa kapatid na lalaki sa kamatayan, at isang ama ang kanyang anak, at ang mga anak ay lalaban laban sa mga magulang at papatayin sila; at kamuhian ka ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. ” (Mat. 10: 21-22)

Mga bata, sa sandaling ito ay may kawalan ng tiwala sa mga tahanan, sa mga lugar ng trabaho, sa mga pamilya; nangyayari na ito nang walang anumang kadahilanan at magiging mas malinaw.

Ang sangkatauhan ay patungo sa puntong maiiwan ka nila nang walang kalayaan, hindi makagalaw o makapag-isip para sa inyong sarili, at papayag ang sangkatauhan sa lahat upang mabuhay.

Bilang Ina inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na manatili sa kung saan kayo nakatira; ang mga nakatira malapit sa baybayin lamang ang dapat lumayo sa mga baybayin. Ang mga dagat ay papasok sa lupa at ang ilan sa kanila ay mayroong mga bundok sa ilalim ng tubig na sa ilang mga punto ay darating sa ibabaw.

Ito ay isang maliit na bilang ng mga kaluluwa na naglalakad tulad ng ipinahiwatig ng Langit. Ang aking mga anak ay paulit-ulit na sinusubukan, binibigyan ng mga bagong insentibo na puno ng mga kasinungalingan upang mawala sila. Magdurusa sila sa panahon ng taglamig sa Europa.

Aking mga minamahal, ibinibigay ko sa iyo:

Aking Puso upang hindi ka matakot …

Aking Mga Kamay upang hindi ka mawala …

Aking Mga Paa upang gabayan ka…

Aking Mga Mata upang mabuhay ka sa kapatawaran at makita ang Aking Anak sa iyong mga kapatid…

Aking Dila upang manalangin ka at humingi ng pag-convert….

Manalangin sa Banal na Rosaryo na walang tigil, walang pagod na gumawa ng mabuti.

Kinakailangan na italaga mo ang inyong sarili sa Aking Puso upang ito ang mamagitan para sa iyo.

Kagyat na iyong italaga ang inyong sarili sa Aking Puso: huwag maghintay.

Maghanda ng mga pagpapakabanal para sa buwan ng Setyembre, bago ang buwan na nakatuon sa Holy Rosary: ​​kinakailangan ito para sa ikabubuti ng inyong mga kaluluwa.

Magbayad ng pansin: nawawalan ka ng Pananampalataya at hahantong ito sa iyo na mabiktima ng Diyablo. Maging simple at mapagpakumbaba ng puso upang matulungan kita.

Hindi ito ang oras upang maiinteres ang inyong sarili sa mga bagay na iba sa paglaki ng espiritu.

Manalangin sa Banal na Rosaryo: ito ang panalangin na hindi gusto ng Diyablo na marinig, at ilalayo mo siya sa pamamagitan ng pagdarasal kung nasa kalagayan ka ng Biyaya.

PINAGPALAAN KO KAYONG LAHAT NG NAGBASA NG TAWAG NG ITO NG MINA AT INAARING BUHAY.

KAILANGAN ANG PANAHON NA ITO.

Inang Maria

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

SALAMIN SI MARY NG LALAKI NG PURO, KONSEPONG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NG LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ipinahayag sa akin ng ating Reyna at Ina ang pangangailangan para sa ating lahat na maging payapa sa Diyos.

Inakay niya ako upang makita ang milyun-milyong tao na nagdarasal sa Holy Rosary at sinabi sa akin:

“Tingnan kung gaano karaming mga anak ng Aking Anak ang nagdarasal”.

Sinagot ko siya: oo, Inay, ganito ito.

Pagkatapos Sinabi niya sa akin:

“Tingnan mong mabuti.”

At kapag nagdarasal sila ng Holy Rosary nakita ko kung paano ang karamihan sa mga nagdarasal ay umalis sa pagdarasal at kakaunti ang nanatili. At sinabi sa akin ng aming Ina:

“Ganito ang Tao ng Aking Anak: hindi sila kumbinsido at nagbalik-loob, kung kaya’t pinapagod sila ng mga gawain ng Tahanan ng Ama.”

Sinabi sa akin ng aming Ina:

“Tingnan ang infernal dragon.”

At nakita ko ang isang medyo binata, bihis na bihis, na dumadaan sa mga banal na lugar, at kahit sa mga lugar na iyon ang mga nakakita sa kanya ay gumawa ng isang paggalang sa kanya.

Tinanong ko ang aming Ina: “sino ang lalaking iyon?” at sinabi niya sa akin:

“Ang anak ng kapahamakan. Siya ay natatakot sa Akin, samakatuwid ay ipinamamalas ang Mahalagang Dugo ng Aking Banal na Anak at hiniling Ako ng “Mabati si Maria, na naglihi nang walang Kasalanan …”

At pinagpala ng ating Mahal na Ina ang lahat ng sangkatauhan, binasbasan ang Daigdig.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.