Pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nagnilay-nilay ako tungkol sa mga kaloob ng Banal na Espiritu sa Oras ng Eukaristiya, noong Hunyo 8, 2012.  Lumitaw ang metapora: kami ay mga turbines, at ang Banal na Espiritu ang hangin na umiihip sa bawat turbina tulad ng nasisiyahan.

Ipinagkakaloob sa atin ng Banal na Espiritu ang Kanyang mga kaloob tulad ng pakiusap Niya, at nagiging kasangkapan natin Siya na nagliligtas sa Kanya at kalooban. Sinabi ni Saint Thomas Aquinas: karunungan, pag-unawa, kaalaman, at payo na papatnubayan ang katalinuhan, samantalang ang katalinuhan, at takot sa Panginoon ang namamahala sa kalooban.

Nagising ako kinabukasan nang marinig ang malakas at malinaw na tinig: “Ang inyong pagdurusa ay inyong kayamanan“.  Natanto ko na ito ay mensahe ng Banal na Espiritu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.