Verlichting van Geweten

______________________________________________________________

______________________________________________________________

De verlichting van het geweten is een verbazingwekkende gebeurtenis wanneer God ons geweten zal verlichten om onze ziel tijdelijk door Gods ogen te zien.

De Verlichting is een Genade voor Geestelijke Groei. We zullen ons leven, woorden en daden, goede en slechte gedachten observeren en de gevolgen voelen van elke handeling of nalatigheid voor ons, andere personen en God.  Sommige heiligen hebben gezegd dat veel zondaars zich zullen bekeren en gered zullen worden.

De Waarschuwing zal een wonderbaarlijk wereldwijd teken aan de hemel zijn voor God om ons te waarschuwen voor de verlichting.  Bereid je voor door boete te doen.

De Heer zegt: “Ik kom over jullie rechtspreken. Ik klaag jullie aan. Want jullie doen aan toverij. Jullie zijn ontrouw aan jullie man of vrouw. Jullie zweren van alles tegen de rechters, maar het zijn leugens. Jullie betalen de arbeiders veel te weinig loon. Jullie behandelen de weduwen, de weeskinderen en de vreemdelingen slecht. Jullie hebben geen enkel ontzag voor Mij, zegt de Heer van de hemelse legers. (Maleachi 3:5)

“Velen zullen worden verfijnd, gezuiverd en getest, maar de goddelozen zullen slecht blijken; de goddelozen zullen geen begrip hebben, maar zij met inzicht zullen dat wel doen.” (Daniël 12:10)

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.