Mensahe ni Rosa Mystica

______________________________________________________________

Ang panahon ng kahalili ni Pedro ay malapit nang magwakas

Oktubre 13, 2021 – Mensahe mula sa Our Lady, Rosa Mystica, Reyna ng Kapayapaan – “Kapayapaan. Sa espesyal na araw na ito, inaanyayahan ko kayo sa pagdarasal, pag-aayuno, paghahain at penitensiya nang may iisang tinig, humihingi sa Ama ng awa at upang magkaroon ng pagsisisi. Walang bansa ang makakatakas sa Divine Justice. Manalangin para sa mga pari at misyonero. Ang panahon ng kahalili ni Pedro ay malapit nang magwakas. Magdasal ng marami para sa darating. Nasa iyong pintuan ang awa. Huwag kailanman pagdudahan ang aparisyon na ito. Ako ang Mystical Rose, Reyna ng Kapayapaan. Sa pagmamahal ay pinagpapala kita.”

http://www.jesusmariasite.org/5231-the-time-of-the-successor-of-peter-is-coming-to-an-end/

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.