Varovanie je veľmi . . . Veľmi blízko

______________________________________________________________

Deti moje, toto sú ťažké časy a prídu chvíle, keď bude zmätok ešte väčší.

Deti moje, modlite sa, aby sa nadchádzajúca vojna zmiernila – sila modlitby je veľká.

Modlite sa za Cirkev, pretože hlad po moci prekročil všetky hranice a už nemá nič spoločné s Bohom. Modlite sa za svätých kňazov, aby ich svetlo vždy sprevádzalo na ich ceste ako pravých pastierov.

Keď sa modlíte a cítite pokoj vo svojom srdci, som tu s vami, aby som vás ochránil.

Deti moje, Varovanie je veľmi, áno veľmi blízko: mnohí si kľačia a uznajú Božiu moc, žiadajú o odpustenie, a mnohí neuveria, pretože sú zajatci moci Satana a zomrú bez pokánia.

Buďte pripravení, deti, varujem vás, pretože chcem, aby boli všetky moje deti zachránené. Teraz ťa žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Slovenčina and tagged . Bookmark the permalink.