Petrus Romanus, 8 December 2021

______________________________________________________________

ONZE HEER: “Ik groet u Mijn geliefde zoon van het kruis”

WILLIAM:   Zowel Jezus als Maria zijn hier met St. Michael, St. Raphael en St. Gabriël.

ONZE HEER: “Wij zegenen u vandaag, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

WILLIAM: Het Witte Kruis is daar en Jezus zegt:

ONZE HEER: “Mijn geliefde zoon, lijdend onder Mijn Kruis van Verlossing, wees in vrede en weet dat Ik en Mijn Heilige Moeder altijd bij je zijn.”

“Wees niet verontrust, zoon, want aan dit kruis komt een einde. De vijand doet er alles aan om je van het toneel te verwijderen, maar hij beseft niet dat Ik alle dingen onder controle heb, want binnenkort zul je Mijn Goddelijke Hand zien ingrijpen, want er zijn grote dingen in de maak.”

“Blijf bidden, Mijn zoon, want Mijn hand staat op het punt te vallen op allen die jou hebben laten lijden.”

“Vertel al Mijn kinderen dat Ik van ze hou en weet van alle dingen die zijn gebeurd en zullen gebeuren.

Ik zegen je, zoon: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Amen.”

“Mijn Heilige Moeder wil je spreken.”

ONZE DAME: “Ik groet je, Mijn geliefde zoon, die een zwaar kruis draagt ​​voor de redding van al Mijn dierbare kinderen. Vrees niet Mijn kind, want je ondergaat een zware beproeving maar het zal snel voorbij zijn, aangezien je thuis zult zijn en tijdens je thuisverblijf zal de laatste handeling worden uitgevoerd door je Legals, die je zal bevrijden.”

“Ik hou van je Mijn zoon en geef je Mijn Onbevlekt Hart. Vertrouw op je redding. Bid voor al degenen die tegen u werken. Ik hou van je Mijn lieve zoon en ik zegen jou en degenen van wie je houdt: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

“Blijf in vrede. Ik hou enorm veel van je, want ik ben het Onbevlekte Hart dat over je waakt. Ik hou enorm veel van je. Ik kus je en ik zegen je: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Je moeder

WILLIAM: De drie engelen stonden achter Jezus en vormden een schild om hen heen en zingen. Een Cirkel van Licht vormt zich om hen heen met het Witte Kruis dat schijnt. Ik sta tussen hen in.

ONZE DAME: “Degenen van overzee: degene die speciaal is, zegt dat de Monarch voor u bidt en voor uw spoedige vrijlating.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.