Luz de Maria, 19 Oktober 2021

______________________________________________________________

BOODSCHAP VAN SAINT MICHAEL DE AARTSENGEL AAN ZIJN GELIEFDE LUZ DE MARIA

19 OKTOBER 2021

[Zie website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Geliefde mensen van onze Koning en Heer Jezus Christus:

Ik zegen jullie met de Liefde die alleen gevonden kan worden door trouw te zijn aan Onze Koning.

U bevindt zich op het punt waarop u, door te luisteren naar andere stemmen dan die van Onze Koning en Heer Jezus Christus en Onze Koningin en Moeder, verwarring, ongeloof en trots in u hebt laten doordringen en het slechtste in u naar boven hebt gehaald. man wanneer hij uit ongeloof in opstand komt tegen het Vaderhuis.

Je gaat naar het moment waarop de mens tegen de mens zal vechten, vergetend dat hij een schepsel van God is, geconfronteerd met de hongersnood die over de mensheid opdoemt en de duisternis zo diep dat je je handen niet kunt zien. Duisternis vergelijkbaar met wat mensen in hun ziel dragen vanwege de voortdurende zonden waarin ze zich als mensheid hebben ondergedompeld.

Deze generatie zal technologische achteruitgang ervaren en mensen worden zonder te weten hoe te leven zonder het comfort van dit moment.

Doorgaan met leven zonder te stoppen om jezelf van binnen te onderzoeken, maakt je ongevoelig, waardoor je denkt dat alles een fantasie is en daarom bekeer je je niet.

Geliefde van onze Koning en Heer Jezus Christus:

HET WOORD VAN DE MEEST HEILIGE DRIE-EENHEID IS RECHTVAARDIG EN WAAR.

HET WOORD DAT U DOOR ONZE KONINGIN EN MOEDER IS OVERGEBRACHT IS AUTHENTIEK. 

Dwaze wezens! Slechte generatie, wat zul je lijden!

VOORBEREIDING: NIET VERGETEN. DE TIJDEN WORDEN HARDER. WAT JE MOET LIJDEN KOMT.

Converteer nu! Kijk naar de toestand van de mensheid…. Converteer nu!

Ik zegen je, Mijn Hemelse Legioenen beschermen je.

De liefde en bescherming van de Heilige Drie-eenheid en van Onze Koningin en Moeder blijven op jullie rusten.

Elke beschermengel zou in deze tijd met meer geloof moeten worden bemind en aangeroepen.

Ik roep u op om voortdurend de Heilige Rozenkrans en het Kroontje van Goddelijke Barmhartigheid te bidden.

St. Michaël de Aartsengel

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

HEIL MARY MEEST PUUR, ONTWORPEN ZONDER ZONDE

COMMENTAAR VAN LUZ DE MARIA

Broers en zussen:

Gods ondoorgrondelijke Liefde laat ons waarschuwen.

De mensheid is koppig; laten we het verleden achter ons laten, laten we gehoorzaamheid omarmen en ons voorbereiden, niet alleen materieel maar ook geestelijk.

Zonder te wachten op de duisternis die door de mens wordt uitgelokt, of op de duisternis die ons door de hemel is aangekondigd…   conversie, conversie!

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands, Uncategorized. Bookmark the permalink.