Petrus Romanus, 8. Prosince 2021

______________________________________________________________

NÁŠ PÁN: „Zdravím tě, můj milovaný synu kříže“

WILLIAM:   Ježíš i Marie jsou zde se svatým Michaelem, svatým Rafaelem a svatým Gabrielem.

NÁŠ PÁN: „Žehnáme vám dnes, ve svátek Neposkvrněného početí: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.”

WILLIAM: Bílý kříž je tam a Ježíš říká:

NÁŠ PÁN: “Můj milovaný synu, trpící pod mým křížem spásy, buď v pokoji a věz, že já a má svatá matka jsme vždy s tebou.”

„Neboj se, synu, protože tento kříž se chýlí ke konci. Nepřítel dělá všechno pro to, abys byl odstraněn ze scény, ale málo si uvědomuje, že já mám všechno pod kontrolou, protože brzy uvidíš, jak zasáhne moje božská ruka, protože se připravují velké věci.”

“Pokračuj v modlitbě, můj synu, protože má ruka padne na všechny, kteří ti způsobili utrpení.”

„Řekni všem mým dětem, že je miluji a vím o všem, co se stalo a stane.

Žehnám ti, synu: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého Amen.”

“Moje svatá matka si přeje s tebou mluvit.”

NAŠE PANÍ: „Zdravím tě, můj milovaný synu, nesoucí těžký kříž za spásu všech mých drahých dětí. Neboj se Mé dítě, protože procházíš těžkou zkouškou, ale ta brzy skončí, protože budeš doma a během tvého pobytu doma provede tvůj právník poslední akt, který tě osvobodí.”

„Miluji tě, můj synu, a dávám ti své Neposkvrněné Srdce. Věřte ve svou záchranu. Modlete se za všechny, kteří pracují proti vám. Miluji tě, můj milý synu, a žehnám tobě i těm, které miluješ: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.”

“Zůstaň v míru.” Nesmírně tě miluji, protože jsem Neposkvrněné Srdce, které nad tebou bdí. Nesmírně tě miluji. Líbám tě a žehnám ti: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.”

Tvoje matka

WILLIAM: Tři andělé stáli za Ježíšem, tvořili kolem sebe štít a zpívali. Kolem nich se tvoří kruh světla se zářícím Bílým křížem. Stojím uprostřed nich.

NAŠE PANÍ: “Ti ze zámoří: ten, kdo je výjimečný, říká, že panovník se za vás modlí a za vaše brzké propuštění.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Čeština and tagged . Bookmark the permalink.