ORĘDZIE MARYI, KRÓLOWEJ POKOJU

______________________________________________________________

Pedo Regis

Anguera, Brazylia

11 Stycznia 2022

______________________________________________________________

Kochane dzieci, Mój Syn Jezus wiele od was oczekuje. Nie stójcie z założonymi rękami. Kalwaria będzie bolesna dla sprawiedliwych, ale się nie wycofujcie. Kto jest z Panem, ten będzie zwycięski. Nie pozwólcie, by przeraziły was wilki w owczej skórze. Wy należycie do Pana, i On będzie zawsze z wami. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Ja jestem waszą Matką i przyszłam z Nieba, by wam pomóc. Odwagi! Kiedy będziecie czuć się zniechęceni, wołajcie do Mnie, a Ja zaprowadzę was do Mojego Jezusa. Nie będzie porażki dla Moich czcicieli. Po całym ucisku będziecie mieli radość powiedzieć: „Zwyciężyłem, ponieważ Pan był ze mną”; i wielka będzie wasza zapłata. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

______________________________________________________________

Dear children, My Son Jesus expects a lot from you. Don’t stand with your arms folded. Calvary will be painful for the righteous, but don’t back down. Whoever is with the Lord will be victorious. Don’t let wolves in sheep’s clothing scare you. You belong to the Lord, and He will be with you always. Seek strength in prayer and in the Eucharist. I am your Mother and I have come from Heaven to help you. Take courage! When you feel discouraged, call out to Me and I will lead you to My Jesus. There will be no failure for My worshipers. After all the tribulation you will have the joy to say, “I have won because the Lord was with me”; and great will be your reward. This is the message I am giving you today in the Name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to meet you one more time here. I bless you: in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.