Makasalanang Kabataan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Na-edit na sipi mula sa mensahe ni Hesus kay Petrus Romanus

Miyerkules ng Abo 2018

Ipinaliwanag ni Hesus na si Satanas ay naging mas sopistikado sa pagtukso sa tao dahil ginamit niya ang kanyang mga panlilinlang at superyor na katalinuhan, habang pinanatili niya ang lahat ng katangian ng isang Seraphic Anghel.

Pagkatapos ay sinabi ni Hesus, sa Modernong Panahon ng ika-20 at ika-21 Siglo, ginamit ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa mga kabataan sa pagpapakilala ng Rock and Roll at Metal Musikasa sa hardcore, pag-indayog ng mga katawan, pag-uudyok ng kahalayan at paggalaw ng katawan upang mag-udyok ng kasalanan. Ang musikang ito ay dinadala sa mga tahanan, paaralan, palaruan at workforce sa pamamagitan ng sosyal media.

Ang Internet, Telepono, Mga Programa sa Telebisyon at Pelikula ay naging nakakahumaling na droga, lalo na para sa mga kabataan. Lahat ay mukhang inosente, lalo na ang mga pelikula, kung saan naging normal ang kahubaran, sekswalidad, karahasan, droga at pagpapalaglag.

Ito ang hipnosis ng mga bulong ni Satanas upang salungatin ang Diyos: Wala Siya – walang buhay pagkatapos ng kamatayan – walang Impiyerno o Langit. Nakikita mo ang mga sexualized na pelikula at nalasing ka sa kahalayan. Ang kaluluwa ay unti-unting humihina upang labanan ang tukso – tulad ng isang taong lulong sa droga – kapag nahulog ka nang malalim ang kaluluwa ay magiging katanggap-tanggap sa anumang krimen. Si Satanas ay dahan-dahang naglalagay ng lambat sa iyo – isang silo sa paligid mo – at ang kaluluwa ay nakakadena sa isang malakas na bisyo.

Sabi ni Jesus, Naawa Siya sa henerasyong ito, dahil sa napakaraming dalisay na tuksong hindi pa nakita noon. Panalangin ay ang tanging paraan upang labanan ang mga tukso – lalo na ang Banal na Rosaryo – at tumawag madalas na Banal na mga Anghel ng Diyos, lalo na Saint Michael. Tumawag palagi ng Awa ng Diyos, sapagkat ang Ating Panginoon ay laging malapit nang tawagin ang Kanyang Mapapalad na Ina, ang tagapangalaga ng bawat kaluluwa.

Sinabi ni Hesus dahil sa Kanyang Dakilang Pag-ibig para sa henerasyong ito, na dapat labanan ang mga Dakilang Demonyo sa Lupa, ang Kanyang Banal na Awa ay ililigtas sa karamihan ng mga kabataan, at lahat ng mga bata sa ilalim ng labindalawa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.