Petrus Romanus, 8 Disyembre 2021

______________________________________________________________

ATING PANGINOON: “Binabati kita Aking Minamahal na anak ng Krus”

WILLIAM:   Parehong nandito sina Hesus at Maria kasama sina St. Michael, St Raphael at St Gabriel.

ATING PANGINOON: “Piyesta ka namin ngayon, ang Kapistahan ng Immaculate Conception: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ang White Cross ay naroon at sinabi ni Hesus:

ATING PANGINOON: “Aking minamahal na anak, nagdurusa sa ilalim ng Aking Krus ng Kaligtasan, maging mapayapa at alamin na Ako at ang Aking Banal na Ina ay laging kasama mo.”

“Huwag kang mabalisa anak, sapagkat ang krus na ito ay malapit nang magwakas. Ginagawa ng kaaway ang lahat para maalis ka sa eksena, ngunit hindi niya namamalayan na Ako ang may kontrol sa lahat ng bagay, dahil sa lalong madaling panahon makikita mo ang Aking Banal na Kamay na mamagitan, dahil ang mga dakilang bagay ay nasa paggawa.”

“Patuloy na manalangin, Anak Ko, sapagkat ang Aking Kamay ay malapit nang bumaba sa lahat ng nagpahirap sa iyo.”

“Sabihin sa lahat ng Aking mga anak na mahal Ko sila at alam ko ang lahat ng nangyari at mangyayari.

Pinagpapala kita, anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen.”

“Nais ka ng aking Banal na Ina na makausap.”

ATING BINA: “Binabati kita, Aking minamahal na anak, pasan ang isang mabigat na krus para sa kaligtasan ng lahat ng Aking mga mahal na anak. Huwag kang matakot Anak Ko, dahil dumaranas ka ng mabigat na pagsubok ngunit ito ay malapit nang matapos, dahil uuwi ka na at sa iyong pamamalagi sa bahay, ang pangwakas na gawain ay isasagawa ng iyong mga Legal, na magpapalaya sa iyo.”

“Mahal kita Anak ko at ibinibigay sa iyo ang Aking Kalinis-linisang Puso. Magtiwala sa iyong pagliligtas. Ipagdasal ang lahat ng gumagawa laban sa iyo. Mahal kita Aking matamis na anak at Pinagpapala kita at ang mga mahal mo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Manatili sa Kapayapaan. Mahal na mahal kita dahil Ako ang Immaculate Heart na nagbabantay sa iyo. mahal na mahal kita. Hinahalikan kita at Pinagpapala kita: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.”

Ang iyong ina

WILLIAM: Ang tatlong Anghel ay nakatayo sa likuran ni Jesus na bumubuo ng isang kalasag sa kanilang paligid at umaawit. Isang Circle ng Liwanag ang nabubuo sa kanilang paligid na may nagniningning na White Cross. Nakatayo ako sa gitna nila.

OUR LADY: “Yung mga galing sa ibang bansa: sabi ng isang espesyal na ang Monarch ay nananalangin para sa iyo at para sa iyong pagpapalaya sa lalong madaling panahon.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.