Luz de Maria, 6 Dhésèmber 2021

______________________________________________________________

PESAN SANTO MICHAEL Sang Malaikat Agung marang LUZ DE MARIA sing ditresnani.

6 Dhésèmber 2021

[Deleng situs web: https://revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Wong-wong sing ditresnani Raja lan Gusti Yésus Kristus:

NAMPA RAHMAT Ingkang kulo unduraken dumateng sedoyo mawon atas Asmanipun GUSTI ALLOH, WOH WOH Ingkang sampun kasedhiya ing ROH.

Anak-anak Raja Kita, aku weruh sawetara sampeyan bingung banget: liyane yakin banget karo awake dhewe, lan liyane moyoki welinge Gusti Allah.

Sampeyan durung ngerti manawa sampeyan kudu njaga katentreman sing tetep. Iblis nempuh sampeyan kaya singa nggero, (I Pt. 5:8) Umat Allah.

SIAPKAN DIRIMU : AJA LALI, SIAPKAN DIRIMU!

Tanah sing kita tresnani saka Our Lady of Guadalupe bakal gonjang-ganjing. Yen wong-wong iki ndedonga kanthi kekuwatan, katresnan lan iman, dheweke bakal dirungokake lan karusakan bakal dikurangi. Pandonga kudu diatur kanthi Iman lan kahanan Rahmat sing cocog kanggo kabeh sing ndedonga.

SING SING LUWIH JANCOK SING JUMLAH MANUNGSA KANG DONGA.

Amerika Tengah digebugi, lemahe gonjang-ganjing. Tanah Kristen iki wis dijupuk dening komunisme (1); padha wis dilayani ing piring dening para panggedhe, dening wong-wong sing, minangka stewarding ala, wis nyepakaké kanggo kurban nyawa minangka spoils kanggo Antikristus.

Teguh, Umat Raja lan Gusti Yesus Kristus, kanthi ora sumelang ing wektu iki. Nliti awakmu kanthi ati-ati: iki carane sampeyan kudu nyiapake awakmu, ninggalake klambi sing sampeyan gawa lan nyegah sampeyan munggah spiritual.

Kejahatan nggawe sampeyan kepincut karo kadonyan lan sing penting sampeyan ora ngidini awake dhewe digoda dening tipu daya jahat.

Saiki budhal ing dalan sing saben wong wis katimbalan miturut apa sing wis dipasrahké marang kowé, tanpa mbuwang wektu, sing wis entek.

pepeteng teka!

Elinga, pepeteng bakal teka ing Bumi tanpa sampeyan ngarepake. Persiapan spiritual perlu: delengen awakmu dhewe –

Kepiye tumindakmu?

Kepiye karakter sampeyan?

Apa pikiranmu bener utawa dikuwasani dening kepinginan sing ala marang kanca-kancamu, sing ndadékaké sampeyan iri lan kurang amal?

Sampeyan kudu sinau kanggo ngapura awake dhewe lan ngapura sesama. Aja ngadili: pasrahake pangadilan marang Gusti Allah.

Ngganti urip sampeyan; aja nyenengi kepinginan sing ora bener sing nuntun sampeyan saka Raja lan Gusti Yesus Kristus lan Ratu lan Ibu ing Akhir Zaman.

SEBAGAI PANGERAN LEGIONS SURGA INGSUN NINGGAL KAJENENGAN . Aku teka ora kanggo gawe kaget utawa gawe kuwatir. Aku ora pengin medeni sampeyan, nanging kosok balene, aku takon sampeyan:

Yagene kowe wedi yen uripmu tumindak becik?

Kepiye para putrane Gusti Allah, sing kerja lan tumindak kanggo kabecikan, padha kuwatir karo Bebener sing dicethakaké?

KOWE ANAK-ANAK-ANAK-ANAK-ANAK-ANAK-ANAK-ANAK-RABU LAN PANGERAN KITA YESUS KRISTUS, SING PANGENTASANE PANGERANE, ORA WEDI rina lan wengi, awit tetep aman ing pangayoman Ilahi.

Sapa sing ora pengin ngerti Bebener apa sing bakal disiapake?

Wedi iku lumrah kanggo manungsa, senajan anak-anak saka tugase Gusti Allah kanggo nyuda rasa wedi marang prekara-prekara Raja lan Gusti Yesus Kristus sing diterangake ing kitab Wahyu. Manungsa diarani luwih percaya marang Tritunggal Mahasuci lan Ratu lan Ibu lan kurang ing awake dhewe.

“Mulane padha elinga apa kang koktampani lan kokrungu; nurutana lan mratobat. Nèk kowé ora tangi, Aku bakal teka kaya maling, lan kowé ora bakal ngerti kapan Aku bakal nekani kowé.” ( Wy. 3:3 )

He para putraning Raja lan Gusti Yesus Kristus, ndedongaa kanggo Indonesia : bakal nandhang sangsara lan nandhang sangsara.

Ndedonga, anak-anak Raja lan Gusti Yesus Kristus, ndedonga kanggo Balkan : kekuwatan jagad wis teka ing wilayah iki.

Ndedonga anak-anak Raja lan Gusti Yesus Kristus, ndedonga kanggo Meksiko : bakal gonjang-ganjing.

Ndedonga, anak-anak Raja lan Gusti Yesus Kristus, ndedonga kanggo Amerika Serikat .

Sampeyan lagi digawa saka sak panggonan menyang papan liyane, saka siji kemunduran menyang sabanjure babagan kesehatan, lan ana gupuh:

Where is Faith, where is “I believe in You Lord”?

Where Iman ing pangayoman saka Ratu lan Ibu lan pangayoman saka Angelic Choirs?

Maju, Umaté Gusti Allah, maju!

KOWE ORA SING DITINGGALKE.

LEGIONSKU NANGKUP KOWE: OJO WEDI.

St Michael the Archangel

SELAMAT MARY SING MURNI, DIANDENG TANPA DOSA

SELAMAT MARY SING MURNI, DIANDENG TANPA DOSA

SELAMAT MARY SING MURNI, DIANDENG TANPA DOSA

(1) Komunisme…

[Deleng pranala: https://revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html ]

KOMENTAR BY LUZ DE MARIA

Para sedulur:

Amarga Panjenengane bakal ngluwari kowe saka ing kalane manuk lan saka pageblug kang agawe; (4) Panjenengané bakal nutupi kowé nganggo swiwiné, lan ing sangisoré swiwiné kowé bakal ngungsi; kasetyané dadi tameng lan tameng. (5) Sira ora bakal wedi marang nggegirisi ing wayah bengi, utawa panah kang mabur ing wayah awan, (6) utawa pageblug kang ana ing pepeteng, tuwin karusakan ing wayah awan. (7) Sewu bisa tiba ing sisihira, sepuluh ewu ing tengenira, nanging ora bakal nyedhaki sampeyan. (8) Sampeyan mung bakal ndeleng kanthi mripatmu lan ndeleng paukumane wong duraka. (9) Amarga Pangeran Yehuwah iku dadi pangungsenmu, Kang Mahaluhur iku padalemanmu, (10)ora bakal ana bilai, lan wewelak ora bakal nyedhaki tarubmu. 11 Awit Panjenengané bakal dhawuh marang para malaékaté tumrap kowé, supaya padha njaga kowé ing sakehing lakumu. ( Ms 91:3-11 )

Amin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Basa Jawa and tagged . Bookmark the permalink.