Paunang Palatandaan ng Babala

_______________________________________________________________

Hango mula sa isang mensahe mula kay Hesus kay Luz de Maria noong Setyembre 18, 2017

Mahal Kong mga Tao:

Naihayag ko na sa inyo ang kagyat na paghahanda bago ang Babala para sa Pagliliwanag ng Budhi. Susuriin ng lahat ang lahat ng gawa at pagsunod sa kanilang buhay, yaong mga naaalala at nalimutan ninyo. Ang personal na pagdadalisay na ito ay kailangan para makaharap ninyo nang wasto ang ebolusyon sa hinaharap ng Sangkatauhan. Hindi lahat ay maniniwala sa Akin pagkatapos ng Babala, bagama’t ito ang Magiging Dakilang Gawa Ko ng Awa para sa buong Sangkatauhan.

“Ilang araw bago ang Babala at ang hitsura ng Aking Cross sa kalangitan, makikita mo sa buong Mundo para sa isang magaling na mag-sign upang ipahayag ang Babala ay darating.  Ito ay isang bilog na emitting ng isang hindi mahawakan na ray ng liwanag.”

Ang hudyat na ito ay isa pang Biyaya na nakapaloob sa Sangkatauhan sa pamamagitan ng pamamagitan ng aking Mapalad Na Ina.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.