Petrus Romanus, 8 December 2021

______________________________________________________________

MEDDELANDE SOM GIVET AV VÅR HERRE OCH VÅR DAM

8 DECEMBER 2021

VÅR HERRE: “Jag hälsar dig min älskade korsets son”

WILLIAM:   Både Jesus och Maria är här med St. Mikael, St. Rafael och St. Gabriel.

VÅR HERRE: ”Vi välsignar dig i dag, den obefläckade avlelsens högtid: I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.”

WILLIAM: Vita korset är där och Jesus säger:

VÅR HERRE: “Min älskade son, som lider under Mitt frälsningskors, var i frid och vet att jag och min heliga moder alltid är med dig.”

“Var inte orolig, min son, för detta kors går mot sitt slut. Fienden gör allt för att få dig borttagen från scenen, men han inser inte att jag har kontroll över allt, för snart kommer du att se Min Gudomliga Hand ingripa, för stora saker är i vardande.”

“Fortsätt att be, min son, för min hand är på väg att falla över alla som fick dig att lida.”

“Berätta för alla mina barn att jag älskar dem och vet om allt som har hänt och kommer att hända.

Jag välsignar dig, son: I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn Amen.”

“Min heliga moder vill tala med dig.”

VÅR FRÖ: ”Jag hälsar dig, min älskade son, bärande ett tungt kors till frälsning för alla Mina dyrbara barn. Frukta inte Mitt barn, för du genomgår en tung prövning men den kommer snart att vara över, eftersom du kommer att vara hemma och under din hemresa kommer den sista handlingen att utföras av dina Legals, som kommer att göra dig fri.”

“Jag älskar dig min son och ger dig Mitt obefläckade hjärta. Lita på din räddning. Be för alla dem som arbetar emot dig. Jag älskar dig Min älskade son och jag välsignar dig och dem som du älskar: I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.”

“Fortsätt i fred. Jag älskar dig oerhört mycket för jag är det obefläckade hjärtat som vakar över dig. Jag älskar dig oerhört mycket. Jag kysser dig och jag välsignar dig: I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn.”

Din mamma

WILLIAM: De tre änglarna stod bakom Jesus och formade en sköld runt dem och sjunger. En cirkel av ljus bildas runt dem med det vita korset som lyser. Jag står mitt emellan dem.

Vår Fru: “De från utlandet: den som är speciell säger att monarken ber för dig och för din frigivning snart.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Svenska and tagged . Bookmark the permalink.