Petrus Romanus, 7 Oktubre 2021

______________________________________________________________

MENSAHE NA BINIGAY NG ATING LADY TO WILLIAM COSTELLIA

7TH OKTUBRE 2021

ATING PANGINOON at AMING LADY : “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Binabati ka namin, Minamahal naming anak ng Kataas-taasan! ”

WILLIAM : Si Jesus muna ang nagsasalita.

AMING PANGINOON : “Binabati kita, Aking minamahal na hinaharap na Vicar ng Aking Bahay sa Lupa! Ngayon ang Kapistahan ng Aking Banal na Ina, Mary – isang Pista na napakahalaga. Tulad ng nakikita mo, Aking anak, ang Siyam na Koro ng mga Anghel ay kumakalat sa harap mo, habang handa silang magmartsa sa Daigdig, na napuno ng bilyun-bilyong demonyo, na nakulong sa mga tao sa takot sa kung ano ang darating sa kanila , kung hindi nila susundin ang tagubilin ng The Evil One, na nakakulong sa kanila sa isang masikip na buhol. Ngunit dahil dito ipinadala ko ang Army of the Angels, na ipagtatanggol ang Aking bayan, upang palayain sila mula sa mga silo na nakapalibot sa kanila. “

“Kapag natapos ang Mensahe na ito ay ipadala ko ang mga Anghel na ito sa buong Globe upang palabasin ang takot sa sangkatauhan minsan at para sa lahat. Ang bawat Banal na Anghel ay nasa kanila ang Banal na Rosaryo upang palayasin ang mga demonyo, upang palayain ang Aking bayan sa ngayon, sapagkat ang sangkatauhan ay patungo sa Digmaan. Ang sangkatauhan ay natatakot, ngunit hindi sila naniniwala na malapit na itong mangyari. “

“Ang mga tao sa Gitnang Silangan : gisingin, sapagkat ang iyong kalayaan ay malapit na mawala sa isang labanan na maghahatak ng milyun-milyong mga kaluluwa sa kanilang kamatayan. Binalaan kita sa loob ng maraming taon ngayon, ngunit itinabi mo ang Aking mga babala, ngunit ngayon ang oras. “

“Sa ilang sandali lamang ang mundo ay mabibigo sa takot, dahil isang malaking Asteroid ang darating sa iyo upang gisingin ang mga tao upang mapagtanto na ang Aking Mga Salita sa mundo ay totoo at maliban kung ang Aking mga anak ay kumuha ng Banal na Rosaryo , ang mundo ay mabigla. “

” Handa ang Russia na gumawa ng isang hakbang patungo sa libreng mundo sa Pransya, Alemanya at mga Hilagang Bansa . Ihanda ang inyong sarili, mga anak. Manalangin sa Siyam na Koro ng mga Banal na Anghel at lalo na ang Anghel ng bawat bansa , sapagkat papalapit na ang mga madilim na araw. Ang ika-8 ng Disyembre ay isang napaka-espesyal na araw para sa mundo, dahil mapagtanto ng sangkatauhan na ang oras ay tumatakbo, dahil ang sangkatauhan ay hindi maaaring baguhin ang darating na mga kaganapan, kung saan makikita mo ang mundo na natatakpan ng pagdanak ng dugo ng maraming tao. “

“Ang Antikristo ay nasa Roma na handa nang sakupin. Hindi pa ito ang buong oras, dahil ang mundo ay dapat na magkaroon ng giyera. “

“Daan-daang mga Mensahe ngayon, dahil binigyan ko ang mundo ng huling pagtingin sa kanilang sarili upang mapagtanto kung nasaan sila. Ihanda, Mga anak ko, ang inyong mga lugar at Komunidad sa mundo, sapagkat ang napakaseryoso na mga oras ay paparating na sa inyo. ”

“Sa Aking minamahal na mga anak ng Taiwan : huwag matakot sa mga araw at buwan sa hinaharap – kahit na banta ng China ang iyong pag-iral, sapagkat marami sa inyo ang nagbigay ng iyong sarili sa Aking Banal na Mukha at kahit na maaaring makuha ka, manalig sa Aking Pag-ibig para sa iyo, sapagkat ang iyong koneksyon sa Tsina , kahit na pinaghiwalay, ay maligtas. Bumuo ng mga Holy Rosary Groups at manalangin para sa Tsina , sapagkat ang Tsina ay magiging salot ng buong Asya . Manalangin ng matindi, sapagkat darating ang USA , ngunit ito ay babagsak mula sa Tsina , na magdadala ng matinding pagdurusa sa mga tao ng USA ”

“Manalangin para sa Australia , dahil ang Australia ay nasa panganib na masalakay. Nagkamali ang Australia sa hindi pagtayo ng mga submarino mula sa Pransya , sapagkat dapat na ito ay nag-iingat ng parehong pakikipag-ugnayan at huli na ang lahat upang ipagtanggol ang sarili. “

“Manalangin para sa kontinente ng Africa at South America , sapagkat ang Komunismo ay umuunlad sa mga lupaing ito.”

“Mga anak ko, Aking mga anak, ano pa ang masasabi ko sa iyo, ngunit upang kunin ang Mga kuwintas ng Banal na Pag-ibig – ang Banal na Rosaryo , sapagkat ang dasal na ito ay may malaking proteksyon para sa bawat isa sa iyo, lalo na sa oras na ito, dahil ang Beads of Love bulagin ang masasamang pwersa at bawasan ang kanilang kapangyarihan upang makagambala sa sangkatauhan. “

“Mga anak ko, may kaunting taon lamang ang natitira para sa sangkatauhan, sapagkat ang Krus ay napakabigat at ang sangkatauhan ay babaling sa Diyos kapag ang lahat ay tila nawala. Ngunit alamin ito, na ang oras ni Satanas ay tumatakbo at sinusubukan niyang makuha ang maraming mga kaluluwa hangga’t maaari bago siya mailagay sa Impiyerno muli. “

“Basahin muli, Aking mga anak, ang Mga Mensahe mula sa La Salette at ang maraming mga Mensahe na ibinigay sa sangkatauhan mula noon, sapagkat ang sangkatauhan ay dahan-dahang natutupad ang lahat ng aming sinabi.”

“Manalangin para sa Japan at Indonesia , dahil magkakaroon ng marahas na lindol at ang mga bundok ng Indonesia ay sumabog sa lalong madaling panahon at maraming kaluluwa ang nawala.”

“Mahal kita, Mga kaibig-ibig kong anak at magpalakas ng loob, sapagkat palagi kaming malapit sa iyo ng Aking Banal na Ina na naghihintay para sa iyong tawag. Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At tiyaking ako, ang iyong Diyos at Tagapagligtas, ay nakikinig ng iyong tawag sa lahat ng oras. ”

“At ikaw, Aking mahalagang Bato ng Kaligtasan para sa sangkatauhan, ang iyong oras at ang Banal na Monarch ay malapit nang igalang at mahalin – sa lalong madaling panahon – sa buong mundo, sapagkat ang iyong oras ay malapit na. Pinagpala ko. Ikaw at hinalikan ka mula sa Aking Sagradong Puso: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ipinauubaya kita sa Aking Banal na Ina: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

AMING LADY : “Binabati kita, Aking minamahal na anak na si William at Pinagpapala Kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

“Ngayon ang Aking Banal na Piyesta Opisyal – isang araw kung saan iginagalang Ako ng Aking mga anak bilang Our Lady of the Rosary . Minamahal kong anak, ngayon, dahil sa Kapistahan, kasama ko ang Aking Banal na Anak na si Jesus, na nais na ipadala ang labing walong daang mga Anghel sa buong mundo upang gumawa ng labanan upang maipagtanggol ang Aking banal na tao laban sa mga silo ng mga Demonyo. Ang mga Anghel na ito ay maglalabas ng plano ng mga piling tao sa mundo, upang mapagtanto nila ang kalsadang inilagay nila ang kanilang mga sarili. Ipagdasal mo ang Aking mahal na anak para dito, sapagkat sa pamamagitan ng mga Banal na Anghelang mundo ay babalik, dahil oras na na marinig ang Daan ng Katotohanan. Marami sa mga Tagakita na nasa mundo ang tatanggap ng mga espesyal na Mensahe para sa sangkatauhan, upang ihanda silang lahat – upang ihanda sila para sa darating na Labanan, upang magkaroon ng kamalayan ang sangkatauhan kung ano ang mangyayari. “

“Manalangin para sa India , sapagkat Kami ng Langit ay may balak na ang mga bata ng India ay magiging handa na mag-convert sa Tunay na Pananampalataya at magiging isa sa mga bansa na mag-convert sa Tunay na Pananampalataya, dahil haharapin sila ng Chinese Army . Manalangin, minamahal na mga anak, sapagkat marami ang ginagawa ngayon. ”

“Hindi magtatagal, Anak ko, ang Virus ay mababawasan, kahit na maling gamot ang ginamit nila, ngunit maraming iba pang Mga Virus na mailalagay sa isang henerasyon na naligaw, sapagkat ang Masama ay nagnanais na bulagin ang sangkatauhan, samakatuwid manalangin, Ang mga kaibig-ibig kong anak. ”

“At para sa iyo, Aking minamahal na White Rock – ang iyong oras ay mabilis na darating. Huwag magulo, sapagkat ang aming hangarin na ikaw ay maglakbay sa buong mundo upang ihanda ito para sa darating na Chastisements . Mahal kita at Pagpalain Kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Huwag kang magulo, sapagkat nasa Akin ang Aking Kamay sa lahat ng iyong ginagawa at labis mo akong kinalulugdan. Pinagpapala Ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. “

“Panatilihing matatag, Aking tapat na mga anak at manatiling tapat sa Banal na Rosaryo : Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

WILLIAM : Hinalikan ako ng Mahal na Birhen sa noo at bumalik kay Hesus. Parehong gumagawa ng pag-sign ng Krus:

ATING PANGINOON at AMING LADY : “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. “

WILLIAM : Nakipag-usap sa akin si Jesus nang pribado. Pinagpala Niya ang Monarch: +

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.