Petrus Romanus, 8 Desember 2021

______________________________________________________________

Gusti kita: “Kawula ngaturaken salam dhumateng Paduka, Putra Salib ingkang Kula tresnani”

WILLIAM:   Yesus lan Maria ing kene karo St Michael, St Rafael lan St Gabriel.

Gusti kita: “Kula mberkahi sampeyan dina iki, Riyaya Immaculate Conception: Atas Asmane Sang Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin.”

WILLIAM: Salib Putih ana lan Gusti Yesus ngandika:

Gusti kita: “Putraku sing daktresnani, nandhang sangsara ing salib Kaslametanku, ayem tentrem lan ngertia yen Aku lan Ibu Suci tansah nunggil karo kowe.”

“Anakku, aja kuwatir, amarga salib iki bakal rampung. Mungsuh nindakake kabeh kanggo nyingkirake sampeyan saka adegan, nanging dheweke ora ngerti yen Aku sing nguwasani kabeh, amarga ora suwe sampeyan bakal weruh Tangan Ilahi-Ku campur tangan, amarga ana sing gedhe-gedhe.

“Terus ndedonga, anakku, amarga tanganku bakal tiba marang kabeh wong sing nandhang sangsara marang kowe.”

“Kandhakna marang kabeh anak-anakku yen Aku tresna marang dheweke lan ngerti kabeh sing wis kelakon lan bakal kelakon.

Aku mberkahi kowé, anakku: Atas Asmané Sang Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci Amin.”

“Ibu Suci pengin ngomong karo sampeyan.”

DADI: “Ingsun salam marang kowe, anakku kang kinasih, manggul salib kang abot kanggo kawilujengan kabeh anak-anakku. Aja wedi, anakku, amarga sampeyan lagi ngalami pacoban sing abot, nanging bakal rampung, amarga sampeyan bakal mulih lan ing omah sampeyan, tumindak pungkasan bakal ditindakake dening Legal sampeyan, sing bakal mbebasake sampeyan.

“Aku tresna sampeyan anakku lan menehi atiku sing ora suci. Percoyo marang awakmu. Ndedonga kanggo kabeh wong sing nglawan sampeyan. Aku tresna sampeyan Anakku sing manis lan aku mberkahi sampeyan lan wong sing sampeyan tresnani: Atas Asmane Sang Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin.”

“Tetep tentrem. Aku tresna sampeyan banget amarga Aku Jantung Immaculate sing nonton sampeyan. Aku tresna sampeyan immensely. Aku ngambung kowé lan mberkahi kowé: Atas Asmané Sang Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci.”

Ibumu

WILLIAM: Malaékat telu padha ngadeg ing mburiné Yésus lan ngubengi tameng lan nyanyi. Lingkaran Cahya ana ing saubengé kanthi Salib Putih sing mencorong. Aku ngadeg ing tengah-tengahe.

OUR LADY: “Wong-wong saka jaban rangkah: sing khusus ngandika Monarch ndedonga kanggo sampeyan lan supaya sampeyan dibebasake.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Basa Jawa and tagged . Bookmark the permalink.