Petrus Romanus, 29 Setyembre 2021

______________________________________________________________

FEAST OF SAINTS MICHAEL, GABRIEL at RAPHAEL

29 SEPTEMBER 2021

Ngayon, aking minamahal na mga kaluluwa ni Hesus, Ang aming Mapagmahal na Tagapagligtas. Ang Pista ng ating minamahal na mga Archangels: Saint Michael, Saint Gabriel at Saint Raphael.

Ang mundo ay ipinako sa krus ng may problemang Covid-19 , na siyang sanhi ng pagsasara ng sangkatauhan dahil sa mga kahinaan ng Gobyerno, na pinayagan ang sangkatauhan na maisara mula sa mga reaksyon ng tao, na iniiwan ang sangkatauhan na akayin ng mga tao, na hindi sundin si Hesus, ngunit sundin ang kahinaan ng kawalan ng kakayahan ng tao na kilalanin ang Katotohanan.

Upang matulungan ang sangkatauhan, inirerekumenda ko ang Mga Gamot, Ivermectin o Hydroxychloroquine . Inirerekumenda kong huwag mong tanggapin ang Gamot na inaalok ng Mga Awtoridad.

Ngayon, sa Piyesta ng mga Mahusay na Archangels, hinihiling ko sa iyo na makinig ka ng mabuti, sapagkat ang Antikristo ay gumagalaw upang sirain ang bayan ng Diyos at ang Roman Catholic at Apostolic Church.

Tulad ng iyong pagkakaalam sa Reign of Pope Benedict , na kilala bilang (Emeritus) – ang kanyang oras ay malapit na. Panatilihing bukas ang iyong paggalaw sa Russia at China , sapagkat sa sandaling umalis si papa Benedict sa Roma malalaman mo na ang oras ay dumating na ako, si William John the Baptist Costellia, ay kukuha bilang Pangwakas na Vicar ng Simbahan ni Cristo, tulad ng gagawin ko kilala bilang Papa Peter II – kilala rin bilang Little Abraham II .

Hinihiling ko sa aking mga mahal na anak na huwag makaramdam ng pagkawala o pagkalungkot, sapagkat ang Diyos at Maria, ang Ina ni Jesus, ay magbabantay sa atin, kaya huwag mawalan ng loob. Ang mundo sa ngayon ay kinokontrol sa ilang degree ng Illuminati at ng Elite – at higit pa, ang Antichrist . Ngunit inaayos ng Diyos ang Army of Truth, na 50-milyong malakas at magiging mas malakas habang umuusad ang oras.

Aking Minamahal na Tao, kumuha ng lakas ng loob at magtiwala sa Kabutihan ng Diyos, sapagkat ang sangkatauhan ay nagiging bulag – ngunit ang Diyos sa Kanyang Kapangyarihan at Kabutihan ay binabantayan ka. Itinaas ng Diyos ang French Monarch at siya ay mabagal na nagtatrabaho. Siya ay isang mabubuti, banal na tao at nakikipagtulungan sa akin, kaya’t mangyaring huwag kalimutan na kinokontrol ng Diyos ang buong mundo at pinapayagan ang Antichrist na tuparin ang kanyang mga plano na sakupin ang buong mundo, ngunit sa oras na ito ang Antikristo ay may isang itinakdang oras , pagkatapos ay darating ito sa isang biglaang pagtatapos. Maaari nating asahan na ang oras ay mula sa taong 2022 hanggang sa taong 2030 . Siyempre hindi natin alam ang eksaktong oras, ngunit alam ito, na ang buong paghahari ng Antikristo ay anim na linggo pagkatapos ng Dakilang Babala , na inaasahan namin pagkatapos ng Papa Benedict (Emeritus) na tumakas sa Roma.

Ang Monarch at ako mismo ay naghahanda ng Natirang Simbahan ngayon, kaya’t mangyaring tandaan kami sa iyong mga panalangin.

Hindi ka kinalimutan ng Diyos, ngunit humihiling ng maraming mga panalangin. Mangyaring ipanalangin ang aking paglaya mula sa mga tanikala na ipinataw sa akin ni Satanas upang makapunta ako sa Pilipinas upang maitaguyod ang Vatican at pangunahan ang Simbahan. Manalangin na makapaglakbay ako sa Singapore at Alemanya at maraming iba pang mga bansa bago ito maging imposible. Manalangin para sa Monarch na nangangailangan ng suporta ng Simbahan.

Minamahal kong bayan, huwag mawalan ng pananampalataya, ngunit magtiwala sa Diyos at sa aming Banal na Ina, si Maria, sapagkat ang Tagumpay ng Our Lady ay napakalapit, kung kailan Siya ay magiging Crowned Mediatrix of All Graces, Co-Redemptrix at Advocate , dahil lahat ng Himala ay dapat mangyari sa lalong madaling panahon. Tandaan na ipanalangin mo rin ako. Hinihiling ko kay Jesus na Pagpalain ka: + tulad ng Pagpapala sa iyo: +

Nawa’y pagpalain kayo nina Jesus at Maria +

William J. Costellia,

Arsobispo

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.