De waarschuwing is erg. . . Heel dichtbij

______________________________________________________________

Mijn kinderen, dit zijn moeilijke tijden en er zullen momenten komen waarop de verwarring nog groter zal zijn.

Mijn kinderen, bid veel zodat de komende oorlog verzacht wordt — de kracht van gebed is groot.

Bid voor de Kerk, want de honger naar macht heeft alle grenzen overschreden en heeft niets meer met God te maken. Bid voor heilige priesters, dat licht hen altijd zou vergezellen op hun reis als ware herders.

Als je bidt en vrede in je hart voelt, ben ik bij je om je te beschermen.

Mijn kinderen, de Waarschuwing is heel, ja heel dichtbij: velen zullen knielen en de kracht van God erkennen, om vergeving vragen, en velen zullen niet geloven, omdat ze gevangen zijn in de macht van Satan en zullen sterven zonder berouw.

Wees gereed, kinderen, ik waarschuw jullie omdat Ik wil dat al Mijn kinderen worden gered. Nu zegen ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.