Luz de Maria, 1 Kasim 2021

______________________________________________________________

BAŞ MELEK AZİZ MİKAİL’İN
LUZ DE MARÍA’YA MESAJI
1 KASIM 2021

Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Sevgili Halkı:

YUKARIDAN GELEN SÖZ DOĞRUDUR.

Göksel Orduların Prensi olarak, Lejyonlarımla birlikte sizleri kötüye karşı savunuyorum.

KILICIMI YUKARI KALDIRDIM…


LEJYONLARIMA EMİR VERMEK VE KRALIMIZ VE RABBİMİZ İSA MESİH’İN ÇOCUKLARINA ÖZEL OLARAK YARDIM ETMEK İÇİN KOLUM HAZIRDIR.

Nesil olarak, Tanrı’nın Yasasının aksini kabul ederek, aldatılmaya izin verdiniz; Tanrı’nın Yasası insanın doğal olan ve ruhsal olan arasında bir ayrım olmaması için her insanı kendi ağırlık merkezinde kalmaya yönlendiren yasadır.

Tanrı’nın Yasasında emredilenler insanı, her şeye hükmeden İlahi İrade’nin bir uzantısı haline getirmelidir. Bunun için, Tanrı’nın Yasasını bilenler Emirlerin bilgisi ve uygulanması içinde doğru bir şekilde hareket ederler.

TANRI’NIN YASASINI UYGULAYIN, onu ezberden anmayın, ancak her ifadenin arkasında kırılan ve henüz uymadığınız şeyleri bulun.

DAHA FAZLA MANEVİ OLUN, cehalete düşmemek için dünyevi olandan ayrılın çünkü cehalet nedeniyle kişisel bir kriterle yönetiliyorsunuz, kötüyle iyiyi ayırt edemiyorsunuz.

Tanrı’nın Halkı:

Maneviyatı olmayan, kutsallığa ve kardeşliğe yönlendirmeyen, amacı kibirli, bilmiş, Doğru Öğretiyi kabul etmeyen ve bir yerden bir yere giden insanlar oluşturmak olan ne çok öğreti var. Bu kalplerinde sevgi olmayan insanlar kendi çıkarları için yaşıyorlar.

Hristiyanlıkta maneviyat,


Gerçek Litürjinin, Sakramentlerin ve Emirlerin erdem ve armağanlarını arayan, Kutsal Ruh tarafından yönlendirilen insanları,


Komşularına karşı hayırseverlik, anlayış ve sevgiyle dolu insanları,
Sağlam İman ve bilgi dolu insanları oluşturur.

MANEVİYAT KUTSALLIĞI ARAMAYA YÖNLENDİRİR.

Kutsal Kitap’ta bulamayacağınızı sandığınız şeyi başka sularda aramak, birliğe ve sizleri Düzene, Sevgiye ve İmana yönlendiren bilgiye istekli olmadığınızın bir işaretidir.

Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Halkı:

Bu zamanlar insanların, kendilerini acıya sürükleyen yöneticilerine karşı isyan edeceği anlardır.

Bu kadar çok kardeşin ölümü karşısında insanlığa belirsizlik geliyor. Tehditler silahlara, provokasyonlar eyleme dönüşeceği için Dünya’ya musallat olan ve bizlerin karşılarında savaşmak için gönderildiğimiz iblisler tarafından kışkırtılan savaş adımları ve yaklaşan kıtlık karşısında belirsizlik daha da belirginleşecek.

Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Çocukları, Kutsal Tespih duasını kalpten yapın.

Kralımızı Kutsal Efkaristiya’da alın, ancak O’nu günah halinde alıp da kendinizi mahkûm etmemeniz için uygun bir şekilde hazırlanmalısınız.

Barışın çocukları olun ki şeytan sizi ele geçirmesin. Şeytanın amacı sizlere boyun eğdirtmektir. Tanrı’nın Halkı olarak, bunu kabul etmeyin.

Gökyüzünde açıklayamayacağınız alametlere şahit olacaksınız.

Sevmeye ve kaybolmasınlar diye ruhları aramak için Kutsal Üçlü Birlik’in hizmetinde kalmaya çağrıldınız.

Kralımızın Çocukları, Amerika Birleşik Devletleri için dua edin, insanların endişesi protestolara yol açıyor ve kovid yeniden güç kazanıyor.

Kralımızın Çocukları, dua edin, büyük ulus yöneticisinin çekilmesini isteyecek ve bir kadın başa geçecek.

Kralımızın Çocukları, dua edin, volkanlar büyük bir kuvvetle uyanmaya devam ediyor, hava ulaşımını engelliyor. Dünya daha büyük bir ıstıraba neden olarak sallanıyor.

Kralımızın Çocukları, dua edin, karanlık yeryüzünde, İlahi El’den gelmeyen bir karanlık bu.

Kralımızın Halkı tetikte olun, komünizm ilerliyor ve özgürlük isteyen halkları yenmek için şeytanın sanatlarını kullanarak savaşla yüzleşiyor.  Dünyanın her yerinde ayaklanmalar olacak, bu nedenle Göksel Lejyonlarım sizinle kalacak.

DİKKAT VERİN! Toplumsal kaos yaratmak için kıtlığa neden oldular.

Acele edin, işaretlerin gerçekleşmesini beklemeyin çünkü hazırlanamayacaksınız.

Bekleyerek yaşıyorsunuz, bu yüzden İlahi Sevgiye sığının, İlahi Korumayı ve Ahir Zamanın Kraliçesi ve Annesinin himayesini isteyin.

Göklerin size verdiği ilaçları değerlendirin, onları küçümsemeyin.

Birlik içinde kalın, kardeş olun, birlik olun, birlik olun.

MESİH KAZANIR, MESİH HÜKMEDER, MESİH HÜKÜM SÜRER.

Kutsal Üçlü Birlik’e sadakat ve sevgiyle,

Baş Melek Aziz Mikail

GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM
GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM
GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM

LUZ DE MARÍA’NIN YORUMU

Kardeşlerim:

Bu gece Göksel Orduların bir kısmını görmeme izin verildi. 

İyilik ve sevgi O’nda kalsa da zırhıyla ve kılıcıyla heybetli Baş Melek Aziz Mikail’i gördüm. 

Güney Amerika’da toplumsal kargaşaya katılan çeşitli ülkeleri görmeme izin verdi, ayrıca Küba’yı da gördüm. 

Dünyayı karanlıkta gördüm ve karanlığın ortasında insanların kardeşlerine saldırdığını gördüm ancak Göksel Lejyonlar Tanrı’nın Halkının yardımına koşuyorlardı. 

Tenha yerlerde veya meskenlerde dua eden insanlar gördüm. Ancak, Göksel Orduların varlığı Tanrı’nın Halkı ve tövbe eden kişiler tarafından hissediliyordu, insanlara güç ve umut veriyordu. 

Baş Melek Aziz Mikail,


Senin gibi sadık olmam için bana Sadakatini ver.

Amin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Türkçe and tagged . Bookmark the permalink.